Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
9°C
  
Ročník 6. (69.)25/04/20176. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2017-04-25   10
Két és fél év kemény munkája gyümölcsét fogja learatni fiatal képviselönk a szerdai képviselötestületen, amikor is várhatóan megtörténik alpolgármesteri kinevezése. A bizalmi poszt elnyeréséért Nagy Dávidnak sok akadályt kellett leküzdenie. A dolgok fél éve vettek jó iránytt (cikkünk itt), amikor Dávid végre megértette, mit várnak el töle a városi ingatlanok eladásával kapcsolatban: Sajat fogalmazásában ez így hangzik: "Adjuk el, úgy sem törödnénk vele!". Várhatóan már szerdán újra alkalom nyílik rá, hogy bizonyítsa rátermettségét ingatlan-eladás-ügyben.  
Oto Psenak   2017-04-23   208
"Nech sa  to len predá, veď my sa o to aj tak starať nebudeme!" znel argument posl. JUDr. Nagya pri nedávnom hlasovaní o pokútnom predaji lukratívnej mestskej parcely primátorovmu príbuznému bez verejnej súťaže. Ten istý poslanec pred dvomi rokmi zorganizoval veľkolepú brigádu, keď sa s kolegami zo zastupiteľstva prezliekli do slušivých montérok a vlastnými rukami (pravda za prispenia pracovníkov mestského podniku Novovital) čistili cintorín na Slovenskej ulici. Rúbali stromy, llikvidovali kríky, trhali burinu a po dobre odvedenej práci zaslúźene oddychovali - to všetko za horlivej asistecie mestských médií.  
Soóky Zoltán   2017-04-23   58
A vállalkozói gondolkodásmód témakörében valósult meg március 30. és 31. között Brüsszelben a Zsolnai Egyetem által szervezett, eTwinning keretein belüli „FCL – a jövő osztálya - vállalkozói tanulás IKT eszközök segítségével“ című szakmai pedagógus-továbbképzés.  
Peternai Zsuzsa   2017-04-20   108
Idén áprilisban újra megrendezésre került a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének éves konferenciája, amelynek ünnepi estjén átadásra kerülnek az SZMPSZ díjak és a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.  
Oto Psenak   2017-04-14   713
Je bežný pracovný deň a bežný návśtevný deň v novozámockej nemocnici. Rozsiahle parkovisko pred budovou nemocnice je poloprázdne, zato pri ceste sú  v hiustom rade zaparkované autá  návštevníkov. Mohli by ste sa spýtať: A neparkovalo by sa im vari pohodlnejšie na parkovisku, ktoré je nato určené?  Určite áno, odpovedáme, len nechcú platiť 50 centov za každú započatú polhodinu firme O.Z.O.N. s.r.o.  
Martin Výžinkár   2017-04-12   846
Prečo? Pre všeličo. No hlavne preto aby nás to vrátilo naspäť do normálneho života a vnímania svojho mesta a krajiny.  Skúsim vysvetliť prečo to tak je.  Dobré miesto pre hľadanie dôvodu „Prečo áno“ je chodník vedúci po korune hrádze rieky počas víkendu alebo popoludnia. Za pekného počasia je dôvod ešte jasnejší. Odkedy je koruna hrádze od Zúgova cez Nábrežie až po malý most pri Berku súvisle vyasfaltovaná sa toto miesto poriadne zmenilo.  
Benkő Timea   2017-04-03   785
Minden tavasszal hagyományosan a Pázmány Péter Gimnázium ad otthont Érsekújvárban a Dobré slovo szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny járási fordulójának.  Március 27-én a környék alapiskoláiból összesen 26 tanuló mérette meg magát 4 különböző kategóriában. A szakmai zsűri pontozta az előadásmódot, kiejtést, beszédtempót, beszédritmust, értelmi hangsúlyozást és a szövegválasztást.  
Mgr.art. Kati Decsi   2017-04-03   192
Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku k výstave Lajos Kassák – RE/KONŠTRUKCIA : Kassák a Nové Zámky dňa 4. apríla 2017 o 17.00 hodine, do Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.
Výstava  potrvá do 15. apríla 2017.  
Eva Polerecká   2017-04-01   1,886
Každý súdny človek by sa oprávnene domnieval, že pochybných predajov mestských pozemkov za nejasných okolností tu už bolo dosť! Studnica nápadov je však zdá sa nevyčerpateľná a pravidlo, že všetko treba speňažiť a najlepšie hneď, naďalej platí. Tentokrát to skúsila, a zdá sa že aj dokonala, mestská akciovka Novocentrum, ktorá sa aj v minulosti vyznamenala dobrými  obchodmi keď sa jej podarilo rozpredať takmer celý areál kasární aby tam dnes mohol stáť čínsky supermarket a LIDL.  
Benkő Timea   2017-03-30   341
Az Erasmus+ Nature detectives nemzetközi projekt résztvevői tobább kutatták az invazív fajokat 2017. március 19-24-én a százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és Gimnáziumban. Réder Ferenc a Magyarországon elterjedt invazív állatokról és növényekről tartott előadást, majd a diákok a témában társasjátékoztak, és számítógépes játékok segítségével tesztelték tudásukat.  
Oto Psenak   2017-03-29   264
Chronológia je výkladnou skriňou každej historiografie a súčasne aj indikátorom jej stavu. Nie náhodou sa slovenská historická veda bez nej - až donedávna - celkom dobre zaobišla. Je to delikátny žáner, kde sa toho veľa nenavymýšľa. Zoznamy faktov  v časovej súslednosti poskytujú málo zákutí v ktorých by sa dalo donekonečna hrať s dejinami na schovávačku.
V roku 2014 vydal kolektív autorov z Historického ústavu SAV solídny dokument, ktorý
v dvoch zväzkoch sumarizuje viac ako 11 tisíc hesiel. Materiál je heterogénny, vidno, že kartotéčne lístky pochádzajú zo šuflíkov rôznych autorov z rôznych období.  
Oto Psenak   2017-03-21   486
Autor bestselleru o Stevovi Jobsovi sa v r. 2014 podujal vydať knihu o inovátoroch, ktorý v priebehu niekoľkých desaťročí spôsobili digitálnu revolúciu a ktorým vďačíme za existenciu osobných počítačov a prenosných telefónov.  Kniha je napísaná neobyčajne pútavo a môže slúžiť aj ako miotivačná literatúra. Autor zovšeobecnil príbehy svojich hrdinov do niekoľkých znakov, ktoré sú pre úspešných IT-vynálezcov spoločné: Vždy šlo o inovácie, ktoré stavali na existujúcich  výsledkoch. Vždy šlo o kolektívne diela, pri ktorých práve spolupráca různych osobností spolupráca generovala tvorivú energiu - "pole skreslenej reality" v ktorom sa nemožné stáva možným. "Kreativita vzniká pri náhodných stretnutiach" tvrdí autor. Ďalšim spoločným rysom týchto projektov bola spolupráca štátu, súkromného sektora a univerzít pri ich financovaní.  
Telek Lajos   2017-03-21   313
- Mielőtt bele vágnánk ebbe az interjúba az első kérdésem az lenne, hogyan kerültél kerekesszékbe?
- Egy születési rendellenesség miatt kerültem kerekesszékbe.  
Oto Psenak   2017-03-13   648
Nebýva často, že mesto z vlastnej iniciatívy opraví, alebo upraví zanedbanú, alebo schátranú vec na verejnom priestranstve, s o to s väčśou radosťou sme zaregistrovali vynovené lavičky pred staničnou budovou. Veríme, že to nestálo tažké desaťtisíce a že ide o prvú lastovičku, ktorá zvestuje jar.  
Telek Lajos   2017-03-06   331
Egy kicsit kipihenve vágunk bele a 2017 évbe.  Első alkalommal valami különlegeset kerestem, bízom benne,hogy sikerült... Többen kerdezték, lesznek–e ebben az évben is szépségek - megnyugtatok mindenkit, idén is lesz folytatás. De nem is rabolom tovább az idöt, ismerjék meg a mai Egy csésze kávé vendégem.  
Oto Psenak   2017-04-23   52
A Pro Patria Honismereti Szövetség és társrendezői, a Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és Udvardi Alapszervezete, Udvard Község Önkormányzata és a somorjai Bibliotheca Hungarica gyűjtemény 2017. április 29-én, 9 órai kezdettel rendezik meg Mérföldkövek címmel Udvardon a szlovákiai magyar helytörténészek XXI. országos találkozóját.  
Oto Psenak   2017-04-23   20
Alexander Nikolajevič Jakovlev (2.12.1923 - 18.10.2005) bol v čase sovietskej perestrojky jedným z najaktívnejších spolupracovníkov Michaila Gorbačova. Bývalý pracovník aparátu ÚV KSSZ, neskôr veľvyslanec v Kanade, mal povesť reformátora od začiatku 70-tych rokov. V novembri 1972 vzbudil pozornosť článkom "Proti antihistorizmu" (Против антиисторизма), v ktorom ostro vystúpil proti prebiehajúcej tichej rehabilitácii J. V. Stalina.  Keď vtedajśí šéfideológ strany M. Suslov zistil, že článok napísal priamo človek z "vnútorných kruhov" aparátu ÚV KSSZ, ironicky poznamenal: Vari si len nemyslí, že je Vladimír Iljič Lenin, keď si sám píše state?!  
Oto Psenak   2017-04-20   1,135
Našim čitateľom primášame rozhovor  s Ing. Karolom Borikom, prednostom Okresného úradu v sídle kraja v Nitre, nominantom strany MOST-HÍD.
Karol Borik je pôvodným povolaním daňový poradca a bol posledným riaditeľom Daňového úradu v Nových Zámkoch pred zlúčením daňových úradov v r. 2012. Môžete ho poznať z komunálnej politiky, kde v minulosti kandidoval  do miestneho zastupiteľstva a do VÚC. Od júla minulého roka zastáva najvyššiu pozíciu v štátnej správe na úrovni kraja, okrem iného je predsedom krajskej bezpečnostnej rady a krajskej povodňovej komisie.  
Oto Psenak   2017-04-16   157
Pred 100 rokmi, 16. apríla 1917 dorazil na fínske nádražie Petrohradu vlak s hŕstkou emigrantov-boľševikov, ktorí sa cez Nemecko a Švédsko vracali zo švajčiarskeho exilu do vlasti. Podľa plánov nemeckého generálneho štábu, ktorý ich cestu na podnet dánskeho sociálneho demokrata Parvusa zorganizoval, mala táto najradikálnejšia skupina ruských revolucionárov vystupňovať chaos, ktorý v Rusku po februárovej revolúcii zavládol. Tento kalkul Nemcom aj vyšiel a Rusko po prevzatí moci boľševikmi podpísalo 3. marca 1918 v Brest-Litovsku separátny mier. Celkový výsledok vojny to však nezmenilo, iba urýchlilo vstup USA do vojny.  
Oto Psenak   2017-04-13   122
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudmányi Intézete gondozásában 1981 és 1983 között jelent meg A Magyarország történeti kronológiája négy kötetben. Ezt 1994-ben egy további rész követte, amely az 1970-1992-es idöszakot térképezte fel. Az öt kötet eggyüttvéve több mint 23 ezer bejegyzést tartalmaz az östörténettöl egészen 1992-ig. Politikai, gazdasági és kulturális eseményeket ismertet idörendi sorban, de temészeti katasztrófákról is értesülünk - árvizekröl, szárazságokról. Bár az alapmü magán viseli keletkezésének - a késö-Kádár-kor - jeleit, tartalmi szempontból mértéktartó és tárgyilagos.  
Oto Psenak   2017-04-11   126
Kossuth Lajos cikkei és beszédei 1848 márciusától 1849 szeptemberéig, amikor a magyar politika meghatározó alakítója volt. 116 írás egy forrongó korból, amelyek segítségével megismerjük az események folyamát éppúgy mint Kossuth egyéniségének  vonzó és kevésbé vonzó vonásait.  
Telek Lajos   2017-04-03   3,086
- Indultál már korábban szépségversenyen?
- Igen, részt vettem egy "Miss Summer" versenyen 2015-ben, ahol 1. helyezést értem el.  
Zilizi Kristóf   2017-04-03   189
Nagyszombatban a forradalom és szabadságharc emléknapjának előestéjén, március 14-én tartották az immár hagyományos megemlékezést. Igazodva az akadémiai év alatt -októbertől júniusig - immár négy esztendeje bemutatott havi magyar nyelvű misékhez, melyek időpontja rendre a hónap második keddje.  
Oto Psenak   2017-03-31   469
Kedves Barátaink! Szeretettel várunk minden érintettet, érdeklődőt és kedves családjukat a 2017-es felvidéki emléknapi rendezvényünkre. Kiemelném, hogy megemlékezésünk után, most először Észak-Komáromban bemutatásra kerül a Fehérlaposok c. rockopera, Varga Miklós főszereplésével. Az előadás ingyenes. Mindenkit teljes szívből invitálunk, jöjjön Komáromba.
Üdvözlettel Nemes Andrásné, Zsuzsa Kecskés László Társaság Alapítvány  
Oto Psenak   2017-03-30   3,801
Ak sa v piatok 7. apríla popoludní vykloníte z okna - možno uvidíte idilické scény ako práve Vaše sídlisko či ulicu upratujú s vyhrnutými rukávmi učiteľky novozámockých škôl a škôlok. V našom meste o smeti veru nie je núdza, preto sa tejto aktivite určite každý poteśí. Aspoň takto nejako si to predstavuje náš primátor O. Klein, ktorý minulý týždeň rozoslal pozvánky na jarné upratovanie riaditeľom novozámockých škôl a škôlok. Keďže však záujem nebol dostatočný, pozvánku dnes tlmočil znova, tentokrát už ako príkaz. Pedagogický zbor povinne nastúpi na rajóny.  
Benkő Timea   2017-03-27   488
A százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és Gimnázium és az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium vezetői, Málnási-Szász Myrtill és Peternai Zsuzsanna 2017. március 24-én testvériskolai együttműködési megállapodást írtak alá.  
Oto Psenak   2017-03-21   365
V tomto roku si pripomíname 40 rokov od vzniku občianskej iniciatívy Charta 77. Len 36 z jej celkových 1889 signatárov pochádza zo Slovenska. Tak to aspoň vyplýva zo zoznamu uverejneného v článku pracovníka slovenského Ústavu pamäti národa Petra Baluna (Akcia „KNIHA". Charta 77 na Slovensku, in: Pamať národa, 1/2007, s. 83-95). Autor sa opieral o súkromný archív Miroslava Lehkého, jedného z trojice hovorcov Chaty 77 v roku 1990.  Medzi signatármi sme našli aj meno Miroslava Breznického, robotníka z Nových Zámkov, ktorý Chartu podpísal v roku 1988.  
Oto Psenak   2017-03-19   260
Kniha rozhovorov literáta Josefa Mlejnka s režisérom Davidom Vondráčkom uzrela svetlo sveta v roku 2010 krátko po uvedení Vondráčkovho rovnomenného dokumentárneho filmu na ČT2. Film vzbudil svojou témou veľkú pozornosť, keďže hovoril o tabuizovanom období československej histórie - povojnových etnických čistkách a vraždení civilného nemeckého obyvateľstva.  
Oto Psenak   2017-03-06   470
Alexej Navaľnyj je aktuálne najznámejśí ruský opozičný politik. Jeho situácia je neistá - z jednej strany by si prezident Putil prial vysokú účasť vo voľbách, k čomu môže Navaľného účasť dopomôcť, z druhej strany je tento Igor Matovič ruskej politickej scény nepríjemnou blchou v kožuchu ruského medveďa. Voči Navaľnému sa v súčasnosti vedie trestné stíhanie, jeho brat je už vo väzení, napriek tomu (alebo práve vďaka tomu) jeho popularita stále rastie. Nemalou mierou tomu napomáha aj žáner krátkych dokumentárnych filmov o korupcii na najvyšších miestach, ktoré produkuje.  
Oto Psenak   2017-03-06   444
Nepremeškajte príležitosť prispieť svojou troškou k dobrej veci. Na internete bola zverejnená výzva poslancom NR SR za zrušenie Mečiarových amnestií. Svoj podpis pod petíciu môžete  odovzdať na tejto stránke.  
1707.04.25 április 25. Rákóczi a kurucok mellé állt Bagossy Pál császári ezredest brigadérossá nevezi ki.
1867.04.25 Poznámky Daniela Licharda ku kráľovskému ministerskému prípisu adresovanému obchodným a priemyselným komorám v Uhorsku Obzor roč. 5, č. 12 25. apríla 1867 s. 89-90
1917.04.25 (12 апреля по ст. ст.)- Принят закон о свободе собраний и объединений.
1917.04.25 Сталин И.В., О Временном правительстве: Речь на митинге на Васильевском Острове
1917.04.25 Сталин И.В., О совещании в Мариинском дворце
1917.04.25 április 25. A belügyminisztérium körrendeletben utasítja a közigazgatási hatóságokat, hogy május 1-én engedélyezzék a munkaszünetet és a munkások ünnepségeit. Egyidejűleg a katonai alakulatok, készenlétbe helyezését kéri a katonai parancsnokságoktól.
1917.04.25 Апрель, 12 (25). Ленин пишет письмо В. А. Карпинскому в Женеву о трудностях сношений с заграницей, о поднятой буржуазией травле большевиков за проезд в Россию через Германию, о "революционном оборончестве", о созыве 22 апреля (5 мая) Седьмой Всероссийской конференции РСДРП(б) и др. Ленин в письме Я. С. Ганецкому и К. Радеку сообщает о посылке для них и В. А. Карпинского двух комплектов газеты "Правда", о созыве 22 апреля (5 мая) Седьмой Всероссийской конференции РСДРП (б), о политическом положении в России и др.
1967.04.25 április 25. Pierre Harmel, Belgium külügyminisztere ötnapos látogatásra Magyarországra érkezik.
1987.04.25 április 25. Paskai László esztergomi érsek beiktatása. (→ március 6.)


The index.php: SIZE[b]: 17,830 MODIFIED: 2017.04.23 22:39:01.MD5: e686b00631fd28381e5745cc91093f1c STATUS: OK