Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)15/12/20198. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Pšenák   19-12-15   128  
0
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2020 vám na niekoľkých billboardoch a v platenej reklame na sociálnej sieti želá Ing. Peter Mészáros, poslanec mestského zastupiteľstva. Na billboardoch je šťastná mladá rodinka s vianočným stromčekom i darčekmi, ktoré musel Ježisko tentokrát priniesť trochu skôr, aby stihol fototermín.  
Oto Pšenák   19-12-13   522  
0
Po desiatich hodinách rokovania zastupiteľstva nenápadne a bez diskusie odznela správa o kontronej činnosti,  s ktorou vystúpil hlavný kontrolór mesta Štefan Rovňaník. Nikto sa nepozastavil nad informáciou o zmarenej kontrole v dvoch mestských eseročkách, ktorých riaditelia odmietli sprístupniť podklady pre kontrolu argumentujúc, že majetok mesta vložený do obchodných spoločností je ďalej majetkom spoločností a preto občania mesta (to jest spolumajitelia podnikov) nemajú právo poznať podrobnosti o hospodárení s ich majetkom. Hoci kontrolór mal v rukách opačné stanovisko ministerstva vnútra, s odpoveďou mestských podnikov sa uspokojil a skonštatoval, že kontroly prebehli bez zistení.  
Oto Psenak   19-12-11   1,023  
0
Po siedmich hodinách rokovania sa dostal na rad rozpočet mesta. Reformné krídlo okrem návrhov z minulého roka ponúklo i niektoré nové idey, nič z toho však nemalo šancu na úspech, lebo primátorova hlasovacia mašinéria spoľahlivo prevalcovala všetky opozičné návrhy. Diskusia priniesla i niektoré vtipné scénky, poslanec Katona trpezlivo napomínal p. prednostku, ktorá opäť raz neodolala svojmu zvyku nahlas lamentovať  nad vystúpeniami opozičných poslancov. Po zmienke o lúpežnej zmluve s Brantnerom zagágali obaja trafení lúpežníci (konatelia Bytkomfortu i Brantnera). Do pomykova sa dostal aj predkladateľ rozpočtu Ing. Velecký ktorý nemal odvahu povedať komu je určená limuzína za 40 tisíc Eur v rozpočte. Vykúšal mestský úrad i obnovu vozového parku keď mu na pomoc pribehol  p. primátor. "A nemohlo by byť pre mňa? Ja by som sa mu potešil!"  
Oto Psenak   19-12-07   1,057  
0
Ku koncu roka mnohí bilancujeme dosiahnuté výsledky, urobil tak aj p. poslanec Mészáros, ktorý celý rok prispieval štvrtinou svojej odmeny na svoj transparentný účet aby na konci roka vykonal pekné štvrtinové gesto. A práve po čítaní jeho správy sme včera v noci videli v budove železničnej stanice posediačky driemať 8 bezdomovcov, kým ďalší ležal počas mrazivej noci pomočený na betóne pred budovou... To dodávame, len  aby bola bilancia p. poslanca Mészároša úplná. Predsa len, ak hodnotíme prácu riaditeľa domova sociálnych služieb, očakávame, že sa bude prioritne venovať práve svojej oblasti...  
Eva Polerecká   19-11-26   1,268  
0
Tak ako každý rok nám radnica predkladá návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie. Dokument, ktorý vzniká v útrobách mestského úradu za zatvorenými dverami by sa  mnohým mohol zdať ako žonglovanie s číslami, ktoré nemá žiadny dosah na náš život v tomto meste, avšak opak je pravdou.  
Oto Pšenák   19-11-24   1,182  
0
Posledné úpravy prebiehajú na parkovisku pri železničnej stanici, ktoré dokončuje mesto na vybetónovanej ploche pri býv. tabakovej fabrike. Mestská parcela bola roky opustená, keď ju primátor prakticky zadarmo prenajal fy Arriva, ktorá tam mala vybudovať - ale nevybudovala - to isté, čo teraz mesto hravo zvládlo vlastnými silami. Vo svojom žargóne radnica nazýva stavbu provizórnym parkoviskom a my by sme boli radi, keby sa podobných provizórnych riešení v meste objavilo čo najviac.  
Eva Polerecká   19-11-22   2,159  
0
Už sme sa venovali  exposlankyni  Mgr. K.Hozlárovej, ktorá si k riaditeľovaniu na Spojenej cirkevnej škole pribrala ďalší plný pracovný úväzok - vedúcu odboru kultúry na Mestskom úrade v Nových Zámkoch. Písali sme tu...  Z odpovede na našu infožiadosť sme sa dozvedeli, že pani vedúca pracuje 8 hodín denne a čerpá si dovolenku, na ktorý jej ešte ani nestihol vzniknúť nárok, len aby si ešte za denného svetla mohla odskočiť do druhej práce. Pracujúce ženy - superženy nevynímajúc - to skrátka nemajú ľahké...  
Oto Pšenák   19-11-19   725  
0
V nedeľu 17. novembra sa v priestoroch VUNARu uskutočnila výstava foto a videodokumentov z príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Stretli sa záujemcovia, ale i priami účastníci oných pamätných dní, aby sa s pomocou skvelých fotografií Andrása Bertu, Zoltána Deutscha a ďalších, preniesli do magických dní spred 30-tych rokov.
(Fotodokumentácia: A. Berta)  
Oto Pšenák   19-11-16   2,062  
0
Nové Zámky majú v čele supermana. Nielenže spravuje 40-tisícové mesto, je krajským poslancom, zasadá v nespočetných komisiách a radách, vykonáva práva akcionára či spoločníka v piatich mestských obchodných spoločnostiach, predsedá predstavenstvu Západoslovenskej vodárenskej a.s., koncertuje po celom svete, vybavuje množstvo realitných transakcií pre seba i širšiu rodinu, ale práve doštudoval vysokú školu a spracoval vedecké práce ktorými obhájil dva akademické tituly.  
Oto Psenak   19-11-11   680  
0
Ábel Ravasz je jedným z najperspektívnejších mladých politikov strany Most-Híd, v ktorej - ako je známe - nie je priveľa mladej krvi. Pochádza z intelektuálnej rodiny (jeho mama Ilona Németh je známa výtvarníčka, profesorka VŠVU). Na pozícii Splnomocnenca pre Rómov Á. Ravasz robí všetko čo je v jeho silách pre zlepšenie postavenia rómskej komunity. Práve on napr. rozbehol iniciatívu, v rámci ktorej pracovníci úradu navštevujú starostov a ponúkajú im Eurofondy na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami. Ábel sa po deštrukcii imidžu predsedu strany stáva tvárou Most-Híd. Zúčastňuje sa televíznych diskusií a teraz zavítal i do nášho mesta.  
Oto Psenak   19-11-10   1,560  
0
Všetko tomu nasvedčuje. Podľa informácií z radnice si totiž O. Klein v čase svojho septembrového pobytu v USA žiadnu dovolenku nečerpal... Existuje taká jedna podivná neziskovka s názvom Globsec, ktorej prezidentom je Novozámčan Robert Vass. Na rôzne príjemné miesta organizuje stretnutia politikov a iných vplyvných ľudí, aby sa spolu pobavili na dôležité témy za cudzie peniaze. V septembri usporiadal párty v New Yorku pri príležitosti vystúpenia prezidentky Čaputovej v OSN. Akcia sa nakoniec neskončila veľmi dobre, lebo pri stole prezidentky sa ocitol i kontroverzný nitriansky podnikateľ, ktorý - ako vysvitlo - akciu Globsecu spolufinancoval (článok  Novom Čase tu...).  
Oto Psenak   19-11-07   813  
0
Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 6. 11. 2019 riešila mimo iné i sťažnosť poslancov novozámockeho zastupiteľstva na nevyvážené spravodajstvo NZTV (informovali sme tu...) Prevádzkovateľa NZTV sankcionovala formou upozornenia a pokuty. Veríme, že sme sa tým aspoň o krôčik priblížili k zatvoreniu tejto hanebnej inštitúcie, ktorá svoju nezmyselnú činnosť zamerala na ohlupovanie obyvateľov za ich vlastné peniaze.  
Oto Psenak   19-11-04   506  
0
Regionálne médiá informovali o odhalení pamätníka majorovi Jiřímu Jelínkovi, ktorý zahynul v roku 1919 v Nových Zámkoch v čase ústupových bojov po neúspešnej intervencii čsl. vojska proti maďarskej republike rád. Súčasníkom (ktorí slávnosť ignorovali) i budúcim generáciám (ktoré ostanú azda podobných psychedelických predstavení ušetrení) vydali svedectvo o dobe a jej aktéroch, o novinách a ich redaktoroch, o krádežiach a ich prekrývaní skulptúrami. Azda to bolo naposledy a starší súdruh so súdružkou - po Cyrilometodovi, legionárskej tabuli, legionárskom súsoší a legionárskej buste - už nedostanú ďalšiu príležitosť potešiť milým pamätníčkom... Milé budúce generácie, takto sme si tu žili v piatom roku Kleiniády, v čase, keď sme prerazili dno.  
Oto Psenak   19-10-30   189  
0
Počnúc rokom 1960 sa v Československu vytvorili podmienky pre vydávanie pramenných edícií k najnovším dejinám. Prvými lastovičkami boli dokumenty publikované v X. a XI. zväzku spisov Klementa Gottwalda, vo Vybraných spisoch J. Švermu a v zborníku "Za svobodu českého a slovenského národa". V r. 1960 vyšli aj dva zborníky dokumentov Č. Amorta "Na pomoc československému lidu" a "Československo-sovětske vztahy v době Velké vlastenecké války 1941-1945". Najambicióznejším projektom bol však dvojzväzkový zborník dokumentov "Cesta ke Květnu", ktorý uceleným spôsobom sprístupňoval dokumenty z obdobia od decembra 1943 do 9. mája 1945.  
Oto Psenak   19-10-27   955  
0
S upozornením na nekalé praktiky pohrebných služieb sa na verejnosť obrátil majiteľ jednej z nich, keď medzi smútočnými oznameniami vo vitríne na Korze uverejnil svoj oznam. O tom, že niektoré pohrebné služby majú svoje "uchá" v nemocnici, ktorým platia za každú informáciu o úmrtí pacienta, sme počuli už aj v minulosti. Malo dochádzať k situáciám, keď sa pozostalí dozvedeli zlú správu nie z nemocnice, ale od agilných pohrebákov...  
Oto Pšenák   19-12-13   60  
0
Pozitív fejleményként éltük meg a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) választási platform létrejöttét. Az MKP, az Új Szó, a Magyar Fórum, a Gombaszögi Ifjúsági Tábor és a Jóvilágvan zenekar közös projektje végül is összeállt és elindul a februári választáson. Jó esélye van, hogy kibuktassa a parlamentből a Most-Híd lejárt szavatosságú képviselőit. Ez viszont csak a siker egyik fele. A teljes sikerhez és az öntisztuláshoz még az is kéne, hogy az MKÖ is kívül rekedjen a törvényhozáson. Az ilyen érdekképviseletnél ugyanis a semilyen is jobb...  
Eva Polerecká   19-12-12   811  
0
Napätá atmosféra, názorové nezhody a neraz i osobné invektívy charakterizovali zastupiteľstvo konané v stredu 11.12. 2019. Jedenásť hodinové zasadnutie začalo vystúpením obyvateľov. Opäť prišli obyvatelia bieleho domu z Námestia republiky, aby pripomenuli, že ich situácia sa nezlepšila a radi by už počuli riešenie na ich zdanlivo neriešiteľný problém. Reformné krídlo také riešenie navrhlo - pozastaviť nákup krytov na smetiaky za 600 tisíc EUR a časť prostriedkov použiť na odkúpenie problémových bytov od realitiek, ktoré ich problémovým rodinám prenajímajú. Mesto by tak získalo kontrolu nad bytmi a mohlo začať riešiť situáciu. Návrhy opozície však narazili na nevôľu primátorského krúžku, ktorý svoju prevahu jediného hlasu využíva na plnenie vlastného programu - potešiť pána primátora, ktorý sa odvďačí rovnakou mincou. Aktuálne ho idú potešiť novou  limuzínou za 40 tisíc Eur. Na radnici i v mestských podnikoch sa schyľuje ku koncoročným odmenám, už koho by zaujímal rozvoj mesta, nejaké problémy s asociálmi, alebo bezbariérové chodníky?  
Száraz Dénes   19-12-08   296  
0
Nem ártana a szlovák törvényhozásnak követni azt a magyarországi példát, miszerint egy politikusnak csak egy választott tisztsége lehet... Az egykori smeres ex belügy- és ex egészségügyminiszter Tomáš Drucker új pártjának, a Jó Választásnak (Dobrá voľba) a képviselőjelölt-listáját nem volt gyerekjáték összerakni. Tagság és pártstruktúrák hiányában ez minden friss pártnak és pártelnöknek komoly fejtörést okozhat.  
Oto Psenak   19-12-06   1,230  
0
Krajne nešťastným spôsobom pracuje súčasná novozámocká samospráva s historickým (bez)vedomím svojich obyvateľov. Po dvoch legionárskych pamätníkoch prišiel čas osláviť aj tureckú okupáciu slušivým pamätníkom - tureckou studňou. Tú z iniciatívy novozámockej radnice (!) poskytne vláda Tureckej republiky celkom bezplatne formou daru.  
Oto Pšenák   19-11-24   154  
0
Predstavujeme jeden z najambicióznejších projektov československej historiografie - Spisy Klementa Gottwalda zv. 1-15. Edícia bola inšpirovaná sovietskymi vzormi a nikomu z československých politikov pred ním ani po ňom sa už nepodarilo podobne podrobne zdokumentovať politickú dráhu. Vydávanie spisov započalo ešte za Gottwaldovho života v r. 1951, nebolo však nikdy dokončené, keďže po r. 1961 sa v ňom už nepokračovalo. Posledný dokument 15. zväzku je datovaný 30. októbrom 1949 a v tom čase boli plánované ešte ďalšie dva zväzky pokrývajúce posledné 4 roky Gottwaldovho života. Počítalo sa aj s registrovým zväzkom plus s ďalšou knihou s článkami mladých liet (prvý diel spisov začína až rokom 1925). Tie sa napokon uskutočili v torzovitej podobe počas husákovskej normalizácie - v roku 1973 vyšla neveľká knižka Gotwald a Slovensko s novinovými článkami spred roku 1925 a v r. 1976 bol k spisom vydaný brožovaný názvoslovný register. Okrem 15 zväzkov samotných spisov k edícii patrili aj štyri zborníky dokumentov. Celkový rozsah projektu tak dosiahol cca 7.500 strán.  
Oto Pšenák   19-11-23   1,156  
0
V marci t.r. webstránka mesta priniesla radostnú správu, podľa ktorej sa už-už začne s rekonštruciou hororového domu na Kasárenskej ul. Chýbala už len maličkosť - aby mesto previedlo na investora niekoľko sto metrov vzdialenú školskú parcelu. Kvôli "riešeniu statickej dopravy". Na habaďúru sa vtedy prišlo a z transakcie sa zišlo. Developer žiadnu rekonštrukciu nezačal. Zato sa v uplynulom pol roku udiali v dotknutej lokalite niektoré  majetkové presuny.  
Peternai Zsuzsa   19-11-20   305  
0
A Pázmány Péter Gimnáziumban novemberben, a bársonyos forradalom ünnepének környékén hagyományosan avatással egybekötött diáknapot tartunk. Idén az avatás a nemzeti gyász miatt elmaradt, a tragikus baleset áldozataira közösen emlékeztünk meg aznap reggel és feketébe öltözve fejeztük ki együttérzésünket hozzátartozóikkal.  
Oto Pšenák   19-11-16   180  
0
27. októbra 2019 vo veku 76 rokov v Londýne zomrel významný sovietsky disident Vladimír Bukovskij. V sovietskych väzeniach a psychiatrických "liečebniach" strávil spolu 12 rokov. V r. 1976 ho vymenili za väzneného čílskeho komunistického prominenta. Na túto tému vznikla aj známa ruská častuška "Vymenili chuligána za Luisa Korvalána". Bukovskij si na Západe dokončil štúdiá, aktívne publikoval, po nástupe Jeľcina k moci sa zúčastnil súdneho procesu proti rehabilitácii Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, čoho sa na Najvyššom súde RF domáhala nástupnícka organizácia zakázanej bývalej śtátostrany.V tomto čase sa mu podarilo získať zo sovietskych archívov tajné dokumenty, niektoré z nich osvecovali rozhovory Gorbačova s ľavicovými lídermi na Západe.  
Benkő Timea   19-11-12   1,348  
0
Az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért alapítvány díjainak várományosai idén a Pázmány Péter Gimnáziumból a következő tanulók.  
Oto Psenak   19-11-10   947  
0
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Vás pozývame na spomienkovú slávnosť  NOVEMBER 1989 V NOVÝCH ZÁMKOCH, ktorá sa uskutoční dňa 17. novembra 2019 o 16.00 v GALÉRII VUNAR (budova VUNAR, a.s. ul. T.G.Masaryka1 Nové Zámky). Spomienkovú slávnosť organizuje Mesto Nové Zámky, v spolupráci s VUNAR, a.s.. V GALÉRII VUNAR si můžete pozrieť výstavu dobových fotografií, video dokumentov a historických artefaktov z archívu a v réžii pána Ondreja Bertu a pána Jána Csicsátku.  
Oto Psenak   19-11-08   1,327  
0
Bez zbytočného šumu a propagácie v samotných Nových Zámkoch NSK vyhlásil výberové konanie na riaditeľa novozámockého gymnázia. Až celých 14 pracovných dní mohli lepšie informovaní záujemcovia podávať svoje prihlášky. Pred časom sme vyjadrili určité obavy, že toto kreslo si vyhliadla istá smerácka včelička (písali sme tu...) a stále veríme, že rozptýli naše obavy... Pravda ani kandidáti v omeškaní, ktorí o verejnej súťaži nevedeli, prípadne v nej neuspeli, nemusia zúfať. Stačí pekne poprosiť p. župana Belicu a on víťaza verejnej súťaže zruší a  súťaž vypíše znova. A tak dookola až kým nevyhrá dcéra p. poslankyne Malperovej...  
Oto Psenak   19-11-06   494  
0
Z prehnaných sympatií voči novinárovi Pavlovi Sibylovi nás ťažko obviní, kto si spomenie na článok, ktorý sme pred rokmi uverejnili o jeho nie príliš štastnom ťažení proti konšpirátorovi T. Rostasovi (článok tu...) P. Sibyla je od mája aktívny v strane Progresívne Slovensko a vo svojom poslednom príspevku nalomil 100-ročné tabu - otázku výuky maďarčiny na slovenských školách. Túto vec považujeme za dôležitú práve na zmiešaných územiach a to aj v širšom kontexte identifikácie a odbúravania protimaďarských stereotypov, ktoré sú vštepované žiakom týchto škôl od útlych liet.  
Eva Polerecká   19-11-01   1,632  
0
Dňa 29.10. sa uskutočnilo  zasadnutie zastupiteľstva, ktoré bolo krátke, nakoľko sa prerokovávalo len 13 bodov programu a viedol ho p. viceprimátor  Štefánik, ktorý nemá  potrebu komentovať každé jedno vystúpenie opozičníkov. Ťažiskovým bodom programu bolo  schvalenie projektu, ktorým  sa uchádzame o dotáciu z eurofondov  na vybudovanie cyklotrasy od  železničnej stanice po Podzámsku ulicu. Veríme, že ak aj projekt nebude úspešný, nezapadne prachom v šuplíku a bude sa realizovať z prostriedkov mesta. Neviem, či na Slovensku existuje ešte jedno mesto, ktoré v roku 2019 nemá ani meter mestského cyklochodníka  či cyklopruhu.  
Oto Psenak   19-10-29   359  
0
Všetci tí, ktorí si 6. októbra nespomenuli na 81. výročie vyhlásenia autonómie Slovenska, včera oslávili 101. výročie vyhlásenia ČSR. Rozbitím rakúsko-uhorskej monarchie započal experiment, ktorý do strednej Európy nasadil vírus nespolupráce a otvoril cestu obom totalitám 20. storočia. ČSR je jedinečná i tým, že rôznymi formami vylúpila a v rôznom čase vyhnala zo svojho územia až tretinu svojich obyvateľov. Napriek tomu - či práve preto - považujú mnohí ČSR za úspesný projekt, na ktorý je hodno nadviazať...  
Oto Psenak   19-10-26   205  
0
Olvasóinknak figyelmébe ma egy 2001-ben kiadott dokumentumgyűjteményt ajánlunk. 279 dokumentumot tartalmaz a XX. század egyetemes és magyar történelméböl. Tanár és muzeológus szerkesztői arra törekedtek, hogy a XX. század minden jellemző vonása tanulmányozható legyen.  
 
Infoservis 
 
1819.12.15 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
1839.12.15 List Martina Hamuljaka Jánovi Hollému
1859.12.15 december 15. A rendőrség feloszlatja az ágostai evangélikusoknak a protestáns pátens ellen tiltakozó pesti kerületi gyűlését.
1869.12.15 Engels to Marx 15 December
1899.12.15 Andrej Hlinka: Verejná vďaka.
1899.12.15 Študent teológie na Pázmáneu vo Viedni František Jehlička založil v Bratislave prvý slovenský katolícky robotnícky spolok.
1899.12.15 Panovník sankcionoval zák. čl. XLI/1899, ktorý rozširoval platnosť tzv. otrockého zákona (zák. čl. 11/1898) na nádenníkov a robotníkov zamestnaných na vodných prácach a stavbách ciest a železníc.
1899.12.15 Panovník sankcionoval zák. čl. XLII/1899, ktorý upravoval práva a povinnosti podnikateľov a pomocných robotníkov.
1899.12.15 december 15. A király szentesíti az 1899:XLI. és XLII. törvénycikkeket. (Az 1898:11. törvénycikk, az ún. rabszolgatörvény kiterjesztése a vízi munkálatoknál, útés vasútépítésnél alkalmazott napszámosokra és munkásokra; szabályozza a gazdasági vállalkozók és munkavállalók, a segédmunkások jogait és kötelességeit.)
1909.12.15 Izidor Kršnjavi — R. W. Seton-Watsonu Smatra da Seton-Watson nije iskren jer ne može biti istodobno prijatelj Monarhije i njenih protivnika, tj. Srba i pristalica Riječke rezolucije.
1919.12.15 Наказ Деникина Особому совещанию
1919.12.15 Budapest, 1919. december 15. Az elszakított felvidéki területek lakosságával foglalkozó ún. Tót Központi Iroda bizalmas levele Haller István vallás- és oktatásügyi miniszterhez a pozsonyi keresztényszocialistáknak küldött és a jövőben küldendő támogatási pénzösszeg ügyében
1919.12.15 Odpověď na jmenování čestným čle­nem československého oddělení pro zdravotnický výcvik odboru Americ­kého Červeného kříže v Chicagu
1919.12.15 Předmluva k anglickému vydání knihy Františka hraběte Lützowa Čechy
1919.12.15 Декабрь, 15. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. На заседании обсуждаются вопросы о снабжении продовольствием московских рабочих, о коллегии Народного комиссариата здравоохранения, о снабжении продовольствием и предметами широкого потребления уральских заводов, рудников, лесозаготовительных и торфодобывающих организаций и др.
1919.12.15 Декабрь, 15. Ленин направляет телеграмму в Омск И. Н. Смирнову, поздравляет с освобождением войсками Восточного фронта г. Ново-Николаевска и дает указание о взятии Кузнецкого района.
1929.12.15 Письмо наркома внешней и внутренней торговли СССР А.И. Микояна председателю СНК РСФСР С.И. Сырцову по поводу проекта Постановления ЦК ВКП(б) о снабжении хлебом деревенской бедноты
1939.12.15 Троцкий Л.Д.: Письмо к Джэймсу П. Кэннону (IV Интернационал, марксистская диалектика; «В защиту марксизма»)
1939.12.15 Троцкий Л.Д.: Мелко-буржуазная оппозиция в Рабочей Социалистической Партии Соединенных Штатов.
1939.12.15 Донесение руководства Осташковского лагеря П.К. Сопруненко об отсутствии случаев побегов из лагеря и невозможности установления побегов военнопленных в пути следования
1939.12.15 Распоряжение по прямому проводу П.К. Сопруненко начальнику Управления исправительно-трудовых колоний НКВД УССР А.Г. Звереву об отправке военнопленных офицеров в Козельский лагерь и о передаче германским властям военнопленных с территории Польши, отошедшей к Германии
1949.12.15 Článok: Budovateľské úspechy ČSR a Maďarska prispievajú k upevneniu svetového mieru
1949.12.15 december 15. Megindul a Szovjet Kultúra című folyóirat.
1969.12.15 Výbor Slovenského zväzu spisovateľov vylúčil zo svojich radov okrem iných aj kontroverzného novinára a spisovateľa Ladislava Mňačka, ktorý emigroval.
1969.12.15 Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И. на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г.
1989.12.15 Dokumentum: Nap, Független napilap, I. évfolyam 1. szám
1989.12.15 A VPN Koordinációs Bizottsága kiadásában Hunčík Péter főszerkesztésében megjelenik Pozsonyban a Nap című független napilap első száma.
1989.12.15 "Hľadanie pravdy, alebo vyvolávanie vášní?" Reakcia Michala Hrivnáka na Käferov článok
1989.12.15 "Igazságkeresés vagy hangulatkeltés". Hrivnák Mihály válasza Käfer Istvánnak
1989.12.15 Predseda vlády Marián Čalfa sa dohodol s Václavom Havlom o jeho podpore na funkciu prezidenta a presadení Alexandra Dubčeka do čela Federálneho zhromaždenia.
1989.12.15 december 15. Gareth Evans ausztrál külügyés külkereskedelmi miniszter rövid tárgyalásai Budapesten.
1989.12.15 - A Szabad Demokraták Szövetsége követeli, hogy az Országgyűlés oszlassa fel önmagát.The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x