Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-03-20   4,490  
0
14 hodinový rokovací maratón na zastupiteľstve v utorok 19.03.2019 neskončil s pocitom dobre vykonanej práce. To ostatne bolo vidieť už aj na rokovaní "mimo kamier", ktoré mu predchádzalo a ktoré neprinieslo žiadny výsledok. Reformné krídlo má naďalej iba 12 hlasov, kým to primátorské s 13 hlasmi je presvedčené, že mu patrí 100% všetkých miest v komisiách, mestskej rade, orgánoch mestských spoločností. Primátor sa nehodlá s nikým radiť o personálnych nomináciách a rozhoduje sa tak, aby udržal pokope svoj 13-členný ochotnícky krúžok.  


Neprešlo prijatie etického kódexu, ani nové VZN o transparentnom prideľovaní dotácií. Primátorský krúžok si myslí, že reformní poslanci by sa miesto toho mali venovať kolabujúcej doprave, zdevastovaným športoviskám a iným nešvárom a kľudne sa pritom môžu riadiť svojim etickým kódexom, ak chcú.

Čomu by sa reformní poslanci naopak venovať nemali, sú poslankyne Hozlárová, Rošková a poslanec Meszáros - oni všetci sú už značne frustrovaní z nekončiacich útokov na rôznych facebookoch a watsonoch. Koniec koncov oni majú etiku a slušnosť zakodovanú hlboko v sebe a k tomu žiadny kódex nepotrebujú. Vystačia si s 3-4 funkciami  a nejakými drobnými benefitmi...

Malo by sa prestať aj s burcovaním ľudí, lebo to len zbytočne vyvoláva napätie. Nebyť toho by boli ľudia úplne spokojní, ako aj vždy boli v minulosti. Veď natlačili sa desiatky miliónov korún do hádzanej, uzavrela lúpežná zmluva s Brantnerom, rozkradli kasárne, predali škôlky a protestoval niekto? Nikto!

A teraz tu kde-kto protestuje proti nejakým garážam či stromom či predávaným školským pozemkom, Nože sa spamätajme a prestaňme vypisovať litánie!

V takomto duchu sa potom niesol aj samotný priebeh rokovania až do neskorých nočných hodín. Snažili sme sa argumentovať, druhá strana si hľadela svojho.

Drobnou satisfakciou bolo, že sa podarilo zachrániť kus školského pozemku vyhliadnutého developerom-schránkovou firmou. Nebyť ostražitých poslancov a tohoto článku by dnes patril už firme, ktorá patrí nevedno komu v Delaware USA.

Naopak, spozornieť by mali obyvatelia Bratislavskej a Cyrilometódskej ulice. Mesto nielenže nepostaví pri stanici garážový dom a nechá v celej kedysi tichej a príjemnej lokalite bujnieť jedno veľké živelné parkovisko, ale ešte sem aj chce sústrediť všetkých 80 bezdomovcov z celého mesta. Rovno na zeleni medzi panelákmi  má z eurofondov vyrásť novostavba centra osobnej hygieny a denného stacionára, lebo vraj práve tu blízko stanice sa bezdomovcom najviac páči...  Ale obyvatelia sa nemusia báť, lebo stacionár bude fungovať len od 8 do 16.30 a v noci tam už žiadni bezdomovci nebudú. Na noc sa kamsi vyparia a až ráno sa znova objavia. Aspoň takto nejako si to predstavuje ved. odboru soc. vecí MsÚ a zrejme aj novopečený viceprimátor č.2 a zároveň poslanec za tento obvod p. Norbert Kádek...

Žiadne VZN, na podporu ktorého bolo potrebných 15 hlasov neprešlo, pretože dialóg nefunguje a v takejto atmosfére reformí poslanci nebudú plniť úlohu užitočných idiotov. A to ani v prípade, ak si pán primátor z času načas poplače v miestnej televízii a mestskom plátku.

Do správnych a dozorných rád si posadali aktéri podľa zasadacieho poriadku zverejneného v článku tu...    Akurát poslanci Ďurkovský, Prešinský, Nagy, Uhrín a rovnako vedúci finančného odboru MsÚ p. Velecký svoje nominácie odmietli. Primátor niekoľkokrát zopakoval, že uvedené nominácie nikomu neoznámil vopred, lebo on nemusí. V takom vlastnom svete s vlastnými pravidlami náš p. primátor žije...

Novokooptovaní manažéri mestských podnikov na otázky poslancov čo-to jachtali o svojej odbornej (ne)spôsobilosti a na kameru dokonca vyjadrili presvedčenie, že sa im podarí narovnať nie priaznivé ekonomické ukazovatele. Dokonca do roka by sme už mohli vidieť prvé výsledky, lebo oni sa veru nebránia komunikácii. Najprv vypracujú svoje plány a hneď potom ich začnú uskutočňovať.

Hlavný kontrolór opäť raz nesklamal. Vo veci vrátenej dotácie HK za rok 2017 a rovnako ani v súvislosti so svojimi podozreniami ohľadom MFK nepodá žiadne trestné oznámenie. Túto čestnú povinnosť deleguje na poslancov zastupiteľstva, ktorých povinnosťou je tak - v prípade pochybností - urobiť.

13 poslancov následne bez mihnutia oka odsúhlasilo vrátenie 154 tisíc EUR HC Nové Zámky s.r.o. bez akýchkoľvek podmienok či vysvetliviek. Pritom odhliadli aj od sankčných úrokov pri neoprávnenom čerpaní dotácie, dohodnutých v pôvodnej zmluve. O okolnostiach vrátenia peňazí posielaných jednej dáme z Komáromu na adresy dvoch bratislavských panelákových bytov sme písali tu...  Jeden by tento postup mohol priamo považovať za návod k páchaniu trestnej činnosti v štádiu pokusu...

Bola reč aj o znehodnotení pozemku na ulici pri Gymnáziu. Po tom, čo sme prípad medializovali tu...  sa zhodou okolností ozval developer, ktorý od mesta obe priľahlé parcely bol kúpil. Odznela aj úvaha či nenavrhnúť výmenu už zakúpenej parcely (trávnatej plochy) za túto, len či niekto na MsÚ s takou ponukou predstúpi? Veď uvidíme kto sa vo vyhlásenej OVS o parcelu prihlási a v akej cene.

Dotácie boli podelené presne podľa predstáv primátorskej 13-ky a žiaľ rovnako netransparentne ako vždy v minulosti (vzhľadom na neschválené VZN spomínané v úvode). Tým pádom  nebolo vyhovené ani prostestu prokurátorky, ktorá napadla  súčasne platné VZN v časti hlasovania o výnimkách pri prideľovaní dotácií.

Užili sme si aj rôznych opičiek, úškľabkov a nejapných komentárov od p. primátora Kleina. Napr. keď poslanec M. Prešinský  žiadal, aby Mesto v budúcnosti neprenajímalo mestské pozemky cirkusu so živými zvieratami. Grimasa sprevádzala aj prezentáciu poslanca Podbehlého k výrubom na Sihoti, ktoré p. primátor dohodol s kamarátom - vlastníkom areálu starej nemocnice.

A práve v deň zasadania zastupiteľstva sa uvedený pán opäť rozhodol robiť poriadky v mestskom lesoparku "za plotom". Viac o tom vo facebookovom statuse pána Lengyela zo Štátnej ochrany prírody tu...

Z  rozpočtu sa podarilo odstrániť položku "Garáže Lastovičia", avšak občania nesmú ustať vo svojich aktivitách, lebo inak ich sídlisko zostane zabudnuté úplne mimo záujmu mesta, až kým sa o parcelu opäť neprihlási kamarát-developer.

Primátor v závere naznačil, že ak by aj bola spolupráca, tak určite nie s niektorými opozičníkmi - zrejme mieril na poslancov Katonovcovcov a moju maličkosť. Nuž nepoľavíme a neustaneme  v zápase za lepšie mesto, p. primátor.

Tak toľko asi v skratke - takto to vidím ja.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:21:59 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,490 x]
18:21:43 Bordello Borbelyo finito. Kontroverzná herňa pred kostolom skončila [2022-01-09; 2,930 x]
18:20:55 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,247 x]
18:20:54 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,409 x]
18:20:48 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,140 x]
18:19:33 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 412 x]
18:16:41 Demokracia je aj o hľadaní kompromisov. Kompromisov s kým? [2023-12-03; 1,318 x]
18:14:30 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 20,047 x]
18:14:14 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,174 x]
18:12:54 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,850 x]
18:12:22 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,069 x]
18:11:54 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,849 x]
18:11:03 Koncert moskovskej skupiny Nogu Svelo v Bratislave 28. mája 2024 [2024-05-25; 388 x]
18:10:42 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 4,192 x]
18:10:40 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,556 x]
18:09:32 Test Borbélyom [2024-02-07; 1,045 x]
18:07:21 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,843 x]
18:06:59 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,832 x]
18:06:33 Prehľad prijímateľov 2% za rok 2022 [2023-12-07; 1,137 x]
18:04:30 Spomienky Michala Reimana o Polym Reimanovi [2014-04-07; 3,919 x]
18:04:01 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 847 x]
18:03:08 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,616 x]
18:01:51 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,657 x]
18:01:25 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,082 x]
17:59:55 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,268 x]
17:59:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,259 x]
17:59:27 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 657 x]
17:59:03 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,417 x]
17:58:57 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 4,053 x]
17:58:28 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 2,022 x]
17:57:59 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 856 x]
17:57:35 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,808 x]
17:57:29 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,397 x]
17:57:08 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,534 x]
17:57:03 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,122 x]
17:56:03 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,819 x]
17:55:33 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 642 x]
17:53:49 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 2,015 x]
17:48:32 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 888 x]
17:48:02 Meghívó - Mega mulatós parádé Érsekújvár [2023-08-27; 889 x]
17:47:56 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,756 x]
17:45:54 Könyvismertető: Az üzenet a szívben él - könyv az egykori vereknyei plébániaalapító, Drška Augustín ... [2023-10-13; 784 x]
17:43:34 Gratulálunk Prohászka Marcell 100. születésnapjához [2024-06-03; 453 x]
17:42:25 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,939 x]
17:41:54 Kniha týždňa: Martin Odkladal, Dych vyrážajúce svedectvo (Könyvklub 2019) [2023-09-10; 1,052 x]
17:38:19 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,820 x]
17:33:47 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 674 x]
17:32:06 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,505 x]
17:31:55 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,407 x]
17:31:23 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,143 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x