Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)18/11/20198. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Pšenák   19-11-16   49  
0
27. októbra 2019 vo veku 76 rokov v Londýne zomrel významný sovietsky disident Vladimír Bukovskij. V sovietskych väzeniach a psychiatrických "liečebniach" strávil spolu 12 rokov. V r. 1976 ho vymenili za väzneného čílskeho komunistického prominenta. Na túto tému vznikla aj známa ruská častuška "Vymenili chuligána za Luisa Korvalána". Bukovskij si na Západe dokončil štúdiá, aktívne publikoval, po nástupe Jeľcina k moci sa zúčastnil súdneho procesu proti rehabilitácii Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, čoho sa na Najvyššom súde RF domáhala nástupnícka organizácia zakázanej bývalej śtátostrany.V tomto čase sa mu podarilo získať zo sovietskych archívov tajné dokumenty, niektoré z nich osvecovali rozhovory Gorbačova s ľavicovými lídermi na Západe.  
Benkő Timea   19-11-12   1,134  
0
Az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért alapítvány díjainak várományosai idén a Pázmány Péter Gimnáziumból a következő tanulók.  
Oto Psenak   19-11-10   703  
0
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Vás pozývame na spomienkovú slávnosť  NOVEMBER 1989 V NOVÝCH ZÁMKOCH, ktorá sa uskutoční dňa 17. novembra 2019 o 16.00 v GALÉRII VUNAR (budova VUNAR, a.s. ul. T.G.Masaryka1 Nové Zámky). Spomienkovú slávnosť organizuje Mesto Nové Zámky, v spolupráci s VUNAR, a.s.. V GALÉRII VUNAR si můžete pozrieť výstavu dobových fotografií, video dokumentov a historických artefaktov z archívu a v réžii pána Ondreja Bertu a pána Jána Csicsátku.  
Oto Psenak   19-11-08   1,093  
0
Bez zbytočného šumu a propagácie v samotných Nových Zámkoch NSK vyhlásil výberové konanie na riaditeľa novozámockého gymnázia. Až celých 14 pracovných dní mohli lepšie informovaní záujemcovia podávať svoje prihlášky. Pred časom sme vyjadrili určité obavy, že toto kreslo si vyhliadla istá smerácka včelička (písali sme tu...) a stále veríme, že rozptýli naše obavy... Pravda ani kandidáti v omeškaní, ktorí o verejnej súťaži nevedeli, prípadne v nej neuspeli, nemusia zúfať. Stačí pekne poprosiť p. župana Belicu a on víťaza verejnej súťaže zruší a  súťaž vypíše znova. A tak dookola až kým nevyhrá dcéra p. poslankyne Malperovej...  
Oto Psenak   19-11-06   369  
0
Z prehnaných sympatií voči novinárovi Pavlovi Sibylovi nás ťažko obviní, kto si spomenie na článok, ktorý sme pred rokmi uverejnili o jeho nie príliš štastnom ťažení proti konšpirátorovi T. Rostasovi (článok tu...) P. Sibyla je od mája aktívny v strane Progresívne Slovensko a vo svojom poslednom príspevku nalomil 100-ročné tabu - otázku výuky maďarčiny na slovenských školách. Túto vec považujeme za dôležitú práve na zmiešaných územiach a to aj v širšom kontexte identifikácie a odbúravania protimaďarských stereotypov, ktoré sú vštepované žiakom týchto škôl od útlych liet.  
Eva Polerecká   19-11-01   1,395  
0
Dňa 29.10. sa uskutočnilo  zasadnutie zastupiteľstva, ktoré bolo krátke, nakoľko sa prerokovávalo len 13 bodov programu a viedol ho p. viceprimátor  Štefánik, ktorý nemá  potrebu komentovať každé jedno vystúpenie opozičníkov. Ťažiskovým bodom programu bolo  schvalenie projektu, ktorým  sa uchádzame o dotáciu z eurofondov  na vybudovanie cyklotrasy od  železničnej stanice po Podzámsku ulicu. Veríme, že ak aj projekt nebude úspešný, nezapadne prachom v šuplíku a bude sa realizovať z prostriedkov mesta. Neviem, či na Slovensku existuje ešte jedno mesto, ktoré v roku 2019 nemá ani meter mestského cyklochodníka  či cyklopruhu.  
Oto Psenak   19-10-29   283  
0
Všetci tí, ktorí si 6. októbra nespomenuli na 81. výročie vyhlásenia autonómie Slovenska, včera oslávili 101. výročie vyhlásenia ČSR. Rozbitím rakúsko-uhorskej monarchie započal experiment, ktorý do strednej Európy nasadil vírus nespolupráce a otvoril cestu obom totalitám 20. storočia. ČSR je jedinečná i tým, že rôznymi formami vylúpila a v rôznom čase vyhnala zo svojho územia až tretinu svojich obyvateľov. Napriek tomu - či práve preto - považujú mnohí ČSR za úspesný projekt, na ktorý je hodno nadviazať...  
Oto Psenak   19-10-26   146  
0
Olvasóinknak figyelmébe ma egy 2001-ben kiadott dokumentumgyűjteményt ajánlunk. 279 dokumentumot tartalmaz a XX. század egyetemes és magyar történelméböl. Tanár és muzeológus szerkesztői arra törekedtek, hogy a XX. század minden jellemző vonása tanulmányozható legyen.  
Oto Psenak   19-10-24   1,377  
0
Na októbrové zastupiteľstvo predkladá hlavný kontrolór správu z hĺbkovej kontroly ktorú nevykonal v spoločnosti Brantner Nové Zámky v súvislosti so zmluvou o zabezpečení komunálnych služieb. Ide o toxickú zmluvu uzatvorenú v decembri 2007 na 15 rokov a miliardu korún. Podľa odhadov môže byť predražená o tretinu až polovicu (skúmali sme tu...). Tých cca 15-20 miliónov Eur o ktoré nás tento kšeft za viac ako dekádu pripravil, reprezentuje neuskutočnené investície do rozvoja mesta a je vlastne prapríčinou všeobecného spustnutia mesta a úteku jeho obyvateľov (písali sme tu). V čele reťazca, ktorý lúpežnú zmluvu chráni, je primátor s konateľom, podporovaný aktuálne 12-mi kúpenými poslancami (trinástym je samotný konateľ). Na chvoste chobotnice stráži zmluvu hlavný kontrolór, ktorému ale zastupiteľstvo v júni v jednej nestráženej chvíľke prvýkrát v histórii uložilo vykonať jej kontrolu. A to hneď hĺbkovú. Ako sa Ing. Rovňaník tejto úlohy zhostil, to si môžeme prečítať v správe ktorú pripravil na najbližšie zastupiteľstvo.  
Oto Psenak   19-10-22   148  
0
Csizmadia Ervin politológus 1995-ben adta közre háromkötetes munkáját a magyar ellenzék 20-éves történetéröl. A trilógia középsö kötete dokumentum gyüjtemény, az elsö rész a témát tárgyaló monográfia, a záró kötet pedig 16 mélyinterjút tartalmaz a történések föszereplöivel. A szerzö érdeklösdése a téma iránt nem újkeletü - 1988 dcemberében jelent meg a Valóság folyóiratban beszélgetése Kis Jánossal, amely megtörte a csendet és a pártálamban elsöként adott teret a hivatalos médiában az ellenzék képviselöjének (egyébként Kis János esetében a harmadik kötetben a 1988-as beszélgetés található).  
Oto Psenak   19-10-19   135  
0
Demszky Gábor könyvét visszavonulása után a német WIKO ösztöndíjasa-ként írta Berlinben egy hosszú és izgalmas politikai pálya lezárásaként. A rendszerváltó demokratikus ellenzék legsikeresebb politikusa, a budapesti föpolgármesteri szék ötszörös birtokosa, részletesen ismerteti ellenzékei évei történéseit, késöbbi  politikai szerepválalását majd a 2010-el záródó "megsemmisülése" történetét. A kötet a magánéleti szférába is betekintést enged, az öt házasság egynéhány részletét ismerheti meg az olvasó.  
Soóky Zoltán   19-10-16   391  
0
Az Oktatásügyi Minisztérium védnöksége alatt a SAAIC (az Erasmus+ program pozsonyi nemzeti irodájának) szervezésében, 2019. október 1-én került sor immáron a 17. Európska značka pre jazyky 2019 (Nyelvek Európai Védjegye 2019) díjak ünnepélyes átadására a pozsonyi Loft hotelben.  
Oto Psenak   19-10-15   162  
0
Csoóri Sándor 1991-ben megjelent kötete 1982-1991 között keletkezett politikai írásait tartalmazta, többek között a  Duray-könyvhöz 1982-ben írt elöszót is. Rossz hírét azonban nem ennek köszönhette, hanem a címet adó esszé-nek, amely eredetileg a Hitel periodikában jelent meg folytatásokban 1990. szeptemberében és már akkor nagy botrányt kavart. A szerzö magyar-zsidó vonatkozásban fordított asszimilációs folyamatról vizionált és a nemzetet próbálta óvni a szabadelvü-, és kozmopolita befolyástól. Ugyanez a ideológiai tétel késöbb megjelent a többi Kelet-Európai társadalomban is, azonban Magyarországon volt legerösebb a viszhangja. Ugyanakkor Csoóri érzékeny kronikása a rendszerváltozás utáni elbizonytalanodott értelmiségi létnek.  
Oto Psenak   19-10-13   162  
0
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKiK) 1998-ban alakult Törzsök Erika, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke igazgatása alatt. Az alapítvány kuratóriuma: Csepeli György (elnök), Beke Kata, Bodor Pál, Izsák Lajos, Kiss Gy. Csaba, Komlós Attila, Kukorelli István, Orosz István, Pomogáts Béla, Romsics Ignác, Tolnay László.  
Oto Psenak   19-10-09   1,601  
0
Situácia je značne neprehľadná a zatiaľ sa zdá, že Mesto nedoplatilo fy Prospect isté peniaze, v odpovedi na čo zhotoviteľ odďaľoval kolaudáciu stavby vedomý si blížiaceho sa termínu zúčtovania ŠFRB. Primátor zobral veci do vlastných rúk, a prostredníctvom mestskej polície nechal večer 7. októbra odstrániť oplotenie a zmocnil sa stavby takpovediac silou. Voči verejnosti komunkoval správu, že práve tým započala kolaudácia stavby...  
Oto Pšenák   19-11-16   770  
0
Nové Zámky majú v čele supermana. Nielenže spravuje 40-tisícové mesto, je krajským poslancom, zasadá v nespočetných komisiách a radách, vykonáva práva akcionára či spoločníka v piatich mestských obchodných spoločnostiach, predsedá predstavenstvu Západoslovenskej vodárenskej a.s., koncertuje po celom svete, vybavuje množstvo realitných transakcií pre seba i širšiu rodinu, ale práve doštudoval vysokú školu a spracoval vedecké práce ktorými obhájil dva akademické tituly.  
Oto Psenak   19-11-11   505  
0
Ábel Ravasz je jedným z najperspektívnejších mladých politikov strany Most-Híd, v ktorej - ako je známe - nie je priveľa mladej krvi. Pochádza z intelektuálnej rodiny (jeho mama Ilona Németh je známa výtvarníčka, profesorka VŠVU). Na pozícii Splnomocnenca pre Rómov Á. Ravasz robí všetko čo je v jeho silách pre zlepšenie postavenia rómskej komunity. Práve on napr. rozbehol iniciatívu, v rámci ktorej pracovníci úradu navštevujú starostov a ponúkajú im Eurofondy na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami. Ábel sa po deštrukcii imidžu predsedu strany stáva tvárou Most-Híd. Zúčastňuje sa televíznych diskusií a teraz zavítal i do nášho mesta.  
Oto Psenak   19-11-10   1,226  
0
Všetko tomu nasvedčuje. Podľa informácií z radnice si totiž O. Klein v čase svojho septembrového pobytu v USA žiadnu dovolenku nečerpal... Existuje taká jedna podivná neziskovka s názvom Globsec, ktorej prezidentom je Novozámčan Robert Vass. Na rôzne príjemné miesta organizuje stretnutia politikov a iných vplyvných ľudí, aby sa spolu pobavili na dôležité témy za cudzie peniaze. V septembri usporiadal párty v New Yorku pri príležitosti vystúpenia prezidentky Čaputovej v OSN. Akcia sa nakoniec neskončila veľmi dobre, lebo pri stole prezidentky sa ocitol i kontroverzný nitriansky podnikateľ, ktorý - ako vysvitlo - akciu Globsecu spolufinancoval (článok  Novom Čase tu...).  
Oto Psenak   19-11-07   670  
0
Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 6. 11. 2019 riešila mimo iné i sťažnosť poslancov novozámockeho zastupiteľstva na nevyvážené spravodajstvo NZTV (informovali sme tu...) Prevádzkovateľa NZTV sankcionovala formou upozornenia a pokuty. Veríme, že sme sa tým aspoň o krôčik priblížili k zatvoreniu tejto hanebnej inštitúcie, ktorá svoju nezmyselnú činnosť zamerala na ohlupovanie obyvateľov za ich vlastné peniaze.  
Oto Psenak   19-11-04   412  
0
Regionálne médiá informovali o odhalení pamätníka majorovi Jiřímu Jelínkovi, ktorý zahynul v roku 1919 v Nových Zámkoch v čase ústupových bojov po neúspešnej intervencii čsl. vojska proti maďarskej republike rád. Súčasníkom (ktorí slávnosť ignorovali) i budúcim generáciám (ktoré ostanú azda podobných psychedelických predstavení ušetrení) vydali svedectvo o dobe a jej aktéroch, o novinách a ich redaktoroch, o krádežiach a ich prekrývaní skulptúrami. Azda to bolo naposledy a starší súdruh so súdružkou - po Cyrilometodovi, legionárskej tabuli, legionárskom súsoší a legionárskej buste - už nedostanú ďalšiu príležitosť potešiť milým pamätníčkom... Milé budúce generácie, takto sme si tu žili v piatom roku Kleiniády, v čase, keď sme prerazili dno.  
Oto Psenak   19-10-30   138  
0
Počnúc rokom 1960 sa v Československu vytvorili podmienky pre vydávanie pramenných edícií k najnovším dejinám. Prvými lastovičkami boli dokumenty publikované v X. a XI. zväzku spisov Klementa Gottwalda, vo Vybraných spisoch J. Švermu a v zborníku "Za svobodu českého a slovenského národa". V r. 1960 vyšli aj dva zborníky dokumentov Č. Amorta "Na pomoc československému lidu" a "Československo-sovětske vztahy v době Velké vlastenecké války 1941-1945". Najambicióznejším projektom bol však dvojzväzkový zborník dokumentov "Cesta ke Květnu", ktorý uceleným spôsobom sprístupňoval dokumenty z obdobia od decembra 1943 do 9. mája 1945.  
Oto Psenak   19-10-27   847  
0
S upozornením na nekalé praktiky pohrebných služieb sa na verejnosť obrátil majiteľ jednej z nich, keď medzi smútočnými oznameniami vo vitríne na Korze uverejnil svoj oznam. O tom, že niektoré pohrebné služby majú svoje "uchá" v nemocnici, ktorým platia za každú informáciu o úmrtí pacienta, sme počuli už aj v minulosti. Malo dochádzať k situáciám, keď sa pozostalí dozvedeli zlú správu nie z nemocnice, ale od agilných pohrebákov...  
Benkő Timea   19-10-26   288  
0
Új, világméretű kihívás terjed a közösségi oldalakon. A #tetris challenge lényege, hogy a különféle szakmák képviselői a földre fekszenek, körülveszik magukat azokkal a tárgyakkal, amelyeket munkájuk során nap mint nap használnak, erről felülnézetből fotó készül, és posztolják a közösségi médiában.  
Oto Psenak   19-10-24   1,234  
0
Po odstúpení od zmluvy s fy Prospect (písali sme tu...) primátor expresne dohodol náhradnú dodávku od inej stavebnej frmy. Tá má za 11 dní zrealizovať chýbajúce časti technickej vybavenosti stavby tak, aby sa kolaudácia stihla v poslednom možnom termíne a mesto dostalo peniaze od ŠFRB a nezaplatilo celu investičnú akciu za 2.5 mil. Eur z vlastných peňazí... Zmluva bola podpísaná 10. októbra so šibeničným termínom dodávky do 21. októbra 2019. Nevieme o tom, že by podobný typ expresných zmlúv s vynechaním zastupiteľstva i verejného obstarávania zákon pripúšťal.  
Oto Psenak   19-10-20   315  
0
V máji t.r. bol v Komárome odhalený pamätník na uctenie obetí pokusu o reintegráciu Komárna rozdeleného československými okupačnými jednotkami na začiatku r. 1919. Niekoľkosto robotníkov z prihraničných baní a priemyselných oblastí postrieľaných 1. mája 1919 československými legionármi bude mať odteraz dôstojný pamätník na brehu Dunaja. Je viac ako symbolické, že je umiestnený v tesnej blízkosti výstavby nového diaľničného mosta - podvodný československý experiment stroskotal a nepodarilo sa mu separovať ani vraziť klin do tisícročného spolužitia etník v podunajskej oblasti. Región sa postupne reintegruje i keď dedičstvo ČSR i oboch totalít, ktorým otvorilo dvere do strednej Európy, je mimoriadne ťaživé. V Nových Zámkoch sa zatiaľ žiaľ žiadne mosty ani diaľnice nestavajú, ale azda sa i my raz odrazíme od ekonomického a mravného dna.  
Oto Psenak   19-10-18   256  
0
Dnes sa v Jazdiarni uskutočnila milá i keď nie opríliš masovo navštívená slávnosť pri príležitosti inaugurácie jubilejnej poštovej známky Ernest Zmeták (1919 – 2004). V stánku Slovenskej pošty zriadenom vo foajé Jazdiarne si záujemcovia mohli kúpiť známku orazitkovanú príležitostnou poštovou pečiatkou.  
Oto Psenak   19-10-16   1,457  
0
V reakcii na vyjadrenia viceprimátora nechtiac zaznamenané v online vysielaní zo septembrového zastupiteľstva (písali sme tu...) členovia OZ Za tromi mostami na svojom poslednom zasadnutí jednohlasne rozhodli o vylúčení Norberta Kádeka zo svojich radov. Zavážili vulgárne vyjadrenia na adresu spolučlenky OZ ktoré by si gentlman, tobôž voči dáme, nikdy nemal dovoliť. Až potiaľto by sa mohlo zdať, že civili z občianskeho združenia suplujú radnicu v uplatňovaní dobrých mravov v miestnej politike. Problém je však v tom, že uplatňovanie dobrých mravov z ich strany v tomto bode aj končí, keďže minimálne v rovnakej miere k vylúčeniu člena prispelo aj jeho nesúhlasné stanovisko k postaveniu ďalšej legionárskej atrapy na novozámockom cintoríne.  
Száraz Dénes   19-10-14   371  
0
A Magyar7 hetilap Augusztus 28-iki számában jelent meg Száraz Dénes beszélgetése Priskin Zoltánnal, az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola új igazgatójával.  
Zilizi Kristóf   19-10-10   259  
0
Egy régebbi tartozásunkat törlesztjük az alábbiakban, amikor Zilizi Kristóf júniusban kelt cikkét adjuk közre - a szerk.
Az előre meghirdetett program szerint szombaton, június 15-én délután négytől került volna sor immár 5. alkalommal a koszorúzásra a 90 magyar levente emlékműve előtt a pozsonyligetfalui BS6-os Fűzfa bunkernél az autópálya mellett.  
Oto Psenak   19-10-08   1,207  
0
8. októbra bola v Obchodnom vestníku zverejnená informácia o začatí konkurzného konania voči novozámockému hokejovému klubu. Konanie prebieha na Okresnom súde Bratislava I (sídlo HC Nové Zámky bolo v roku 2012 presunuté do Bratislavy) na základe návrhu bývalých hráčov Miroslava Zaťka, Henricha Ručkayho, Richarda Nejezchleba, Filipa Dundáčka  a Janisa Andersonsa.  
 
Infoservis 
 
1839.11.18 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi. 18. 11. 1839
1849.11.18 Császári nyílt parancs létrehozza a Szerb Vajdaságot és Temesi Bánságot.
1849.11.18 november 18. Császári nyílt parancs. (Bács, Torontál, Temes, Krassó megyéből, Szerém megye rumai és illoki járásából ideiglenes jelleggel létrehozza a Szerb Vajdaságot és Temesi Bánságot.)
1859.11.18 V Prahe vyšiel prvý zväzok Riegrovho slovníka náučného. Na príprave tohto mnohozväzkového českého encyklopedického diela sa podieľali viacerí príslušníci slovenskej inteligencie. Najproduktívnejším slovenským autorom bol profesor cirkevných dejín v bohosloveckom seminári v Banskej Bystrici Michal Chrástek, ktorý spracoval až 291 slovacikálnych hesiel. 1861
1859.11.18 V almanachu Lipa, ktorý v Budíne vydal Jozef Karol Viktorin, uverejnil Ján Kalinčiak svoju najznámejšiu prózu Reštavrácia, ktorá je satirou na uhorské zemianstvo. Dielo sa v 20. storočí ocitlo aj na striebornom plátne v podobe filmu Zemianska česť. 2. Slovensko v porevolučnom období (1850 - 1866)
1859.11.18 Do prevádzky uviedli tretiu parnú železnicu na území dnešného Slovenska, v úseku z Košíc do Čane, ktorá ďalej smerovala do Miškovca (Miskolc, Maďarsko).
1859.11.18 Statkárske kruhy založili Hospodársky spolok Abovskej a Turnianskej župy. Jeho cieľom bolo napomáhať rozvoj poľnohospodárskej výroby v tomto regióne. Podobné hospodárske spolky vznikali aj v iných župách. Jeseň. Politický odmäk v Uhorsku, spôsobený pádom neoabsolutizmu a odvolaním ministra vnútra Alexandra Bacha, vyplavil v maďarských opozičných kruhoch nenávisť voči utláčateľskému Rakúsku, ktorá sa často prejavovala útokmi na bachovských úradníkov, vytĺkaním okien, škandalizovaním v tlači, ale aj organizovanejšími prejavmi odporu. K politicky a národne motivovaným demonštráciám sa na mnohých miestach krajiny pridružili aj sociálne nepokoje. 1860. V časopise Sokol uverejnil Ján Palárik teoretickú stať Dôležitosť dramatickej literatúry.
1869.11.18 К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 18 ноября 1869 г.— 32,315—317.
1869.11.18 Marx to Engels. 18 November
1889.11.18 Hviezdoslav Vajanskému
1889.11.18 Энгельс — Полю Лафаргу в Ле-Перрё. Лондон,18 ноября 1889 г. — 37, 260—261.
1889.11.18 Engels to Paul Lafargue. 18 November
1899.11.18 Hilsneriáda: Pověra rituální vraždy ve světle polenského procesu, článek T.G. Masaryka v týdeníku Die Zeit 18. 11. 1899
1899.11.18 Škultéty Hviezdoslavovi
1919.11.18 Ноябрь, 18. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления о заготовке картофеля. На заседании обсуждаются также вопросы об организации специального товарного фонда для товарообмена на лен, о мерах по улучшению работы транспорта, о критическом положении типографского производства и др.
1919.11.18 Ноябрь, 18. Ленин выступает с речью на I Всероссийском совещании по партийной работе в деревне; после речи он фотографируется с участниками совещания и беседует с ними.
1929.11.18 Kunfi Zsigmond öngyilkossága.
1929.11.18 november 18. Megalakul Prágában a Cseh Társaság. (Célja: a kisebbségi kérdés tudományos tanulmányozása; elnöke: Kamil Krofta.)
1989.11.18 Vágsellyén 1989. November 18-án megrendezett Csehszlovákiai magyar értelmiségi lét c. tanácskozás meghívója. A mintegy 80 értelmiségi eszmét cserélt az aktuális társadalmi kérdésekről, ezen a fórumon lett első ízben rehabilitálva Esterházy János. A fórum szervezője Tóth Lajos az ötvenedik születésnapjának megünneplését használta ki a tanácskozás megrendezésére. Az éjszakai órákban Tóth Károly, a tanácskozás egyik előadója lakásán alakult meg a Független Magyar Kezdeményezés illegális politikai mozgalomként. Még 18-án éjszaka kibocsájtja első dokumentumát, A. Nagy László és Tóth Károly szóvivők által aláírt nyilatkozatot, amelyben tiltakozik a november 17-i prágai vérengzés ellen.
1989.11.18 Študenti pražských vysokých škôl, herci a ďalší členovia kultúrnej obce sa zhodli na týždennom protestnom štrajku a navrhli, aby sa v pondelok 27. novembra uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. Divadlá mali byť otvorené na verejné diskusie. Od 20. novembra sa k štrajku postupne pridala väčšina vysokých škôl a divadiel v celej republike.
1989.11.18 Rádio Slobodná Európa oznámilo, že na demonštrácii bol smrteľne zranený študent Martin Šmíd. Neskôr sa ukázalo, že šlo o dezinformáciu, spôsobenú provokáciou Štátnej bezpečnosti.
1989.11.18 Svoje programové vyhlásenie vydala Maďarská nezávislá iniciatíva, predchodkyňa Maďarskej občianskej strany. Jej prvým predsedom bol Károly Tóth.
1989.11.18 november 18-19. A Magyarországi Zöld Párt alakuló ülése.
1989.11.18 - A Szabadság Párt kongresszusa Budapesten (elnök: Hóka Ernő).
1999.11.18 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo mimoriadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 18. novembra 1999 o 13.00 h.
1999.11.18 Új Szó: Az MKP közgyűlése Komáromban
1999.11.18 Magyar Fórum: Popély Gyula: Megtartotta második közgyülését a Magyar Koalíció PártjaThe index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x