Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  18-12-12   2,530  
0
... má číslo 13 a štartuje sa ním parný valec. Ten sa síce na budovanie mesta nehodí, zato sa ním dá prevalcovať akákoľvek iniciatíva či nápad od nových ľudí, ktorí v pondelok prvýkrát zasadli v mestskom zastupiteľstve. Zasadli a nestačili sa čudovať. Predovšetkým nedokázali do programu schôdze presadiť body Rôzne a Interpelácie. Rovnako ich 12-členná platforma nezískala jediné miesto v 7-člennej mestskej rade ani v žiadnej zo 6-tich komisii. Na ich nápady jednoducho nikto nie je zvedavý a o ich prácu nikto nestojí. Najlepšie urobia, keď budú čušať. Inak riskujú, že si s nimi dôležití páni ani ruky nepodajú...  


Tiež vysvitlo, že si celkom zbytočne prelúskali rokovací poriadok, lebo tým sa nikto neriadi. Prostou väčšinou sa tajná voľba členov mestskej rady zmenila na verejnú, tá 13-ka zrejme nie je až taká pevná... Zlyhala iba raz, vďaka čomu p. hlavný kontrolór príde o svoje mimoriadne každomesačné odmeny. Tu cítime, že zle zahlasovavší poslanec bude v najkratšom čase poučený o tom, ako ťažko je OK pokračovať bez kontrolóra, ktorý nikdy nič nezistí a ako veľmi je dôležité nič ani zbytočne nezisťovať. Až kým nedôjde k náprave bude p. hl. kontrolór pokračovať so svojimi tabuľkovými 2.137 eurami mesačne.

Zato p. primátor bude mať svojich 4.900 Eur od prvého dňa - tak sa ho jeho tím rozhodol "motivovať". Už čoskoro to svojmu tímu oplatí - na najbližšom zastupiteľstve sa budú rozdeľovať fleky v mestských podnikoch...

Na základe vyššienapísaného by sa mohlo zdať, že snaha 12 tich poslancov reformovať naše mesto vyjde navnivoč a nádeje ich voličov  sa nenaplnia. Nemusí to však byť celkom tak. Som presvedčená že reformné krídlo to nie je len 12 tlačítok hlasovacej mašiny, ale to je 12 inovatívnych a kreatívnych ľudí, ktorí chcú pracovať a vedia čo naše mesto potrebuje. Majú mandát od voličov a mnohé vedia vykonať aj mimo rokovacej miestnosti.

Hoci boli na prvom zastupiteľstve odsunutí do role outsiderov, i tak dokázali vyvinúť veľký tlak. Prvýkrát vôbec sa predsedovia komisií ocitli v situácii, keď museli vysvetlovať odkiaľ prišli a čo chcú. Predseda komisie územného plánu a životného prostredia sa napríklad opakovane a neúspešne pokúšal vysvetliť, čo má spoločné chirurg a životné prostredie (vraj okrúhlu pečiatku). 

Reformné krídlo chcelo komisie otvoriť pre verejnosť, kým primátorské krídlo ich chcelo otvoriť pre p. Malperovú aj s dcérou. Kľúč 13 na škodu nás všetkých rozhodol v prospech 2. varianty.

K rozpočtu diskutovalo prakticky len reformné krídlo, žiaľ žiadny z návrhov sa nepodarilo presadiť. Decká sa na športoviskách budú naďalej prezliekať v plesnivých šatniach. Pán primátor načisto zabudol na svoj veľkolepý plán spred dvoch mesiacov -  zaviesť pre žiakov poukazy na šport a kultúru a dotácie rozdeľovať prostredníctvom nich. Asi bude predsa len lepšie, keď bude o dotáciách na čele športovej komisie rozhodovať jeden z manažérov dotovaných klubov, koniec-koncov táto prax sa veľmi osvedčila aj v minulosti v prípade p. Tótha, ktorého klub priamo platil z peňazí ktoré "priniesol".

Nepodarilo sa presadiť ani úpravu a osvetlenie prechodov pre chodcov na ul. Nábrežná, Vajanského, Gúgska a ďalších. Našli sa dôležitejšie veci - ďalšie kryty na smetiaky ktoré sa prikúpia za dodatočných 1.3 mil Eur a zvýšia celkové náklady na tento pochybný projekt na neuveriteľných 2,4 mil Eur.

Pribudne i haraburda typu "umelé klzisko" - tentokrát sa volá "Smart City" a znamená montáž svetelných tabúľ na 14 zastávkach MHD - ukážu o koľko minút príde/nepríde ďaľší autobus zaseknutý v zápche vedno s ostatnými. Za 100 tisíc sa to oplatí, nie? (Pre dodávateľa určite)

Do cyklotrás sa naopak nebude investovať ani euro. Lebo poslanci ktorí ich presadzujú nie sú dostatočne "Smart" a sadli si do nesprávneho tímu...

Zelenú dostane štrand, ktorý si napriek veľkým investíciám v minulom období a rekordnej návštevnosti nedokáže zarobiť na vlastný rozvoj a potrebuje stále ďalšie a ďalšie peniaze novozámockých daňových poplatníkov.

Čo sa týka ďalších zastupiteľstiev, tipujem, že ich p. primátor nebude zvolávať príliš často (zakon ukladá najmenej raz za 3 mesiace). S väčšinou vecí si poradí už aj sám a vôbec nepotrebuje aby mu do toho niekto zbytočne kibicoval...

Celkom na záver prvého a slávnostného zasadnutia pán primátor vyjadril svoju veľkú túžbu, aby celé zastupiteľstvo pracovalo ako jeden tím. Škoda že sa mu nepodarilo svoju veľkú túžbu zrealizovať, naopak, urobil všetko preto, aby boli tímy dva a aby ten prvý (s 13 hlasmi) vylúčil ten druhý (s 12-mi hlasmi) z akéhokoľvek rozhodovania o čomkoľvek...

Svojim poslaneckým kolegom z reformného krídla želám veľa zdravia, mnoho invencie a pevné nervy do nového roku, rovnako aj všetkým čitateľom!
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x