Úvod / Nyitóoldal
   
 
Práznovszky Miklós  11-11-04   2,433  
0
2011. október 30-án vasárnap az érsekújvári Ferencrendi Kisebb Testvérek Rendje (Ordo fratrum minorum Sancti Francisci) kolostorának templomában a spirituális művészet koncertjére került sor. Szervezője Judita Kaššovicová költő és író volt, aki a rendezvény címét egyik szép versének részletéből merítette.

V nedeľu 30. októbra 2011 sa v novozámockom kostole Rehole menších bratov Františkánov (Ordo fratrum minorum Sancti Francisci) uskutočnil koncert spirituálneho umenia. Organizátorom bola poetka a spisovateľka Judita Kaššovicová, ktorá podujatiu dala výstižný názov podľa úryvku jednej z jej básní: Ticho poviem ó Bože.  

A vasárnap délutáni program keretén belül felléptek Juraj Turtev (ének, guitár), Pekarik Katica (ének), Perla Perpetua Voberová (ének, mozgásművészet), Berényi Margit és Judita Kaššovicová (szavalatok), valamint az érsekújvári Ferencrendi kolostor temploma mellett működő Pintyőke énekkar.
Gabriel atya, a kolostor elöljárója üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a rendezvény ugyan a koncert elnevezést viseli, de az ének- és szóbeli előadások megfelelően lesznek kiegésztve egy-egy mozgásművészeti táncbetéttel. A magyar hívőkhöz Cirill atya szólt,  aki egyúttal valamennyi jelenlévőnek kellemes vasárnap délutánt kívánt.
Juraj Turtev, a Bluesweiser együttes alapító és sokéves tagja részben saját szerzeményeivel, részben az énekes előadók és versmondók zenei kísérőjeként mutatkozott be. Művészi pályafutása során részt vett több zenei fesztiválon Pozsonyban, Prágában, Moszkvában és Sydneyben, a pozsonyi „Blues-csütörtökok“ dramaturgja és a hétfői bluesösszejövetelek szervezője volt. Jelenleg a brünni Cseh Televízióban vezet egy műsort „Blues ze Staré Pekárny“ (Blues a Régi Pékségből) címen.
Perla Perpetua Voberová néhány itthoni és külföldi énekképző iskolát végzett, a Pozsonyi Commenius Egyetem bölcsészeti karán diplomázott pszichológia szakon és euritmiai szakképzésen vett részt Prágában és Nürnbergben. Ez a szokatlan szakmai kombináció lehetőséget nyújt arra, hogy a művészetben új irányzatokat keressen és fedezzen fel. Az énekesi repertoárja a gótikától egész máig tartó időszakból származó dalokat és áriákat tartalmaz.
A vasárnapi koncerten Hildegard von Bingen Ave generosa című késői grerorián stílusban komponált énekkel mutatkozott be. Impozáns benyomást keltett Franz Schubert Ave Mariája is, amyellyel kiváló énektudásáról adott tanúbizonyságot. Hatásos volt a nem mindennapi spirituális mozgásművészeti produkciója is, amellyel a zenei, illetve szavalati előadásokat még élvezetesebbé tette.
A vasárnapi koncerten bemutatott versek szerzője Judita Kaššovicová költő és író. Elmondása szerint régóta foglalkozik költészettel; már a hetedik könyvét adta ki. Verseit saját maga, valamint Berényi Margit, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet kultúrbizottsága elnöke tolmácsolták. „A mai koncertet Gabriel atya, a Ferencrendi kolostor elöljárója segítségével állítottam össze és szerveztem, amiért ezúton fejezem ki őszinte köszönetemet. Közreműködése folytán alkalmam nyílott arra, hogy az érsekújvári kultúrkedvelő közönségnek egy a szakrális zene, költészet és tánc légkörében eltőltőtt kellemes vasárnap délutánt biztosítsak. A koncert keretén belül megismerkedtem számos kimagasló előadóművésszel, akikkel a jövőben is szeretnék hasonló kulturális rendezvényeken fellépni“ – tette hozzá a koncert szervezője.

V rámci popoludňajšieho programu vystúpili Juraj Turtev (spev, gitara), Katica Pekarik (spev), Perla Perpetua Voberová (spev, pohybové umenie), Margit Berényi a Judita Kaššovicová (recitácia), ako aj spevácky zbor s názvom „Pintyőke“ pôsobiaci pri Františkánskom kostole  v Nových Zámkoch.
Predstavený kláštora páter Gabriel v úvodnom príhovore poukázal na to, že podujatie síce nesie názov koncert, ale spevácke a slovné prednesy budú vhodne ilustrované aj ukážkami pohybového umenia. Maďarským veriacim sa prihovoril brat Cyril, ktorý prítomným zaželal príjemné popoludnie.
Zakladajúci a dlhoročný člen bluesovej skupiny Bluesweiser gitarista a spevák Juraj Turtev sa predstavil jednak vlastnými skladbami, jednak ako hudobný doprovod pri prednese spevu a hovoreného slova. Počas svojej umeleckej kariéry sa zúčastnil  mnohých hudobných festivalov v Bratislave, Prahe, Moskve a Sydney, vydal niekoľko CD-platní, bol dramaturgom „bluesových štvrtkov“ a organizátorom bluesových pondelkových stretnutí v Bratislave. V súčasnosti moderuje vysielanie Českej televízie Brno s názvom „Blues ze Staré Pekárny.“
Perla Perpetua Voberová absolvovala niekoľko škôl operného spevu doma aj v zahraničí, vyštudovala na Filozofickej fakulte J. A. Komenského v Bratislave odbor psychológia a navštevovala eurytmické vzdelávanie v Prahe a v Norimberku. Táto nezvyčajná profesionálna kombinácia jej umožňuje hľadať nové cesty v oblasti umenia. Jej spevácky repertoár obsahuje piesne a árie od gotiky až po súčasnosť.
Mnohostranná umelkyňa sa na nedeľnom koncerte predstavila piesňou Hildegardy von Bingen Ave generosa, ktorú zložila v štýle neskoršieho gregoriánskeho chorálu. Impozantný bol aj jej prednes Ave Maria od Franza Schuberta, pri ktorom predviedla svoje excelentné spevácke umenie. Pôsobivé boli jej nevšedné pohybové spirituálne vystúpenia, ktorým znásobovala umelecký zážitok z prednášanej hudby a poézie.
Autorkou básní, ktoré odzneli na nedeľnom koncerte, je poetka a spisovateľka Judita Kaššovicová. Ako povedala, písaním veršov sa zaoberá už veľmi dávno; vydala už svoju siedmu knižku. Básne z jej tvorby odzneli v jej vlastnom podaní, ako aj podaní Margit Berényi, predsedkyne kultúrnej komisie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae.  „Dnešný koncert som zorganizovala a jeho program zostavila za pomoci predstaveného Františkánskeho kláštora pátra Gabriela, ktorému týmto vyslovujem srdečné poďakovanie. Jeho pričinením som mala možnosť ponúknuť novozámockým milovníkom kultúry príjemné strávenie nedelného popoludnia v atmosfére sakrálnej hudby, poézie a tanca. Vrámci koncertu som sa zoznámila s viacerými vynikajúcimi umelcami – spoluúčinkujúcimi, s ktorými by som aj v budúcnosti rada vystupovala na podobných kultúrnych podujatiach“ – povedala na záver organizátorka koncertu.


 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x