Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
21°C
  
Ročník 6. (69.)24/07/20176. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Milan Kupecký   2017-07-21   58
V týchto dňoch sa konal  2. ročník Mezinárodního festivalu kresleného humoru vo Františkových Lázniach. Na tomto  najväčšom humoristickom podujatí v Čechách ponúkli tentokrát pre autorov-karikaturistov dve témy: C.K. monarchia a ohrozené zvieratá. Do súťaže prišlo 617 vtipov od 167 autorov zo 42 štátov sveta. Pre porovnanie, vlani poslalo vtipy 53 autorov zo 7 štátov Európy. Čiže tendencia je vzostupná.  
Oto Psenak   2017-07-18   184
V apríli predložil  Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na rokovanie vlády svoju epizodickú Správu o stave používania jazykov národnostných menšín v SR. Odpočet zahŕňa roky 2015 a 2016. Podobné správy vznikajú od roku 2012, sú sterilné a opierajú sa o dotazníkovú metódu zisťovania stavu používania jazykov národných menšín. Dotazníky úrad posiela orgánom verejnej správy, ktoré na ne odpovedajú, alebo nie.  
Oto Psenak   2017-07-12   318
Pozsony csinosodó belvárosának egyik szégyenfoltja a Csemadok székház, legalábbis mai állapotában. A kultrális szövetség oly mélyen belemerült a kisebbségi politika dzsungel-harcaiba, hogy székházának karbantartására, ésszerü kihasználására, se idö, sem energia láthatóan nem marad. A földszinti soron müködött  anno a Madách könyvüzlet, miután 1990-ben ide költözött a Mihály-bástya alól. Miután kb. 7 éve bezárt, a pozsonyi magyarok elveszítették egyetlen közösségi helyüket. Ahogy a rolókat akkor lehúzták, úgy vannak a mai napig...  
Milan Kupecký   2017-07-11   264
Za účasti zástupcov poľnohospodárskych podnikov, ktorí nakupujú a využívajú poľnohospodárske stroje a techniku od firmy John Deer, ako i pozvaných vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali ani prezident poľnohospodárskej divízie Deere&Company Markwat von Pentz, a slovenský exprezident Rudolf Schuster sa uskutočnilo v palárikovskej firme Poľno SME stretnutie poľnohospodárov.  
Oto Psenak   2017-07-05   344
Kult Cyrila a Metoda je na Slovensku anachronizmom, nakoľko vierozvestcami solúnski bratia v pravom slova zmysle neboli a nimi vytvorený slovanský písomný jazyk sa tu takisto neujal. Na cyriliku sme neprešli dokonca ani v r. 1948, keď sme boli rovnako blízko k prehupnutiu zo západného civilizačného okruhu do byzantského ako v r. 890. Na dnešnom Slovensku  žiaľ absentuje reálna diskusia o tom, čo by sme získali/stratili nahradením latinskej liturgie slovanskou už v 9. storočí. V každom prípade téza o izolácii od antickej kultúry ako hlavnej príčiny civilizačného zaostávania je pomerne frekventovaná... v Rusku.  
Oto Psenak   2017-07-03   504
Niekedy začatkom 90-tych rokov som sa ako člen viac-menej náhodne zostavenej skupiny 10-tich mladých ľudí z vtedajšieho Československa zúčastnil 10 dňovej stáže v Holandsku na pozvanie Rotary klubu mesta Naarden. Tamojšie Rotary bolo združením ctihodných občanov, ktorí sa schádzali po nedeľňajších bohoslužbách a uvažovali ako by mohli prospieť svojmu mestu i svojej krajine a v miere svojich možností organizovali akcie, akými bola aj stáž mladých ľudí z východnej Európy.  
Oto Psenak   2017-06-25   303
Z dotácie získanej od Ministerstva kultúry SR vydala v r. 2008 Matica slovenská knihu "Polemika o československom rozkole". Spojila do nej dve práce, napísané ešte v r. 1919-1920 M. Hodžom a J. Škultétym. Predslov ku knihe napísal J. Markuš, podľa ktorého je význam predloženej publikácie v poučení, ktoré z nej môže súčasník čerpať. Aby bolo poučenie správne pochopené, do zväzku pre istoru nezaradil Hodžovu reakciu na Škultétyho odpoveď ani Chaloupeckého recenziu, ktorá vyšla v Československom časopise historickom...  
Oto Psenak   2017-06-22   401
A haztaji.sktermek.sk és szolgaltatas.sk weboldalaikat magyar kormánytámogatásból hozták létre. A három oldal valójában egyazon alkalmazás három klónja és a szemlélőben azt a benyomást szeretné kelteni, hogy itt egy valós szolaltatással álunk szemben amely a regionális piacok fejlesztését tüzte ki céljául. Erre valóban nagy szüksége lenne leszakadt vidékünk kistermelöinek, kézmüveseinek, állattartóinak. Óriási segítség lenne minden olyan lépés, amely támogatná a termelök és fogyasztók közötti információ-cserét, piac-nyitást és kereslet-közvetítést.  
Oto Psenak   2017-06-18   668
Dopletený dedko, ktorému z primátorovho podania vďačíme za zhanobenie c. k. vojnových hrobov na novozámockom cintoríne, neustáva vo svojich aktivitách. Nedávno sa obrátil na členov maďarskej FB komunity s návrhom prispieť nápisom na legionárske súsošie osadené na cudzích hroboch vzhľadom na blížiacu sa turistickú sezónu. Hodilo by sa zrejme niečo veľlmi vzletné a mnohoznačné, niečo čo by stavanie legionárskych pomníkov na c.k. vojnových hroboch ukázalo v inom svetle, než je v skutočnosti - t.j. hanobením hrobov.  
Nagy Erika   2017-06-16   790
A Pázmány Péter Gimnázium I.A osztálya a Határtalanul pályázat segítségével 4 napra Budapestre utazhatott. Kaptunk a lehetőségen, mert egy osztálykirándulás mindig ígéretes, és ki ne akarna eltölteni 4 eseményteli napot épp Budapesten? Megsúgom, nekem a kedvenc városom.  
Milan Kupecký   2017-06-11   524
V palárikovskej firme PoľnoSME nezabudli ani v tomto roku na tých najmenších, keď pre deti svojich zamestnacov pripravili v rámci osláv Dňa detí bohatý kultúrno-spoločenský program. Nekonal sa tradične začiatkom mesiaca, ale v týchto dňoch, respektíve počas uplynulého víkendu.  
Telek Lajos   2017-06-04   725
- Hogyan kezdődött a fitnesz iránti vonzalmad?
- Én 17 évesen mentem el életem első aerobic órájára, amibe egyből beleszerettem! Mivel azonban nagyon vékony voltam, és formálódni, izmosodni szerettem volna, így hamarosan az edzőtermi részt is látogattam rendszeresen.  
Oto Psenak   2017-06-03   754
V roku 2015 vydalo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave publikáciu Jozefa Sulačka Právnici práva zbavení s podnadpisom Perzekúcie židovských právnikov na Slovensku v rokoch 1938-1945. Autor pochádzajúci z Košíc zozbieral životopisné údaje o stovkách právnikov prenasledovaných na základe rasového zákonodárstva. Tu uvádzame údaje o tých z nich, ktorí žili alebo pôsobili v našom regióne.  
Oto Psenak   2017-06-01   1,350
Čítajúc odpovede Mgr. Štefánika na interpeláciu posl. Starzyka z posledného zastupiteľstva človeku nevdojak napadne ako rýchlo Pischingerovsko-Kleinovský systém opotrebúva svoje kone. Bol to mladý perspektívny káder, potom pristúpil na isté kompromisy a dnes je konateľom Bytkomfortu, vymenovaným narýchlo a "dočasne", hoci v skutočnosti "na furt" . Zvolil sa prakticky sám - prešiel s rozdielom dvoch hlasov - vlastného a strýkovho.  
Oto Psenak   2017-05-28   1,372
Elkészült az MKP képviselöjelölt-lista a novemberi kerületi választásokra. Az érsekújvári járást anno két kerületre osztotta a Szlovák Koalíció, ezzel biztos befutást biztosítva három magyar jelöltnek a párkányi körzetböl egyidejüleg kizárva bárminemü magyar jelöltet az érsekújváriból. A novemberben esedékes megmérettetésen a következö MKP-jelöltek indulnak:  az Érsekújvári körzetből Nagy Dávid, Bób János, Dobai Tibor, Czuczor Mária. A Párkányi körzetből Farkas Iván, Szigeti László, Bolya Szabolcs.  
Telek Lajos   2017-07-21   292
Egyszer egy ismerősöm azt mondta ,hogy ha létezne Csodaország elvinné a gyerekeket  oda. Én pedig most arra vállalkoztam hogy a  zene hercegnőkkel készitsek  interjút aki elragadóak, bájosak és kedvesek játékukkal  pedig elbűvölik  a közönséget, de kik is ők ismerjék meg őket.  
Oto Psenak   2017-07-18   151
Využite možnosť podporiť správnu vec - podpíšte iniciatívu za demokratickejšiu samosprávu. Občianski aktivisti navrhli až 55 zlepšení, ktoré umožnia širśiu kontrolu primátora a zastupiteľstva občanmi, posilňujú nezávislosť hlavného kontrolóra, oprávňujú zastupiteľstvo účinnejśie kontrolovať mestské podniky a mnohé ďalšie. Petíciu nájdete na tejto adrese.  
Martin Výžinkár   2017-07-12   553
V poslednej dobe sa často píše, že naša krajine je v problémoch pretože tu je, okrem iného, aj KRÍZA INŠTITÚCIÍ. Asi na tom niečo bude – na ilustráciu ponúkam príklad z veľmi blízkeho okolia mesta, ale stále v našom katastrálnom území.  
Oto Psenak   2017-07-11   817
Možno si niekto ešte pamätá ako bývalý primátor zamestnával svojich švagrov a švagrinú na mestskom úrade a blízkych organizáciách a zdá sa že ani ten súčasný nie je o nič menej rodinne založený. Ešte sa ani nestihol vymotať z pokútneho predaja lukratívnej parcely bratrancovi pani primátorovej (mesto vypovedalo zmluvu nanajvýš podivným spôsobom a s inou firmou, než zmluvu uzavrelo - písali sme tu), už citlivé tykadlá novozámockej verejnosti zaregistrovali nástup pani sesternice na Referát kultúry MsÚ.  
Oto Psenak   2017-07-03   222
Už podivná červená obálka ako aj avantgardná sadzba knihy nasvedčujú, že autor - výborný znalec témy - mohol svoju monografiu o zabudnutom českom profesorovi, ministrovi Gottwaldovej vlády a prezidentovi Československej akadémie vied Zdeňkovi Nejedlom (1878 Litomyšl - 1962 Praha) - ponúknuť do súčasného českého diskurzu len ako ilustráciu z obskúrneho panoptika komunistickej éry. Pritom nechýbalo veľa a Zdenék Nejedlý mohol po 2. sv. vojne zohrať presne tú úlohu, ako Masaryk po prvej...  
Milan Kupecký   2017-07-01   383
Najmä v dôsledku posledných horúcich dní sú takmer všetky kúpaliská zaplnené. Vrátane  wellness centier. V mnohých prípadoch týmto, inak povedané krytým bazénom dajú ľudia prednosť pred otvorenými kúpaliskami takpovediac pod holým nebom, najmä z obáv pred silou ultrafialových lúčov. Najmä lekári varujú návštevníkov kúpalísk pred slnením sa najmä v čase poludňajších hodín, kedy slnečné lúče pôsobia najintenzívnejšie.  
Eva Polerecká   2017-06-25   1,123
Veľkou správou z posledného zastupiteľstva 22.06.2017 je, že Mesto Nové Zámky odstúpilo od zmluvy a investor z primátorovej širšej rodiny nepostaví polyfunkčný objekt na ulici P.Blahu za Ajaxom. Informácia bola spomenutá na záver len akokeby mimochodom a tak sme sa nedozvedeli dôvod odstúpenia, ani kto a prečo ho inicioval a ani to, kto zaplatí náklady či bude znášať právne následky odstúpenia. O škandalóznom predaji sme písali tu.  
Oto Psenak   2017-06-20   333
Dvojhodinový film o živote a politickej dráhe Borisa Nemcova (1959-2015) je dokumentom mimoriadnej sily. Hlavný hrdina začínal svoju politickú kariéru ako gubernátor Nižného Novgorodu, kde si ho všimol B. Jeľcin ktorý ho pozval na post vicepremiéra do reformej vlády V. Černomyrdina. Po odchode z úradu bol lídrom ruskej opozície. 27. februára 2015 sa stal obeťou atentátu neďaleko Kremľa v centre Moskvy. Film režisérky Very Kričevskej podrobne mapuje politickú kariéru B. Nemcova a dáva nahliadnuť do posledných desaťročí  života ruskej spoločnosti o ktorých našinec nevie takmer nič...  
Eva Polerecká   2017-06-18   1,053
Vo facebookovej fan skupine MsÚ sa už objavila bombastická správa. Mesto „ušetrilo“ v minulom roku  2,5 milióna EUR, čo je nevídaný prebytok rozpočtu, aký sme tu ešte nemali... Nuž nechcem nikomu kaziť radosť, ale slovo "ušetrilo" je hádam priliš silné. Skôr by sa hodilo „neminulo“, prípadne "nenaplánovalo"! Stačí si otvoriť záverečný účet mesta a ľahko zistíte, že na daniach vybralo mesto o 1 milón viac ako plánovalo. To čo neplánovali zákonite nemohli ani minúť...  
Oto Psenak   2017-06-13   717
Programovacie obdobie 2014-2020 je posledným, v ktorom nám EÚ posiela finančnú pomoc. Za 7 rokov príde cez eurofondy rekordných 24 miliárd Eur, no novozámocký región je tradične na chvoste. V celom okrese zrejme nie je jediný funkcionár, ktorý by prstom pohol a zorganizoval osvetovú kampaň aby sa potenciálni záujemcovia dostali k informáciám, vzorovým projektom a podobne...  
Milan Kupecký   2017-06-04   713
Novozámocká Reginálna Poľnohospodárska a potravinárska komora na čele s jej predsedom Ing. Jánom Šimunekom, PhD. zorganizovala v rámci Medzinárodného dňa mlieka vo viacerých školách nášho okresu akciu, počas ktorej výrobné organizácie novozámocká pekáreň Juraj Oremus s. r. o. a spoločnosť Rajo a. s.  predstavili a ponúkli deťom mliečne a potravinárske výrobky.  
Oto Psenak   2017-06-04   769
Na 18. apríla 2017 zvolali dvaja stredoškoláci protikorupčný pochod ako vyjadrenie protestu proti neúnosnej miere korupcie na Slovensku. V studenom vetre a daždi sa vtedy zišlo v Bratsilave do 10 tisíc mladých ľudí. Počet i vek demonśtrantov nesmierne vystrašili politikov. Nesplnili síce žiadnu z požiadaviek demonštrantov (odstúpenie ministra vnútra, špec. prokurátora a prezidenta policajného zboru) ale zato urobili iné bezprecedentné kroky - zrušili Mečiarove anestie a R. Fico sa postavil do čela boja s korupciou.
5. júna sa koná ďalśí míting, ktorým sa verejnosť pokúsi vynútiť si ďaľšie zmeny.  
Oto Psenak   2017-06-02   2,432
Podobne ako tomu (ne)bolo pri Zúgove, ani teraz sa zoči-voči katastrofe ktorá sa valí na obyvateľov Vajanského ulice v Nových Zámkoch akosi nikto nehlási že "Aha ja som to spôsobil. Ja som zodpovedný, že miesto lúky tu bude kasíno..." Nebolo to pritom chvíľkové zaváhanie. Sedemkrát sa neboráci pokúšali predať parcelu a pripraviť obyvateľov o ich životný priestor - na siedmy krát sa to podarilo...  
Milan Kupecký   2017-05-28   946
Na vlaňajšie jubileum 50 rokov vzniku chovu koní v Šuranoch a najmä zásluhy zakladateľa tohto druh športu v meste Tibora Vrbu a jeho zachovania zásluhou bratov Cagáňovcov, významne nadväzuje nedávny pozoruhodný úspech šurianskeho Jazdeckého oddielu tamojšej Telovýchovnej  jednoty Slávia, - víťazstvo koňa Astorka z miestnej stajne majiteľa Tibora Cvika (LokoTrans Šurany) a trénera Jána Cagáňa v tohoročných rovinných pretekoch - Jarnej cene kobýl na bratislavskom závodisku, v najvyššie hodnotenej kategórii isted na 1700 metrov.  
Oto Psenak   2017-05-25   1,370
Predstavujeme Vám knihu Tomáša Langa s názvom Zbavení práva - majetku - života. Židovský osud na južnom Slovensku 1938-1947. Názov knihy je mierne zavádzajúci, lebo ide o samostatné práce ktoré vznikli na rôzne témy a pri rôznych príležitostiach a netvoria organický celok ani nedávajú syntetizujúci pohľad na dejiny Židovstva na Horniakoch za ostatných 150 rokov. Lebo práve takáto perspektíva je minimálne potrebná na to, aby bolo možné vyrozprávať tento tragický príbeh v súvislostiach.  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1917.07.24 Сталин И.В., Победа кадетов
1917.07.24 Сталин И.В., Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда [июль 1917 г.]
1917.07.24 Сталин И.В., Две конференции
1917.07.24 Июль, 11 (24). Письмо Ленина в редакцию "Новой Жизни" публикуется в № 71 этой газеты.
1917.07.24 Из журнала заседания Временного правительства № 140 о введении специальной военной цензуры в печати и военного почтово-телеграфного контроля
1927.07.24 Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Piše da je doista razgovarao s drom Jacobvjem o odgovornosti za rat i dao mu neke članke od kojih je jedan već objavljen. Javlja i to da će izdati »Plavu knjigu« o događajima iz 1914. godine. S jeseni, čim završe izbori, započet će raditi na osnivanju Anglo-jugoslavenskog društva.
1927.07.24 Andrej Hlinka: Ku košickému snemovaniu Ú.S.K.Š.
1997.07.24 Ústavný súd (ÚS) Slovenskej republiky rozhodol, že Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo 4. decembra 1996 porušila ústavné právo poslanca Františka Gauliedera, keď ho zbavila mandátu. Koaliční poslanci rozhodnutie ÚS neakceptovali.
1607.07.25 Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 10. septembra), na ktorý sa poslanci nedostavili.


The index.php: SIZE[b]: 20,123 MODIFIED: 2017.07.20 08:58:20.MD5: f85cef47c050bee155b3a3e8340b4542 STATUS: OK