Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-09-09   2,231  
0
Nerozumieme celkom stratégii, ktorú si zvolila radnica ohľadom problematiky vyhradených parkovísk, ani nevieme čo si sľubuje od hry na slepú babu s obyvateľmi. Faktom je, že v čase konania posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva už poznala stanovisko okresnej prokuratúry k tejto veci, ale pred poslancami ostalo skryté. Rovnako ako sa v r. 2016 neozvali, že dostali upozornenie o nesúlade systému vyhradeného parkovania v NZ s platnou legislatívou - písali sme tu...  


Vedúca odboru komunálnych služieb síce spomenula korešpodenciu, ale v celkom inej súvislosti - opísala  pochybenia Dopravného inšpektorátu, ktorý im vraj  najprv poradil, aby im žiadosti neposielali lebo majú veľa práce a potom žiadosti zamietol resp. ani nevybavil...

O tom, že existuje stanovisko prokuratúry o nezákonnom postupe mesta pri vyhradzovaní parkovísk a osadzovaní súvisiaceho dopravného značenia v období do mája 2018 sa nezmienila. Ani o tom, že od mája 2018 až do konca februára 2019 radnica predávala parkovacie miesta bez vyjadrenia orgánu verejnej správy.

Rovnako nič neodznelo o opatreniach, ktorými chce mesto zjednať nápravu. Zdá sa, že radnica považuje celú záležitosť za svoju internú vec. Nepotrebuje sa o ničom poradiť ani nikomu nič oznámiť....

Čo z toho vyplýva? Že každý, kto si zakúpil parkovacie miesto v roku 2018, ho až do februára 2019 fakticky nemal. Zaplatil síce požadovanú sumu, ale v skutočnosti nemal garantované nič. Vráti teda radnica ľuďom peniaze za toto obdobie, keď si nechala zaplatiť fiktívnu službu?

Primátor má na stole i výzvu na zosúladenie skutkového stavu zo zákonom. Má odstrániť nelegálne dopravné značenia - t.j. označenie vyhradených parkovacích miest, teda ich všetky de-facto zrušiť. Ako chceme postupovať ďalej? Má radnica aj plán B?

Možno práve pri tejto príležitosti by bolo správne sa vrátiť k téme rezidentného parkovania...
 


Pripájam vyjadrenia Okresnej prokuratúry.
 


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x