Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-03-20   4,413  
0
14 hodinový rokovací maratón na zastupiteľstve v utorok 19.03.2019 neskončil s pocitom dobre vykonanej práce. To ostatne bolo vidieť už aj na rokovaní "mimo kamier", ktoré mu predchádzalo a ktoré neprinieslo žiadny výsledok. Reformné krídlo má naďalej iba 12 hlasov, kým to primátorské s 13 hlasmi je presvedčené, že mu patrí 100% všetkých miest v komisiách, mestskej rade, orgánoch mestských spoločností. Primátor sa nehodlá s nikým radiť o personálnych nomináciách a rozhoduje sa tak, aby udržal pokope svoj 13-členný ochotnícky krúžok.  


Neprešlo prijatie etického kódexu, ani nové VZN o transparentnom prideľovaní dotácií. Primátorský krúžok si myslí, že reformní poslanci by sa miesto toho mali venovať kolabujúcej doprave, zdevastovaným športoviskám a iným nešvárom a kľudne sa pritom môžu riadiť svojim etickým kódexom, ak chcú.

Čomu by sa reformní poslanci naopak venovať nemali, sú poslankyne Hozlárová, Rošková a poslanec Meszáros - oni všetci sú už značne frustrovaní z nekončiacich útokov na rôznych facebookoch a watsonoch. Koniec koncov oni majú etiku a slušnosť zakodovanú hlboko v sebe a k tomu žiadny kódex nepotrebujú. Vystačia si s 3-4 funkciami  a nejakými drobnými benefitmi...

Malo by sa prestať aj s burcovaním ľudí, lebo to len zbytočne vyvoláva napätie. Nebyť toho by boli ľudia úplne spokojní, ako aj vždy boli v minulosti. Veď natlačili sa desiatky miliónov korún do hádzanej, uzavrela lúpežná zmluva s Brantnerom, rozkradli kasárne, predali škôlky a protestoval niekto? Nikto!

A teraz tu kde-kto protestuje proti nejakým garážam či stromom či predávaným školským pozemkom, Nože sa spamätajme a prestaňme vypisovať litánie!

V takomto duchu sa potom niesol aj samotný priebeh rokovania až do neskorých nočných hodín. Snažili sme sa argumentovať, druhá strana si hľadela svojho.

Drobnou satisfakciou bolo, že sa podarilo zachrániť kus školského pozemku vyhliadnutého developerom-schránkovou firmou. Nebyť ostražitých poslancov a tohoto článku by dnes patril už firme, ktorá patrí nevedno komu v Delaware USA.

Naopak, spozornieť by mali obyvatelia Bratislavskej a Cyrilometódskej ulice. Mesto nielenže nepostaví pri stanici garážový dom a nechá v celej kedysi tichej a príjemnej lokalite bujnieť jedno veľké živelné parkovisko, ale ešte sem aj chce sústrediť všetkých 80 bezdomovcov z celého mesta. Rovno na zeleni medzi panelákmi  má z eurofondov vyrásť novostavba centra osobnej hygieny a denného stacionára, lebo vraj práve tu blízko stanice sa bezdomovcom najviac páči...  Ale obyvatelia sa nemusia báť, lebo stacionár bude fungovať len od 8 do 16.30 a v noci tam už žiadni bezdomovci nebudú. Na noc sa kamsi vyparia a až ráno sa znova objavia. Aspoň takto nejako si to predstavuje ved. odboru soc. vecí MsÚ a zrejme aj novopečený viceprimátor č.2 a zároveň poslanec za tento obvod p. Norbert Kádek...

Žiadne VZN, na podporu ktorého bolo potrebných 15 hlasov neprešlo, pretože dialóg nefunguje a v takejto atmosfére reformí poslanci nebudú plniť úlohu užitočných idiotov. A to ani v prípade, ak si pán primátor z času načas poplače v miestnej televízii a mestskom plátku.

Do správnych a dozorných rád si posadali aktéri podľa zasadacieho poriadku zverejneného v článku tu...    Akurát poslanci Ďurkovský, Prešinský, Nagy, Uhrín a rovnako vedúci finančného odboru MsÚ p. Velecký svoje nominácie odmietli. Primátor niekoľkokrát zopakoval, že uvedené nominácie nikomu neoznámil vopred, lebo on nemusí. V takom vlastnom svete s vlastnými pravidlami náš p. primátor žije...

Novokooptovaní manažéri mestských podnikov na otázky poslancov čo-to jachtali o svojej odbornej (ne)spôsobilosti a na kameru dokonca vyjadrili presvedčenie, že sa im podarí narovnať nie priaznivé ekonomické ukazovatele. Dokonca do roka by sme už mohli vidieť prvé výsledky, lebo oni sa veru nebránia komunikácii. Najprv vypracujú svoje plány a hneď potom ich začnú uskutočňovať.

Hlavný kontrolór opäť raz nesklamal. Vo veci vrátenej dotácie HK za rok 2017 a rovnako ani v súvislosti so svojimi podozreniami ohľadom MFK nepodá žiadne trestné oznámenie. Túto čestnú povinnosť deleguje na poslancov zastupiteľstva, ktorých povinnosťou je tak - v prípade pochybností - urobiť.

13 poslancov následne bez mihnutia oka odsúhlasilo vrátenie 154 tisíc EUR HC Nové Zámky s.r.o. bez akýchkoľvek podmienok či vysvetliviek. Pritom odhliadli aj od sankčných úrokov pri neoprávnenom čerpaní dotácie, dohodnutých v pôvodnej zmluve. O okolnostiach vrátenia peňazí posielaných jednej dáme z Komáromu na adresy dvoch bratislavských panelákových bytov sme písali tu...  Jeden by tento postup mohol priamo považovať za návod k páchaniu trestnej činnosti v štádiu pokusu...

Bola reč aj o znehodnotení pozemku na ulici pri Gymnáziu. Po tom, čo sme prípad medializovali tu...  sa zhodou okolností ozval developer, ktorý od mesta obe priľahlé parcely bol kúpil. Odznela aj úvaha či nenavrhnúť výmenu už zakúpenej parcely (trávnatej plochy) za túto, len či niekto na MsÚ s takou ponukou predstúpi? Veď uvidíme kto sa vo vyhlásenej OVS o parcelu prihlási a v akej cene.

Dotácie boli podelené presne podľa predstáv primátorskej 13-ky a žiaľ rovnako netransparentne ako vždy v minulosti (vzhľadom na neschválené VZN spomínané v úvode). Tým pádom  nebolo vyhovené ani prostestu prokurátorky, ktorá napadla  súčasne platné VZN v časti hlasovania o výnimkách pri prideľovaní dotácií.

Užili sme si aj rôznych opičiek, úškľabkov a nejapných komentárov od p. primátora Kleina. Napr. keď poslanec M. Prešinský  žiadal, aby Mesto v budúcnosti neprenajímalo mestské pozemky cirkusu so živými zvieratami. Grimasa sprevádzala aj prezentáciu poslanca Podbehlého k výrubom na Sihoti, ktoré p. primátor dohodol s kamarátom - vlastníkom areálu starej nemocnice.

A práve v deň zasadania zastupiteľstva sa uvedený pán opäť rozhodol robiť poriadky v mestskom lesoparku "za plotom". Viac o tom vo facebookovom statuse pána Lengyela zo Štátnej ochrany prírody tu...

Z  rozpočtu sa podarilo odstrániť položku "Garáže Lastovičia", avšak občania nesmú ustať vo svojich aktivitách, lebo inak ich sídlisko zostane zabudnuté úplne mimo záujmu mesta, až kým sa o parcelu opäť neprihlási kamarát-developer.

Primátor v závere naznačil, že ak by aj bola spolupráca, tak určite nie s niektorými opozičníkmi - zrejme mieril na poslancov Katonovcovcov a moju maličkosť. Nuž nepoľavíme a neustaneme  v zápase za lepšie mesto, p. primátor.

Tak toľko asi v skratke - takto to vidím ja.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:37:38 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,413 x]
07:37:00 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,345 x]
07:36:51 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 3,991 x]
07:36:11 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 341 x]
07:36:00 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,031 x]
07:35:08 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,344 x]
07:34:03 Ako bratranec primátorovej manželky k lukratívnej parcele prišiel ... alebo: ako to vidím ja [2016-12-29; 6,428 x]
07:33:22 Kam sa nepozriem - všade samá fušerina... alebo takto to vidím ja [2018-05-17; 2,989 x]
07:32:40 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,288 x]
07:31:56 Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.0... [2023-02-26; 1,246 x]
07:30:31 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 15,570 x]
07:28:20 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 190 x]
07:26:28 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 6,958 x]
07:25:51 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,235 x]
07:25:15 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,158 x]
07:22:16 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,729 x]
07:21:49 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 110 x]
07:20:31 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 411 x]
07:20:10 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,704 x]
07:19:43 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,882 x]
07:19:15 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,348 x]
07:18:47 Správy zo zastupiteľstva 26.02.2020 [2020-02-28; 2,503 x]
07:18:20 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,048 x]
07:17:53 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,543 x]
07:15:19 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 975 x]
07:14:18 Egy csésze kávé: Dr. Komáromi István zeneszerző-, szövegíró-, és előadóművésszel [2014-01-11; 7,219 x]
07:13:01 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,576 x]
07:12:26 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,198 x]
07:12:00 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,786 x]
07:11:54 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 463 x]
07:11:51 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 3,986 x]
07:11:48 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,343 x]
07:11:29 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 757 x]
07:11:15 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 1,907 x]
07:10:46 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 983 x]
07:10:39 Traja z aktérov kauzy Zúgov stále zasadajú v mestskom zastupiteľstve... [2024-01-27; 922 x]
07:10:38 Nálada hustne, asi budú voľby... [2018-03-01; 3,250 x]
07:09:59 Korene kauzy ilegálneho znovuotvorenia zrekultivovanej mestskej skládky siahajú až do roku 2019 [2023-01-19; 1,199 x]
07:09:22 Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, ab... [2018-03-15; 5,741 x]
07:08:45 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 3,973 x]
07:05:48 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 458 x]
07:02:07 Správa zo zastupiteľstva poznačeného Corona krízou... [2020-05-20; 3,073 x]
07:01:30 Obyvateľom panelákov s vďakou za odovzdané hlasy a neúčasť na voľbách: dodávka tepla zdražie o 140%... [2022-12-14; 2,307 x]
07:00:37 Niekedy sa aj realitní mágovia utnú. Cestu k Jazdiarni predalo Novocentrum omylom hneď dvakrát - A... [2017-09-13; 4,485 x]
06:59:19 Kniha týždňa: Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře ... [2023-01-14; 654 x]
06:59:11 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,707 x]
06:54:47 Po ovocí ich spoznáte... Predalo mesto pozemky za štvrtinovú cenu? [2020-10-27; 1,843 x]
06:54:03 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,445 x]
06:53:23 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 257 x]
06:53:17 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,809 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x