Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  18-05-17   1,760  
0
Ako sme si mnohí všimli, práve prežívane historicky najväčšiu opravu miestnych komunikácií v našom meste. Je to veľký dôvod na radosť, lebo niektoré úseky čakali na opravu desaťročia. Vo volebnom roku sa konečne začalo niečo robiť. Občania sú trpezliví, radnica informuje o plánovaných uzávierkách ciest ... skrátka ako v Amerike. Čo sa však na Ameriku nepodobá je kvalita odvedenej práce. Už prvý opravený úsek mal svoje chybičky krásy (písali sme tu...), tie sa neodstránili podnes a pribúdajú ďalšie nedorobky.  


Kapitolou samou osebe je tržnica, kde sa práve pripravuje dolepenie chýbajúcich kúskov plachty, aby dosiahla po odkvap a dažďová voda nestekala priamo na trhovníkov, ale tomu sa budeme venovať v pokračovaní telenovely...

Po Jesenského ulici, nám. P.O.Hviezdoslava a ulici J.Kráľa prišla na rad rekonštrukcia ďalších ulíc - Kukučínovej, Majzonovho námestia, nám. Františkánov. Asfaltuje sa pomerne ledabolo, povrchy sú nerovné, na detaily sa nedbá, na vyspádovanie už vôbec nie. Na novučičkom asfalte pred plavárňou po väčších dažďoch stoja kaluže vody, ktorou prechádzajúce autá výdatne kropia okoloidúcich. Chýba akýkoľvek fortieľ - rekonštrukcia sa nevyužíva na žiadne inovácie vo forme cyklochodníkov, inteligentných prechodov, bezbariérových zón. Jedným slovom - premrhaná šanca...
 
 

 


 
Radnica evidentne počíta s nenáročným publikom, ktoré bude vďačné i za malé zmeny k lepšiemu a podivnú zmluvu na milión Eur s utajenými prílohami a splátkovým kalendárom na 10 rokov si ani nevšimne... Tento kalkul však vôbec nemusí vyjsť, a oslavné články ktoré o sebe funkcionári mesta uverejňujú v mestských novinách vôbec nemusia byť učinné na formovanie verejnej mienky. Tá by možno oveľa radšej videla na radnici skromnejších, schopnejśích a pracovitejších ľudí, ktorí by hľadeli prospech mesta a nie svoj vlastný.

Až kým sa tak stane, môžeme sa znova a znova presviedčať, že práca chvatná málo platná. Dobre odvedená práca chváli majtra, kým fušer sa musí chváliť sám... ako to dopadne uvidíme  už v túto sobotu na slávnostnom otváraní mestskej tržnice.
 
 

Ak nejde o sebareklamu, s informovaním verejnosti to ide ztuha - ani po opakovaných urgenciách neboli zverejnené chýbajúce prílohy k miliónovej zmluve, ktorú budeme splácať 10 rokov... Milovníkov hry na schovávačku okazujeme na stránky Úradu pre verejné obstarávanie, kde sa chýbaúce dokumenty nachádzajú.

Viac postrehov vo fcb.skupine:Občianska kontrola-NZ
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x