Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)22/09/20198. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   19-09-19   550  
0
Nedávno sme písali o aktivitách posl. Uhrina, ktorý si od mesta v septembri 2018 prenajal 20 árov metskej zelene pozdĺž ulíc G. Czuczora, Gúgska, Čižmárska, Nám. hrdinov za účelom vybudovania parkoviska a prístupových komunikácií k polyfunkčnému objektu, ktorý plánoval postaviť na svojom pozemku oproti maďarskej ZŠ. Projekt sa našťastie nesukutočnil a pán poslanec zapožičané parcely vrátil bez toho, aby začal s výrubom stromov či betónovacími prácami. Keďže z nájomnej zmluvy zverejnenej na stránke mesta chýbali prílohy a v materiáloch zastupiteľstva sme zmienku o zápôžičke nenašli vôbec, požiadali sme Mesto o doplnenie informácií.  
Oto Psenak   19-09-14   137  
0
Ruský komediálny seriál "Domáce väzenie" je projektom Semjona Slepakova z ruskej TV stanice "Comedy Club" (predstavili sme ho v článku tu...)  V určitej miere vykazuje spoločné črty s ukrajinským prezidentským sitcomom Služobník národa (písali sme tu...), i keď jeho celkové vyznenie je trochu iné - titulný song Slepakova má refrén "Koľko peňazí ťa urobí štastným?" V ruskom variante hlavným hrdinom nie je inteligent - učiteľ dejepisu ale čistá ruská duša - proletár a opilec Ivan Samsonov...  
Martin Výžinkár   19-09-10   1,040  
0
Zastupiteľstvo začalo o 09:00 ráno. Diskusia v bode programu č. 36 Rôzne začala o 21:50, teda po 12 hodinách a 50 minutách. Všetky tieto námety som mal v pláne prebrať počas bodu „Rôzne“, avšak dávno bola vyčerpaná zásoba pozornosti, sústredenia sa aj trpezlivosti voči rečníkom. Preto svoje podnety a otázky zverejňujem touto formou.  Mohol by som použiť aj portál Odkaz pre starostu, aj tam by to malo väčší zmysel ako na konci 14 hodinového zasadnutia. Nezdá sa, že bod „Rôzne“ na konci zastupiteľstiev je miestom, kde by sa malo diskutovať o stave nášho mesta či o možnostiach zmeny k lepšiemu...  
Oto Psenak   19-09-07   3,785  
0
Záznam ktorý unikol na verejnosť nepochádza z dešifrovaného telefónu, ale z on-line prenosu zo stredajšieho zastupiteľstva, ktoré jeden z poslancov naživo streemoval na Facebook. Počas prestávky sa dvaja páni porozprávali o aktuálnom dianí, vďaka čomu sme sa  čo-to dozvedeli o pozadí hĺbkovej kontroly v Hoteli Korzo - prvej podobnej kontroly v mestskej firme v histórii novozámockej samosprávy. Prišla so zisteniami o rozkrádaní mestského majetku. Práve z nahrávky sa dozvedáme, kto sa o túto kontrolu a jej zverejnenie zaslúžil a kto, naopak, mu dobre radil, aby si veľmi  rozmyslel čo povie...  
Oto Psenak   19-09-04   208  
0
Vzniku knihy historika z HÚ SAV Miloslava Szaba predchádzali novinové články v denníku N, v ktorých si autor kládol otázku čo je klérofašizmus a kto sú klérofašisti. Žiaľ ani kniha s rovnakým názvom nevniesla svetlo do tohoto terminologického rébusu: Najďalej kam sme sa dostali je poznanie, že klérofašisti sú tí, ktorí neodolali pokušeniu klérofašizmu. Čtateľa zneistí ešte viac, že prvá kapitola knihy sa venuje národovcovi a katolíckemu farárovi Andrejovi Rojkovi (1824-1907), kým posledná nášmu súčasníkovi a zakladateľovi domova pre bezdomovcov v Žakovciach farárovi Mariánovi Kuffovi. Jedna z podkapitol je dokonca venovaná katolíckemu intelektuálovi Ladislavovi Hanusovi, známemu odporcovi klerikalizmu. Vraj sa bol vyslovil uznanlivo "o novom svetovom poriadku" nastolenom Hitlerovským Nemeckom po r. 1939...  
Soóky Zoltán   19-09-02   285  
0
Napjainkban az informatikusokból nagy hiány van. Ez alatt elsősorban a szoftverfejlesztőket, másodsorban a mobil-alkalmazásfejlesztőket kell érteni. Az iskolákban éppen ezért kiemelt szerepet kell tulajdonítani a programozás megszerettetésének és népszerűsítésének. Új módszerekre, új megközelítésekre van szükség, méghozzá olyanokra, amelyek közel állnak a diákok mindennapjaihoz.  
Oto Psenak   19-08-31   159  
0
A világhírű magyar filozófus 2019. július 19-én hunyt el. Életrajzi kötete 2018-ban jelent meg németül, majd 2019 tavaszán magyarul is. Georg Haupfeld szerkesztésében egy izgalmas dokumentumot tart kezében az olvasó - élettörténetet, amely tükrözi közép-Európa 20. századi történéseit. A véletlenek meghatározó szerepet játszottak Heller Ágnes életében - ahogyan túlélte a Holokausztot, bement Lukács György előadására.. Véletlenek sorozata határozta meg éltpályáját a szociológia intézettöl az emigrációig, majd 14-év után ismét hazai szerepvállalásáig.  
Oto Psenak   19-08-24   1,252  
0
O tomto dare sme sa dozvedeli čírou náhodou keď jedna z účastníčok FB diskusie upozornila p. poslanca, že dva z jeho stromčekov vyschli a bolo by potrebné ich vymeniť. V odpovedi p. poslanec Uhrin oznámil, že mu už starostlivosť o ne neprináleží, lebo ich podaroval mestu... Mesto prostredníctvom svojej fimy Novovital asistovalo už aj pri samotnej výsadbe čerešňovej aleje a teraz teda prevzalo na seba starostlivosť o ňu v plnom rozsahu. "Dar" je v skutočnosti prevzatím záväzku v hodnote cca 100 Eur mesačne (náś odhad), rovnako ako keby nás bol p. poslanec obdaroval svojim nezaplateným účtom za elektrinu... Ono nie je to vôbec nič nezvyčajné, ak si podnikatelia privatizujú výnosy kým náklady sa snažia preniesť na verejné rozpočty. Divné je iba to, že sa nájde niekto, kto chce cudzie účty zaplatiť...  
Oto Psenak   19-08-18   824  
0
Podivuhodný príbeh rekonštrukcie kaplnky na starom cintoríne na Slovenskej ulici rovno oproti bydlisku primátora Kleina sme sledovali od samého začiatku. Mestský objekt na mestskom pozemku dávali potajomky do poriadku neznámi sponzori bez vedomia mestského zastupiteľstva. Ako sa blížili novembrové voľby, stavba rýchlo napredovala k finále. V októbri tesne pred dokončením sa však projekt nevedno prečo zasekol a v takom zaseknutom stave je podnes. Vtedy sme sa domnievali, že to súvisí s udelením čestného občianstva arcibiskupovi Oroschovi, resp. s jeho neochotou odvďačiť sa vysvätením tohoto Kleinovského svätostánku.  
Eva Polerecká   19-08-14   1,039  
0
14. augusta sa konalo zasadnutie novozámockého zastupiteľstva s jediným dôležitým bodom  - voľba školských rád. Tie už nedávno síce pán primátor raz "zvolil". Domnieval sa, že menovanie členov školských rád je po novom už výsostne v jeho kompetencii a pýtať sa nikoho na nič nemusí. Písali sme tu...
Medzitým sa situácia vysvetlila a voľba sa opakovala. Pán primátor sa žiaľ z dnešného zastupiteľstva ospravedlnil kvôli čerpaniu dovolenky,  tak neostáva než dúfať že si expozé okresnej prokurátorky pozrie aspoň zo záznamu - bolo určené výlučne jemu. Dozvie sa z neho, že zastupiteľstvo predsa len má čo hovoriť  do toho, kto bude zastupovať mesto v školských radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Písali sme tu...  
Oto Psenak   19-08-12   2,343  
0
Dobrá päťdesiatka ľudí sa zišla na akcii "Na schodoch" organizovanej OZ Za Nové Zámky, ktorá bola tentokrát venovaná budúcnosti futbalového stadióna a Sihoti. Vznikla pomerne jasná zhoda, že iniciátorom plánu revitalizácie Sihote ide predovšetkým o predaj štadióna L. Gancznera a ak sa tomu podarí zabrániť, odrazu už nikto nebude chcieť riešiť Sihoť. Pritom tá si naliehavo žiada rekonštrukciu, ale so zachovaním jej súčasného charakteru oddychovej zóny pre rodiny s deťmi. Účastníci odmietli akékoľvek parkovacie plochy v areáli, a megalomanská vízia futbalového štadiónu s hľadiskom pre 4.800 divákov zožala iba posmech - toľko sa ich podľa prítomných nenaberie ani za sezónu...  
Oto Psenak   19-08-07   1,064  
0
Biznis nemá rád hluk a práve preto príďte túto nedeľu na Hlavné námestie čo najhlučnejšie vyjadriť svoj názor ohľadom chystanej privatizácie futbalových štadiónov L. Gancznera a Sihote. Už na najbližšom zastupiteľstve môže totiž primátorský krúžok disponujúci väčšinou jediného hlasu odhlasovať avantúru, ktorá sa svojou trúfalosťou a bezostyčnosťou môže porovnávať azda iba s "rozpredajom" kasární do stratena. Nominálne zatiaľ padol iba návrh na predaj štadióna L. Gancznera (býv. Sigmaštadión) za 2 milióny Eur a použitie týchto peňazí na rekonštrukciu Sihote.  
Hinzellér László   19-08-04   437  
0
Rohanó világunkban életünk úgy folyik mint egy rohanó kis patak. Nics megállás... Nagy igyekezettel közelíti a hömpölygő folyót, hogy ott egyesülve aztán az élet nagy tengerébe jutva az övéivel legyen a „vizek országában“... És mégis, milyen egyedinek tűnő jelenség. Ott a forrás vizénél éled, születik minden. Mint életünk édesanyánk méhében. Indul el az életútjára. Sorsunk így alakul aztán. Azzal az Isteni erővel és áldással,melyet a teremtőnk ad nekünk és e világnak...  
Eva Polerecká   19-07-30   1,151  
0
Tunelovanie mestského rozpočtu prostredníctvom NZTV je novozámocká tradícia. V Pischingerovskej ére sa mestské médiá financovali predajom nehnuteľností Novocentra a Kleinovské vedenie by aj chcelo predávať ďalej, len už nemá čo. Posledný kúsok bývalého areálu kasární - prístupovú cestu k Jazdiarni - predali hneď dvakrát, ale ani to nestačilo. Ostáva teda mestský rozpočet. Na poslednej finančnej komisii si NZTV pýtalo ďalšie peniaze. Rozpočet 190 tisíc Eur vraj nestačí, lebo na zastupiteľstvách veľa hovoríme a minúta prenosu stojí 6 Eur. Na otázku prečo tak veľa, prišla odpoveď, že to je taká zmluva. Kto a kedy ju uzavrel si už nikto nepamätá. Podľa poslanca Töröka existuje dobré riešenie - menej hovoriť.  
Oto Psenak   19-07-26   405  
0
Po Neznámych dejinách Spojených štátov, ktoré v r. 2017 vysielala aj STV (písali sme tu...) by sme dnes chceli predstaviť ďalší propagandistický šedévr režiséra Olivera Stona s nazvom "Neznáma Ukrajina". "Film slávneho amerického režiséra" vysielali tesne pred ukrajinskými voľbami ruské verejnoprávne kanály za účelom podpory pro-putinského kandidáta Viktora Medveďčuka. Celý flm je vlastne veľkým interview s oligarchom  Medveďčukom (mimo iné majiteľom futbalového klubu Dinamo Kiev) za prítomnosti jeho tretej manželky - afektovanej televíznej krásavice Oksany Marčenko. Strašenie jadrovou vojnou nakoniec stačilo na získanie 13% hlasov, čím sa Medveďčukova strana "Za život" stala druhou najsilnejśou stranou v ukrajinskom parlamente...  
Eva Polerecká   19-09-18   784  
0
Zdanlivo neškodné hranie počítačových hier, ktoré sa dokonca tvári ako šport, je zdá sa fenoménom doby. My čo si pamätáme tak maximálne Tetris na stolnom PC či prvé Nintendo asi budeme poriadne šokovaní, ak sa pozrieme, čo hranie počítačových hier predstavuje  dnes. Možno to uniklo aj organizátorovi turnaja, ktorý má dokonca prebehnúť v čase riadneho vyučovania.  
Oto Psenak   19-09-14   1,143  
0
Odkedy sme sa dozvedeli o podivnom dare poslanca Uhrina, ktorý venoval mestu starostlivosť o ním vysadené stromky, začíname si všímať, či nie je takýchto darov viac... Ak sa nechcel starať o svoje stromčeky s odôvodnením, že nie je záhradník, možno rovnako postupuje i s odvozom smetí zo svojej súkromnej ulice, lebo veď nie je smetiar... Všimli sme si totiž, že každý piatok okolo 6-tej hodiny ráno sa mohutná kovová brána na súkromnej ulici oproti maďarskej ZŠ naširoko roztvorí a popri domoch sa utešene zoradia smetiaky, ktoré čakajú kým nákladiak spol. Brantner zaboči do ich uličky a odvezie smeti. Ide však o súkromnú ulicu, kde nie je žiadny dôvod poskytovať verejné služby...  
Eva Polerecká   19-09-09   906  
0
Nerozumieme celkom stratégii, ktorú si zvolila radnica ohľadom problematiky vyhradených parkovísk, ani nevieme čo si sľubuje od hry na slepú babu s obyvateľmi. Faktom je, že v čase konania posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva už poznala stanovisko okresnej prokuratúry k tejto veci, ale pred poslancami ostalo skryté. Rovnako ako sa v r. 2016 neozvali, že dostali upozornenie o nesúlade systému vyhradeného parkovania v NZ s platnou legislatívou - písali sme tu...  
Eva Polerecká   19-09-05   1,832  
0
Vraj kto si čo navaril, nech si aj zje. K mestským firmám sa štatutár mesta dlhodobo správa ako ku svojmu súkromnému majetku a v prípade Hotela Korzo sa teraz verejnosť dozvedela pravdu o skutočnom hospodárení tejto mestskej akciovky....  
Oto Psenak   19-09-02   1,445  
0
... a inak to ani nemohlo byť, ak v orgánoch spoločnosti tradične sedia poslanci, ktorí síce k hoteliérstvu nikdy ani len nepričuchli, zato za pár stovák mesačne navyše odhlasujú čokoľvek... Na stredajšie zastupiteľstvo sa vôbec poprvýkrát za posledné desaťročia dostáva materiál hlavného kontrolóra o hĺbkovej kontrole v mestskom podniku. Nikdy predtým sa ešte žiadna podobná kontrola v žiadnom mestskom podniku neuskutočnila, čo Ing. Rovňaníka zrovna nectí. Pravda krivdili by sme mu, keby sme tvrdili, že svoju prácu tentokrát odflákol. Naopak, zistenia sú podrobné a vidno za nimi kus poctivej roboty.  
Oto Psenak   19-09-01   909  
0
Ak si dnes zadáte do internetového prehliadača adresu logportal.sk, alebo logportál.eu, zjaví sa vam iba oznam, že taká stránka neexistuje. Bez akéhokoľvek šumu tak zanikla webová stránka za 500 tisíc Eur na sprostredkovanie špedičných služieb v rámci cezhraničnej spolupráce. Od začiatku sa nám javilo, že ide o fiktívny projekt, ktorý nesleduje žiadny iný účel ako "cucať" peniaze Európskej únie plus spoluúčasť mesta. Ukončenie projektu si nikto nevšimol, pritom nezanikol včera, ale ešte v apríli minulého roku, keď vypli stránku na ktorej mal byť projekt prevádzkovaný - presne po siedmych rokoch od jeho spustenia (7 rokov je doba udržateľnosti projektov z eurofondov)...  
Oto Psenak   19-08-26   545  
0
A hoci zrejme nejde o príliš serióznu vec (v inej forme sa o hlasy maďarských voličov epizodicky zaujíma aj OĽANO), predsa len signalizuje normalizáciu pomerov na slovenskej politickej scéne. Na južnom Slovensku žije bezprizorný volič, ktorý sa sklamal v stranách dvojičkách - SMK i Most-Híd a konečne by rád odovzdal mandát niekomu, kto bude reálne zastupovať záujmy maďarskej menšiny a podporovať región, v ktorom táto menšina žije.  
Oto Psenak   19-08-18   1,314  
0
Hoci diskusiu s nami p. poslanec už niekoľkokrát uzavrel, my by sme si s ním predsa len chceli prebrať jednu dôležitú vec. Nevieme totiž kde sa stala chyba, ale na jeho transparentný účet dorazila iba menšia časť jeho poslaneckých odmien, ktoré sľúbil rozdeľovať týmto transparentným spôsobom na verejnoprospešné ciele. Vychádza nám, že od marca do júla mu zarobil jeho poslanecký mandát 1,625 Eur, no z nejakého dôvodu na transparentný účet ich dorazilo iba 725 Eur. Pýtame sa: kde sa stala chyba?  
Oto Psenak   19-08-15   1,272  
0
2. augusta sa na webovej stránke mesta objavila nenápadná správička v rozsahu troch viet o tom, že Pri „tabakárni“ chystajú parkovisko: Mesto začalo čistiť plochu vedľa bývalej tabakovej továrne pri železničnej trati. Plochu plánujú upraviť na parkovisko. Aby sa tu opäť neobjavila nelegálna skládka odpadu, mesto plochu monitoruje. Správa nás trochu zarazila - ako môže mesto chystať parkovisko na mieste, ktoré v r. 2017 prenajalo firme Arriva na 50 rokov prakticky zadarmo?! A toto zďaleka nie je jediná podivná vec na príbehu, ktorý vám dnes priblížime...  
Oto Psenak   19-08-12   284  
0
Ladislav Hanus bol katolícky intelektuál, ktorý pôsobil vo významných cirkevných funkciách až do roku 1945. Bol kaplánom u Andreja Hlinku v Ružomberku, kde sa zoznámil s funkcionármi autonomistického hnutia. Redigoval cirkevné časopisy a až do jeho zrušenia bol vicerektorom seminára na Spišskej kapitule. Od roku 1950 sa dva roky skrýval na Kysuciach, neskôr bol dolapený a uväznený. Na slobodu sa dostal po 13 rokoch. Pracoval v robotníckych povolaniach, tesne pred dôchodkom sa mohol vrátiť do kňazského povolania. Svoje pamäti diktoval na magnetofónové kazety v rokoch 1978 až 1984. Zachovala sa iba časť z nich, i tak však vzniklo úctyhodné 700-stránkové dielo.  
Oto Psenak   19-08-10   1,097  
0
Pod hrozbou súdnej dohry nás novozámocká tvár protestov za slušné Slovensko Katarína Hozlárová ml. žiada o ospravedlnenie. Za čo sa máme ospravedlniť? Za vedomé šírenie lží a poškodzovanie dobrého mena. Ako sme  sa ho mali dopuistiť? 4. júla 2019 sme v podmienkach prísnej konšpirácie a zatĺkania zo strany Mesta informovali o vymenovaní Kataríny Hozlárovej ml. za vedúcu odboru kultúry mestského úradu bez výberového konania. Následne sme 26. júla dostali z Mesta odpoveď na infožiadosť, z ktorej bolo jasné, že vymenovaná bola K. Hozlárová st. Poškodená sa na základe toho domnieva, že sme 4. júla vedome zavádzali. Zvláštne, však?  
Hinzellér László   19-08-05   367  
0
Az idei évben is megrendezésre kerül az Egy-Úton Nemzetközi Zarándoknap mely ezúttal az „Édesapákért“ lesz felajánlva. A zarándoklat 2019.augusztus 24.-én, szombaton indul - Szőgyén - Bény Mária Úton. A mintegy 16,5 km-es zarándoklat indulási helye a Szőgyéni Nagyboldogasszony templom 9.30 ó. Szeretettel várják és hívják minden zarándokolni vágyót (családokat, fiatalokat), de mindazokat is, akik szeretik a természet-túrát, kikapcsolódást. A zarándokút Bart érintésével a bényi Magyarok Nagyasszonya templomban záró szentmisével ér véget, melyet Dr.Farkas Zsolt atya mutat be.  
Oto Psenak   19-08-04   456  
0
Málokto by si bol pomyslel, že M. Kočner a P. Rusko sa ocitnú vo vyberanej spoločnosti Václava Hanku, Františka Palackého, Tomáša Masaryka a všetkých ostatných autorov a obrancov rôznych falzifikátov s ktorými sú osudy našej krajiny zviazané od počiatku českého národného obrodenia až podnes. Listiny a doklady, o ktorých tvrdili že sú pravé hoci neboli, alebo že sú falošné keď falošné neboli, nás sprevádzajú už dobrých dvesto rokov od "objavenia" Rukopisu Královédvorského r. 1817. Celá česko-slovenská sága by sa dala opísať ako séria fálz a fikcií, voči ktorým sa ohradili len blázni alebo šialenci, ako napr. Josef Dobrovský roku 1824.  
Oto Psenak   19-07-28   1,098  
0
Unikátna sociálna inovácia sa zrodila v Dvoroch nad Žitavou, kde obecné zastupiteľstvo vo februári rozhodlo o  vyplácaní jednorázových peňažných dávok pri narodení dieťaťa. V obci, v ktorej žije 5000 obyvateľov sa v minulom roku narodilo 52 detí, kým zomrelo 57 ľudí. 100-eurový príspevok pri narodení dieťaťa (od štvrtého dieťaťa 30 eurový) určite nezvráti nepriaznivý trend, ale odzrkadľuje snahu samosprávy niečo v tejto veci urobiť. Žiaľ novozámocká radnica má iné priority a miesto mladých ľudí sa snaží zastabilizovať vlastných funkcionárov: 13 poslancov momentálne poberá rôzne výhody a pôžitky výmenou za podporu primátora. Najvypuklejším prípadom je 7-tisícový plat viceprimátora Štefánika v kresle konateľa Bytkomfortu.  
Martin Výžinkár   19-07-24   2,106  
0
Úvahu o budúcnosti Sihoti začnem tým, čoho som bol za posledné mesiace priamym svedkom, čo som počul a videl na zasadnutiach mestského zastupiteľstva od decembra 2019 doteraz. Nie je úplne od veci takto začať, pretože to podčiarkuje spôsob,  ako sa tu s mestom narába...  
 
Infoservis 
 
1529.09.22 szeptember 22. A szultán megkezdi Bécs ostromát.
1789.09.22 szeptember 22. Az oroszokkal egyesült császári-királyi sereg Martinéknél (Havasalföld) legyőzi a törököket.
1859.09.22 Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 22 сентября 1859 г. — 29,388—389.
1859.09.22 Engels to Marx. 22 September
1869.09.22 Prihlásenie Slovenskej Matice k slovanským literárnym spolkom z 22. 09. 1869
1879.09.22 List 64. A. Heyduk S. H. Vajanskému
1899.09.22 Сентябрь, 10 (22). Ленин в с. Ермаковском присутствует на похоронах погибшего в ссылке члена петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" А. А. Ванеева и произносит речь над его могилой.
1919.09.22 Ликвидация заговора контр-революционной организации "Национальный центр" в Москве. -- Расстрел 67 участников "Национального центра" во главе с профессором Щепкиным
1919.09.22 Сентябрь, 22. Ленин подписывает постановление Совнаркома о снабжении производственной одеждой рабочих физического труда.
1919.09.22 Протокол № 98 заседания Казачьего отдела ВЦИК
1929.09.22 Sociálfašisti v čele!
1939.09.22 Троцкий Л.Д.: Иосиф Сталин. Опыт характеристики (Статья в американском журнале Life)
1939.09.22 Распоряжение по прямому проводу Генштаба РККА командующим войсками БОВО и КОВО об освобождении немцев, захваченных в плен поляками
1939.09.22 Приказ № 0309 заместителя наркома внутренних дел СССР комдива В.В. Чернышова о передаче помещений и имущества Осташковской и Южской трудовых колоний для несовершеннолетних Управлению по военнопленным НКВД СССР
1949.09.22 Článok: Matiné maďarských pracujúcich v Bratislave
1949.09.22 Cikk a Pravda napilapban: Magyar dolgozók matinéja Pozsonyban
1989.09.22 szeptember 22. Az Elnöki Tanács ülése. Az 1989. évi 19. törvényerejű rendelet a menekültként elismert személyek jogállásáról.The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x