Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)21/04/20198. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Ladislav Rozsnyo   19-04-19   241  
0
Vážení občania, týmto by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie všetkým, ktorí nás podporili v našej petičnej akcii, výsledkom ktorej bolo, že mesto v zastúpení primátora tejto v plnom rozsahu vyhovelo a žiadne centrum na zelenej lúke na Bratislavskej ceste sa stavať nebude. Moje poďakovanie patrí nielen tým čo nám dali svoj podpis, ale aj tým, ktorí nám pomáhali s distribúciou a zberom podpisových hárkov, radili nám a kontaktovali nás. Plus všetkým, ktorí naše posolstvo šírili prostredníctvom sociálnych sietí. Ja som tak učiniť nemohol, nakoľko nie som členom FB klubu.  
Oto Psenak   19-04-15   747  
0
Rozumný gazda by nenapínal strunku, ktorá i bez toho môže kedykoľvek prasknúť. Primátor zvoláva zastupiteľstvo na štvrtok 18. apríla na 9:00, to jest na termín, keď bude väčšina občanov, podpísaných pod petíciou odmietajúcou stacionár pre bezdomovcov na Bratislavskej ceste, v práci. Napriek tomu že na žiadosti o zvolanie schôdze bolo výslovne uvedené, že termín je potrebné konzultovať s členmi petičného výboru zastupujúcimi 2.600 občanov, nikto si nedal námahu ich kontaktovať ani informovať.  
Oto Psenak   19-04-12   1,122  
0
V pomerne obsiahlom príspevku odpovedá vedúca soc. odboru MsÚ p. Denisa Felixová na náš článok o petícii proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice z 19. marca. Pôvodne nechcela na naše zavádzajúce tvrdenia vôbec reagovať, ale napokon sa rozhodla inak. Zvolila si pritom ale dosť nešťastnú formu, keď miesto vecného tónu používa emócie, ktoré sú azda prípustné v našom prípade - keďže my plesáme za vlastné - ale od úradníčky platenej z našich daní žiadne emócie nechceme. Úplne stačí, ak bude jasne a zrozumiteľne informovať.  
Oto Psenak   19-04-09   876  
0
Prešiel ďalší mesiac a poslanec Mészáros opäť rieši dilemu čo so svojim transparentným účtom, kam si sám sebe posiela časť odmien ktoré ako poslanec "zarába" popri svojej službe verejnosti. A služba je to úmorná, len si spomeňme na niektoré hlasovania primátorskej "13-ky" - na zmarenie vrátenia podvodne vyúčtovaných dotácií do mestskej kasy, alebo verejnú obchodnú súťaž na parcelu ku ktorej neexistuje žiadny prístup...  
Hinzellér László   19-04-06   255  
0
Lassan közeleg az átadási idő(2019.május 25) Szőgyén-és Kürt-Cigléd,közép-európai Mária-út és Pálosok útját képező tanösvény felújjításának. A két község projekttámogatást felhasználva; a Volkswagen Alapítványt által meghirdetett pályázatból,- válalta, hogy újra élesztik és felújjítják az egykor szép hagyománnyal élő egyházi zárándoklatok útját. A tanösvény-projektnek a Via Mariae érsekújvári Polgári Társulás a fő koordinátora és irányítója.  
Eva Polerecká   19-04-01   1,423  
0
Ako sme infomovali (viď článok tu) vo februári došlo k masívnemu výrubu stromov v lesoparku Sihoť, keď sa majiteľ starej nemocnice rozhodol „urobiť poriadok“ aj za svojim plotom na mestských pozemkoch. Radnica po celý čas zatĺkala, resp. komunikovala zmätočné informácie. Napriek trestným oznámeniam, medializácii a aktívnemu odporu občanov sa v marci uskutočnilo ešte jedno kolo „upratovania“ (viď na konci článku tu...)  
Oto Psenak   19-03-31   216  
0
Po boľševickej revolúcii zanikli katedry histórie a literatúry slovanských nárečí založené na štyroch ruských univerzitách v r. 1835. Nová moc uvažovala v triednych kategóriách s perspektívou svetovej revolúcie a "Slovanský svet" pre ňu nemal význam. Záujem o všeslovanskú ideu vznikol opäť na začiatku tridsiatych rokov. Petrohradský akademický Inštitút slavistiky pod vedením N. S. Deržavina existoval iba krátko, ale moskovské akademické pracovisko založené v roku 1947 pretrvalo až dodnes. Ruský záujem o západných a južných Slovanov bol vždy lakmusovým papierom imperiálnych ambícií tejto veľmoci a cca 200 spolupracovníkov tejto inštitúcie za mnoho rokov jej existencie vykonalo veľa práce. Takmer 1500 publikácií, ktoré dodnes vydali, sme sústredili a usporiadali podľa chronológie.  
Oto Psenak   19-03-27   283  
0
Včera oslavovala svoje životné jubileum slovenská historička Tatiana Ivantyšynová (1944). Pracovníčka HÚ SAV spoločne so svojimi generačnými druhmi - Emou Panovovou a Vladimírom Matulom - vykonala priekopnícke dielo v slovenskej historiografii, keď odokryla súvislosti a publikovala pramene k slovensko-ruským a slovansko-ruským vzťahom 19. storočia. Išlo o obdobie civilizačného stretu západoeurópskej a slovanskej myšlienky pôsobiacich na západných Slovanov žijúcich v stedoeurópskej monarchii.  
Eva Polerecká   19-03-20   2,121  
0
14 hodinový rokovací maratón na zastupiteľstve v utorok 19.03.2019 neskončil s pocitom dobre vykonanej práce. To ostatne bolo vidieť už aj na rokovaní "mimo kamier", ktoré mu predchádzalo a ktoré neprinieslo žiadny výsledok. Reformné krídlo má naďalej iba 12 hlasov, kým to primátorské s 13 hlasmi je presvedčené, že mu patrí 100% všetkých miest v komisiách, mestskej rade, orgánoch mestských spoločností. Primátor sa nehodlá s nikým radiť o personálnych nomináciách a rozhoduje sa tak, aby udržal pokope svoj 13-členný ochotnícky krúžok.  
Oto Psenak   19-03-17   774  
0
Včera 16. marca 2019 sa uskutočnilo prvé kolo prezidentských volieb v SR. V novozámockom okrese sa volieb zúčastnilo menej voličov, než bol celoštátny priemer (40,65 % voči 48,74 %), ale ešte stále viac, než napr. v komárňanskom (27,84 %), alebo dunajskostredskom (34,08 %) okrese. Výsledky vcelku kopírujú celoštátne pomery s výnimkou špecifika regiónu so zastúpením maďarskej národnosti čo sa odzrkadlilo na vyšších výsledkoch B. Bugára (11,03 % v porovnaní s v 21,98 % v KN alebo 25,25 % v DS).  
Oto Psenak   19-03-15   1,609  
0
Ak ste obyvateľom Nových Zámkov a občas prejdete popri domoch hrôzy na Kasarénskej či Hradnej ulici, musí Vám srdce poskočiť radosťou pri správe o tom, že sa našiel investor, ktorý dá domy do poriadku. Presne takáto dobrá novina sa objavila na webstránke mesta 14. marca, podľa ktorej "Developer ide rekonštruovať ruinu na Kasárenskej ulici". Správa však pomerne prekvapujúco pokračovala: Na to, aby sa projekt mohol zrealizovať, potrebuje zabezpečiť statickú dopravu k bytovému domu kúpou priľahlého mestského pozemku... Tu spozorniete, lebo "statická doprava" je termín ktorý radnica používala na krytie pokusov uchmatnúť školám ich pozemky...  
Oto Psenak   19-03-10   229  
0
Az utolsó évek magyar könyvtermésének egyik legérdekesebb darabja - György Péter a saját családja példáján mutatja be hogyan is működött a Kádár rendszer felejtés-, és emlékezés-politikája. György Péter úgy gondolja, hogy a múltról való hallgatást az elszámoltatástól való rettegést tartotta fenn. És félt egyformán a Bori-tábort munkaszolgálatosként megjárt, zsidó identisátát feledni akaró apa, mint a nyilasokra felesküdött, majd tékozló fiúként visszafogadott Páger Antal, vagy akár az 1957-előtti szerepét felejtetni vágyó párt-nomenklatúra.  
Oto Psenak   19-03-09   1,368  
0
"Myslel som si naivne, že budeme vedieť s kolegami poslancami spolupracovať, ale naozaj iba naivne... " začal svoj prvý príspevok po neúspešnom stredajšom zastupiteľstve poslanec P. Mészáros. Do poslaneckých lavíc zasadol v decembri aby "srdcom a rozumom" pracoval pre svoje mesto a práve v stredu sa chcel nenápadne prešmyknúť do dozornej rady Hotela Korzo. Niežeby bol hoteliérom, alebo chcel ubytovať sociálne odkázaných v mestskom hoteli, on len chcel dostať, čo mu patrí. Hneď po voľbách sa totiž snažil zobchodovať svoj mandát na obe strany, ale keďže reformné krídlo mu vedelo ponúknuť iba protikorupčný program, rozhodol sa pre primátorský akciový balíček "O 500 VIAC" zahŕňajúci členstvo v mestskej rade + členstvo v dozonej rade + 2 členstvá v komisiách pri MsZ.  
Zilizi Kristóf   19-03-06   275  
0
Az érsekújvári Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom adott helyszínt annak a megemlékezésnek, melyet gróf Esterházy János halálának 62. évfordulója alkalmából rendeztek. A keddi esemény főszervezője dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae, azaz a felvidéki nemesi családokat tömörítő civil szervezet elnöke volt. A cikk folytatása a felvidék.ma oldalon olvasható it..  
Oto Psenak   19-03-04   905  
0

V správe o činnosti hlavného kontrolóra predkladanej Mgr. Štefanom Rovňaníkom na stredajšie zastupiteľstvo je kukučkino vajce, ktoré sa vymyká všetkému, na čo sme si od neho doteraz zvykli. Nebývalo zvykom, aby hl. kontrolór overoval vyúčtovanie dotácií, rovnako, ako ešte nikdy nekontroloval mestské podniky, priebeh verejných obstarávaní, podmienky obchodných a úverovýc zmlúv uzatváraných mestom, žiadosti na úvery ŠFRB, a mnoho iného... Vo svojej správe ani nijako nevysvetľuje čo také sa stalo pred 16. októbrom 2018, keď započala čulá korešpondencia MsÚ s hokejovým klubom vo veci dotácií, ktoré boli predtým riadne zaúčtované aj skontrolované. A prihodilo sa toto:  Otvorený list hl. kontrolórovi...  

Eva Polerecká   19-04-18   957  
0
Na to, že trpezlivosť občanov pomaly končí, som upozornila už na zastupiteľstve 19.3.2019 - písali sme tu... Dnes sme toho boli priamymi svedkami, keď sa  na zastupiteľstvo dostavila dobrá stovka ľudí spomedzi signatárov petície proti výstavbe sociálneho zariadenia pod ich oknami ( - podrobnosti tu...) A prišli priamo do rokovacej sály, ako sa na sebavedomých občanov patrí. Nechceli čučať v kinosále, lebo neprišli do kina. Mali mandát od 2.600 obyvateľov, mnohí si zobrali dovolenky a vedeli, že ide o veľa... Ich prítomnosť v rokovacej sále razom zmenila jej akustiku, dokonca aj hlasovacie zariadenie sa zaseklo a ľudia len prichádzali a prichádzali, mnohí rovno aj so stoličkami...  
Ladislav Rozsnyo   19-04-14   1,088  
0
Vážená pani vedúca Odboru sociálnych vecí na MsÚ NZ! Chcem reagovať na isté Vaše vyjadrenia, ktoré ste použila  na webe watson.sk. Celý Váš puding komentovať nechcem - nemám na jeho ochutenie dostatok kompótovaného ovocia. Chuti sa už tiež akosi nedostáva. V texte píšete "Verím, že sa nám na pripravovaných diskusných stretnutiach s občanmi podarí rozptýliť väčšinu obáv obyvateľov dotknutých ulíc a nájsť spoločné riešenia, aby tieto obavy neboli naplnené."  
Oto Psenak   19-04-10   294  
0
Lang Tamás május 9-én ünnepli 77-ik születésnapját. Az Új Szó napilap terjedelmes beszélgetést közölt városunk jeles személyiségével, melyben múltról és jelenről egyaránt szó esik.  
Oto Psenak   19-04-07   2,269  
0
Koncom novembra 2018 sme publikovali na našich stránkach článok "Ďalšia parcela pre kamoša?" v ktorej sme sa pýtali, či by súdny človek predal pozemok tak, aby si znemožnil prístup k susednému, ktorý vlastní. Nikto si však vtedy nevšimol to podstatné - okrem odčlenenej parcely došlo k pričleneniu priľahlej zelene a to tak, že na grafických podkladoch zmena nebola zakreslená. Na fígeľ sa prišlo až na poslednom zastupiteľstve, keď vysvitlo, že skutočný apetít developera je oveľa väčší a vôbec mu nejde o mestský pozemok "v obkľúčení", ale predovšetkým o zmenu územného plánu ohľadom zeleného priestranstva za panelákmi na Gogoľovej ulici... O tejto zmene sa bude hlasovať na júnovom zastupiteľstve, a preto je najvyšší čas, aby obyvatelia začali biť na poplach. V každom prípade developer to považuje za hotovú vec a na internete už ponúka byty na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu stále ešte zeleňou...  
Eva Polerecká   19-04-05   882  
0
Petičný výbor dnes odovzdal petíciu žiadajúcu upustiť od výstavby denného stacionáru pre bezdomovcov medzi panelákmi na Bratislavskej ceste. Za púhy týždeň sa pod ňu vyzbieralo 2597 podpisov, to jest štvrtina hlasov, ktorými by už bolo možné hoci aj odvolať primátora v referende. Dôvera a trpezlivosť našich ľudí končí a sú celkom autenticky nahnevaní na to, ako sa voči nim radnica na čele s primátorom správa. Nežiadajú veľa -  chcú korektné informácie a možnosť rozhodovať o svojom osude. Nedávno tu bol protest obyvateľov sídliska na Lastovičej ul., petícia strieda petíciu a ak O. Klein chce vyprovokovať výbuch hnevu proti svojej osobe, je na najlepšej ceste.  
Oto Psenak   19-03-31   940  
0
Vedúca sociálneho odboru MsÚ Denisa Felixová je uvedená ako kontaktná osoba pod nepodpísaný článok o pripravovanom útulku pre bezdomovcov na Bratislavskej ceste  uverejnený na CN Online 26. marca 2019. Už úvodná veta, podľa ktorej je "odpor verejnosti v podobných situáciách bežný" je veľmi nezvyčajná a rovnako aj celý zbytok článku, ktorý vsugerúva verejnosti pocit bezmocnosti. Reku, vy sa radšej nepleťte do vecí, ktorým nerozumiete - i keby malo ísť o váš vlastný priestor v ktorom žijete a vychovávate svoje deti. My na mestskom úrade sme už dávno o všetkom rozhodli a celé to dohodli s Európskou úniou...
Člen petičného výboru obyvateľov dotknutého sídliska nás požiadal o priestor pre verejnú reakciu na uvedený škandalózny článok.  
Oto Psenak   19-03-30   702  
0
Rýchlik z Prahy, ktorý po novom chodí až po Nové Zámky, dnes mešká a tak sa niekoľkí náhodní diváci stanú svedkami nočnej profilaktickej procedúry štátnej polície, ktorá čistí vestibul železničnej stanice od ľudí, ktorí tam nemajú čo hľadať. Bezdomovci odídu najskôr, zrejme dobre poznajú celý systém a svoj rozvrh si k nemu dávno prispôsobili. Hliadka sa práve zhovára s dvojicou cestujúcich, ktorí zmeškali spoj do Budapešti a ten ďalší im pôjde až zajtra ráno. Nechcú uveriť, že časť noci budú musieť stráviť pod holým nebom, lebo stanicu im zatvoria. "Ničím vám nemôžeme pomôcť" končí rozhovor policajtka.  
Oto Psenak   19-03-25   1,147  
0
8 lôžok od novembra do marca a 20 polievok dva dni v týždni. To je aktuálna sumárna starostlivosť mesta Nové Zámky o svojich 87 bezdomovcov. Pripadá Vám to ako vtip? Ale nie je to vtip. Usilovné úradníčky-včeličky ktoré zlepili 40-stranový komunitný plán nemajú náladu na žarty a práve riešia použitie grantu z EÚ, ktorý dostali na výstavbu strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra pre bezdomovcov. Vybrali si aj optimálne umiestnenie - na voľnej trávnatej ploche medzi panelákmi na Bratislavskej ceste.  
Peternai Zsuzsa   19-03-18   432  
0
A Pázmány Péter Gimnázium büszkén jelenti be, hogy egy két lépésből álló pályázati folyamat eredményeként elnyerte a megtisztelő eTwinning Iskola 2019-2020 címet. Szlovákiában 11 iskola, a nyitrai kerületben egyedüliként vagyunk úttörők olyan területekben mint: digitális gyakorlat az oktatásban, e-biztonság gyakorlata, innovatív és kreatív folyamatok a tanításban, a pedagógusközösség folyamatos fejlődésének támogatása, tanár-diák együttműködését támogató tanulási folyamatok.  
Oto Psenak   19-03-16   913  
0
Na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva pripravila reformná skupina poslancov návrh etického kódexu, pri vypracovaní ktorého sa inšpirovala mestami ako sú Nitra či Trnava, ktoré sa snažia zabrániť rozkrádaniu majetku  poslancami samosprávy. U nás sa táto iniciatíva zrejme minie účinkom podobne, ako keď sólistka skupiny BoneyM počas prvého vystúpenia v Moskve vyzývala nomenklatúrne kádre sediace v kreslách kremeľského paláca zjazdov vstať a začať tancovať... "Ste na zlej adrese" hundrali si činovníci v raných 1980-tych rokoch a nie inak budú reagovať aj pp. Valent, Štefánik, Török, Rošková a spol. pre ktorých je parazitovanie na Meste takpovediac tradíciou...  
Oto Psenak   19-03-12   874  
0
... a ani netvrdíme že našou zásluhou. Čo pravdepodobne pomohlo, boli odmietavé postoje verejnosti na odpoveď p. poslanca Mészárosa, v ktorej reagoval na náš článok. Faktom je, že p. poslanec dnes adresoval list svojim kolegom z mestského zastupiteľstva s výzvou zriadiť transparentný účet a z poslameckých odmien financovať verejnoprospešné aktivity.  
Oto Psenak   19-03-09   1,891  
0
Niektorým poslancom mestského zastupiteľstva zrejme došla trpezlivosť nad zneužívaním mestskej televízie zo strany primátora O. Kleina a obrátili sa na Radu pre vysielanie a retransmisiu so žiadosťou o preverenie dodržiavanie zákona zo strany tohoto média. Zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii totiž stanovuje, že vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby ako aj zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov.  
Oto Psenak   19-03-08   260  
0
2018. októberében rendezték a "A szlovákiai magyar sajtó 100 éve" című kiállítást. A Szlovák Rádió épületének aulájában a  "Média-Nyelv-Fordítás" szimpózum keretében 25 nagyméretü pannó ismertette a Szlovákiai magyar média 100 éves történetét. A kiállítást a Fórum Kisebbségkutató Intézet készítette. Közreműködtek: Popély Árpád, Simon Attila, Haraszti Ildikó, Kardosová Ľubomíra, ifj. Szarnák Mihály.
V októbri 2018 bola v aule budovy Slovenského rozhlasu usporiadaná výstava "100 rokov maďarských médií na Slovensku". Na 25 veľkoplošných paneloch boli prezentované dôležité míľniky vzniku a rozvoja menšinových médií na Slovensku. Výstava bola pripravená Fórum inštitútom pre výskum menšín. Na realizácii projektu sa podieľali: Árpád Popély, Attila Simon, Ildikó Haraszti, Ľubomíra Kardosová, Mihály Szarnák ml.  
Eva Polerecká   19-03-06   1,502  
0
Novozámčania mali dnes možnosť zhliadnuť najkratší prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci  Meszáros, Borbély, Uhrín a ďalší, ktorí nekandidovali do zastupiteľstva kvôli osobnému prospechu, si budú musieť na sľúbené fleky v mestských firmách ešte chvíľu počkať. Stalo sa totiž to, že 5 minút pred konaním zastupiteľstva poslancom rozdali nominácie do riadiacich orgánov mestských firiem, ktoré sa mali schváliť v rámci dodatočného bodu programu. Rýchlo a bez rečí. Zmätok nastal až v momente, keď vysvitlo, že z primátorovej 13-ky niekto chýba a bez pomoci tých, na ktorých sa pri nomináciách zabudlo, program s takýmto  bodom neprejde. A ani žiadny iný. Reformná 12-ka sa postavila a z rokovania odišla. Kšeftári dnes vyšli naprázdno...  
Oto Psenak   19-03-03   1,008  
0

28. februára boli zo sekretariátu primátora rozoslané pozvánky na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 6. marca. Súčasne bola pozvánka zavesená i na webstránku mesta s cieľom informovať verejnosť - keďže zastupiteľstvá sú zo zákona verejné. Aplikovali sa však hneď dva pišingerovské inovácie za účelom eliminácie verejnosti: zvolanie zastupiteľstva do miniatúrnej rokovacej miestnosti a znemožnenie prístupu vrejnosti k prerokovávaným materiálom. Pišingerovské inovácie svojho času išli ešte ďalej - spomeňme si hlasovania "podľa predlohy" keď sa ani nespomenulo (a v zápisnici neuviedlo) o čom je reč, alebo keď sa primátor nenápadne splnomocnil rozhodovať nad rámec svojich oprávnení (napr. o projektoch či úveroch) miesto zastupiteľstva.  

 
Infoservis 
 
1849.04.21 Článok Republika, ktorým Priateľ ľudu agituje za zriadenie republiky v Uhorsku
1849.04.21 Článok „Republika" v novinách Prjateľ ľudu z 21. 04. 1849
1909.04.21 Ранее 8 (21) апреля. Ленин вносит некоторые редакционные исправления в текст статьи Р. Люксембург, направленной против отзовистов и ультиматистов и дает указание согласовать поправки с автором. Статья Р. Люксембург была опубликована в № 44 "Пролетария" 8 (21) апреля 1909 года под заголовком "Революционное похмелье".
1909.04.21 Апрель, 8 (21). Статья Ленина ""Левение" буржуазии и задачи пролетариата" опубликована в № 44 газеты "Пролетарий".
1909.04.21 Апрель, 21 {май, 4). Ленин в письме И. Ф. Дубровинскому сообщает, что он получил извещение о выходе из печати книги "Материализм и эмпириокритицизм", которую обещают прислать ему в Париж к 25-26 апреля (8-9 мая).
1919.04.21 Вторжение поляков в Вильну
1919.04.21 április 21. A román hadsereg a Huszt— Szatmárnémeti—Nagykároly—Nagyvárad—Nagyszalonta—Arad vonalról újabb támadást indít.
1919.04.21 — A Hadügyi Népbiztosság egységes vezetés alá helyezi a keleti frontot. (Főparancsnok Böhm Vilmos; az arcvonal mögötti területek teljhatalmú biztosa Szamuely Tibor.)
1919.04.21 — A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli az egyházi vagyont felszámoló bizottságok felállítását.
1919.04.21 Апрель, 21. Ленин пишет телеграмму в Серпухов главкому И. И. Вацетису и члену Реввоенсовета Республики С. И. Аралову об основных оперативных задачах, стоящих перед Украинской армией: скорейшее освобождение Донбасса и установление связи с Советской Венгрией через Галицию и Буковину. Ленин председательствует на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны; выступает на нем с докладом "Об усилении работы в области военной обороны" и пишет набросок заключительной части резолюции по этому вопросу. Обсуждаются также вопросы о посылке врачей из Саратова на фронт; о провозе продовольствия для торфяных рабочих; об обеспечении продовольствием служащих Мурманской, Пермской и Северных железных дорог; об избытке соли, имеющейся в распоряжении армии Южного фронта; просьба Кронштадтской крепости о разрешении вывоза из Воронежа заготовленного картофеля; о минировании ряда сооружений в Петрограде; о топливе и другие.
1919.04.21 Докладная записка члена Донбюро С.И. Сырцова в ЦК РКП(б) о положении на Дону
1919.04.21 Решение Донского бюро РКП(б) об основных принципах отношения к казачеству
1919.04.21 Телеграмма Г.Я. Сокольникова в секретариат ЦК РКП(б) о политике Донбюро
1929.04.21 21. apríla A. Hlinka navštívil Viedeň na pozvanie tamojších Slovákov. Návštevu využil aj ako manifestáciu lojality k ČSR v čase, keď sa schyľovalo k procesu s V Tukom. Hlinka sa počas pobytu vo Viedni odmietol stretnúť s F Jehličkom, ktorý stál v službách maďarskej iredenty.
1929.04.21 Pro zvýšení bojeschopnosti strany, nej-ostřejší boj proti likvidátorům a roz­bíječům. resoluce úv KSČ ze dne 21. dubna 1929
1929.04.21 Из выступления председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам К.Е. Ворошилова. Стенограмма Апрельского (1929) объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)
1939.04.21 Ministerstvo vnútra oznámilo, že ministerstvo pravosúdia dalo príkaz, aby sa na rozširovateľov tzv. šepkanej propagandy uvaľovala predbežná väzba.
1959.04.21 Нота Советского правительства США с осуждением мероприятий по вооружению ФРГ и ряда других стран - участниц НАТО ядерным оружием.
1959.04.21 április 21. Bemutatják az Égrenyiló ablak című filmet (rendező Kis József).
1969.04.21 április 21—22. A Magyarországi délszlávok Demokratikus Szövetségének 6. kongresszusa Budapesten.
1989.04.21 "Proti nezodpovedným programom Panorámy" Stanovisko novozámockých komunistov-veteránov
1989.04.21 "A Panoráma felelőtlen műsorai ellen" Idős érsekújvári kommunisták állásfoglalása
1989.04.21 "Československé reakcie na rozhovor s Dubčekom. Čitateľské listy v bratislavských denníkoch"
1989.04.21 Csehszlovák reagálás a Panoráma Dubcek- interjújára. Olvasói levelek a pozsonyi lapokban
1989.04.21 április 21-22. A Kommunista Ifjúsági Szövetség XII. kongresszusa. Megszűnik a KISZ, utódja a szövetségi alapon működő Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ), melynek elnöke Nagy Imre. ( → 1988. november 18-19.)The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x