Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)01/10/20208. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   20-09-27   45  
0
Encyklopédie sú špeciálnym prípadom kníh, svojim rozsahom i ambíciami prekonávajú  bežné vydavateľské projekty. Nezriedka sa objavujú na politickú objednávku a majú doložiť zrelosť národa, alebo politického systému. A keďže napísať encyklopédiu je predsa len jednoduchšie ako si vymyslieť rukopisy z 13. storočia, azda neprekvapí, že v českých krajoch sa spoločenská objednávka na encyklopédiu obzvlášť naliehavo objavila v čase národného obrodenia. Po Palackého neúspešnom pokuse sa jeho zať Rieger úspešne zhostil úlohy a počnúc r. 1860 vydával 12-zväzkový Slovník naučný. Dosiaľ najväčší český encyklopedický projekt - Ottův slovník naučný začal vychádzať v r. 1888 a jeho posledný 28. zväzok vyšiel v r. 1909.  
Oto Psenak   20-09-25   69  
0
A "Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle" 1922 és 1942 között jelent meg  és 480 számával a leghosszabb élettartamú volt a két háború között megjelent romániai magyar folyóiratok közül. 1995-ben a lapot újraindították és a Jakabffy Alapítvány gondozásában 2018-ig  további 68 szám jelent meg (https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/). A lap hangsúlyosan az erdélyi témákkal foglalkozott, de akadtak benne felvidéki vonatkozású cikkek is. Az alábbi kronológiában ezeket térképeztük fel.  
Oto Psenak   20-09-20   139  
0
Na jar 1947 vydal povereník pôdohospodárstva Dr. Martin Kvetko brožúrku s odpočtom o pozemkovej reforme. Stalo sa tak necelé dva roky potom, ako "reforma" započala Benešovým dekrétom č.12/1945 o konfiškácii majetku Nemcov, Maďarov a zradcov a rok predtým ako dr. Kvetko prchal z krajiny keď ho jeho koaličný partner "vyakčnil" z vlády. Tak už to býva, že každá lúpež prekladá cestu nasledujúcej a i najzaslúženejším pozemkovým reformátorom občas neostane, než utekať kade ľahšie...  
Oto Psenak   20-09-13   899  
0
Na Facebookovej stránke Občianska kontrola NZ boli zverejnené videá zo zasadnutia komisie vo veci vyhodnotenia verejnej súťaže na urnový háj za 1 Euro s následným "podnikaním" víťaza súťaže na účet občanov. Na záberoch z piatka 11. septembra sú štyria členovia komisie - pp. Hudák, Borbély, Mészáros a Danis ako dvíhajú ruky de-facto za privatizáciu budúceho urnového hája. Smutný pohľad, smutná doba. Azda najlepšie to vyjadril jeden z diskutérov na FB: "Odkrojiť si pravidelne z mesta na jeho úkor, to je tu tradícia. Teraz už veľa nezostalo, tak aj z cintorína sa chce krájať."  
Oto Psenak   20-09-12   633  
0
V piatok sa uskutočnilo vyhodnotenie verejnej súťaže na obstaranie urnového hája so 488 urnami za 1 Euro, v ktorom podľa očakávaní uspela firma AMV Slovakia sro. Súťažná ponuka obsahovala cenu 530 Eur za "predaj urnových nápisných dosiek tretím osobám". Domnievame sa, že formulácia je zámerne nejasná a za samotné nápisy sa bude platiť extra. Pre porovnanie: Bánovecká samospráva obstarávala urnový háj od rovnakého dodávateľa štandarným spôsobom a urnové skrinky predáva pozostalým za 320 Eur a to bez toho, aby mal niekto monopol na nápisy, svietniky, vázičky - to všetko dáva dodatočný priestor na skasírovanie trúchliacich pozostalých...  
Oto Psenak   20-09-03   1,801  
0
Netrvalo dlho a vyplávalo na povrch meno nádejného budúceho víťaza čudného verejného obstarávania za 1 Euro (informovali sme v článku tu...) Vyzerá to veľmi tak, že je to celé pripravené pre kokrétnu firmu ktorá aj dodala podklady a vizualizáciu. Malo by ísť o AMV Slovakia, ktorá urnové systémy vyrába. Zhodou okolností práve tie, ktoré sú v podkladoch vyobrazené.  
Oto Psenak   20-09-01   946  
0
Teta Márgit Novozámocká je fiktívny facebookový účet, ktorý s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou založil a udržiava primátorov asistent Peter Kijaček. Teta Margit nepoľavuje vo svojom úsilí diskutovať a odhaľovať primátorových kritikov, upozorňovať verejnosť na prešľapy opozície, ich krivé charaktery a pochybné obchody. Toto poslanie plní Teta Margit aj pod vlastným menom a aj v čase pracovného voľna.  
Oto Psenak   20-08-30   151  
0
A Magyarságkutató Csoportot (1988 óta az Intézet) — a Magyar Népköztársaság művelődési minisztere létesítette 1985. október 29-én kelt rendeletével. Az alapító okirat értelmében a Csoport feladatai a következők voltak: a) a határokon kívül élő magyarság társadalmi és kulturális viszonyainak átfogó kutatása; b) a külföldön élő magyarság helyzetét bemutató adatbank felépítése; c) a nemzeti, nemzetiségi kérdés, valamint a nemzettudat interdiszciplináris kutatási programjainak kidolgozása, kutatása és koordinálása; és végül d) a hungarológiai és nemzetiségi kutatással foglalkozó intézmények tevékenységének támogatása. Az intézmény igazgatójává Juhász Gyula történészt, az MTA levelező tagját nevezte ki, aki 1986. májusa óta egyben az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója is volt. A kutatás tudomány- és intézményközi összehangolását tudományos tanácsadó testület támogatja, amelynek elnöke Dr. Huszár István, a Hazafias Népfront főtitkára (korábban az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének igazgatója). Az intézmény személyi állománya az alapítást követően 6, 1986 januárjában 12, 1992-ben a Teleki Intézetbe való beolvasztása idején 19 főállású dolgozóból állott.  
Oto Psenak   20-08-28   154  
0
1997-ben a Komáromi Napok keretében tudományos konferenciát rendeztek "A kisebbségek helyzete Köpzép-Kelet-Európában és Magyarországon" címmel. A rendezvényt két évvel a Horn-Mečiar féle államközi alapszerzödés aláírása után tartották. Az alábbiakban három, a konferencián elhangzott elöadást ajánlunk olvasóink figyelmébe 23 év távlatából.  
Oto Psenak   20-08-24   997  
0
Ako sme predpokladali (článok tu...), do programu dnešného zastupiteľstva NSK bol na poslednú chvíľu zaradený bod o výsledku výberových konaní na pozíciu riaditeľa nitrianskej a novozámockej knižnice. V oboch prípadoch uspeli kádre SNS resp. Smeru. Nitrianskej knižnici by mala šéfovať býv. námestníčka Agroinštitútu, pôvodným povolaním obchodníčka s ojazdenými autami Ingrid Meňky, tú novozámockú bude riadiť riaditeľka úradu práce, pôvodne učiteľka elektrotechniky Helena Bohátová. Celkom isté to však stále nemajú, lebo do hlasovacej machiny sa dostala smietka a zastupiteľstvo o nomináciách nakoniec nerozhodlo.  
Oto Psenak   20-08-20   1,317  
0
Na týchto stránkach už tradične dohovárame pani poslankyni, aby nezneužívala svoj poslanecký mandát v krajskom zastupiteľstve na získavanie osobných výhod. Väčšinou sa nadrapujeme zbytočne. Žiaľ celý ponovembrový politcký systém na Slovensku bol vystavaný tak, že do štátnych funkcií mohli byť dosadzovaní náhodní ľudia s politickým krytím, ktorí po prehratých voľbách pochopiteľne nevedia kam sa zo zdanlivo vysokej pozície podieť.  Pôvodnú kvalifikáciu už stratili a žiadnu novú nezískali (až na nejaké pochybné tituly). Do evidencie úradu práce sa im veľmi nechce, a tak kombinujú a vymýšlajú. A opierajúc sa o zostávajúce sily v NSK vymysleli pomerne nepeknú vec.  
Oto Psenak   20-08-16   345  
0
Jana Teleki je novinárka a blogerka. Narodila sa v r. 1966 v Nitre a jej peripetie začali v r. 1997, keď ju kvôli nedostatočnej lojalite k vládnucemu HZDS prepustili z novín Tekovský hlas vydávaných mestom Zlaté Moravce. Neskôr nastúpila do redakcie považskobystrického týždenníka Aspekt. Mesto bolo v tom čase drancované primátorom Lackovičom, tuneloval ho cez privatizáciu majetku mestských podnikov a cez nevýhodné zmluvy s firmami blízkymi HZDS.  
Oto Psenak   20-08-07   851  
0

Zažívame nekonečné prekvapenia. Na stredajšom zastupiteľstve sa zčistajasna objavil zámer uchádzať sa o eurofondy na výstavbu novej autobusovej stanice. V návrhu sa síce nespomína kde by sa mala stáť, ale z vizualizácie sa dovtípite že na mieste súčasného autobuska. Pritom pred štyrmi rokmi bolo toto miesto vyhodnotené ako absolútne nevyhovujúce kvôli výfukovým plynom prúdiacim rovno do obývačiek obyvateľov ul. Ľ. Štúra. Vtedy sme chceli mať autobusovú stanicu pri žel. stanici, kde sme aj prenajali mimoriadne nevýhodne 8 tisíc m2 fy Arrive na 50 rokov. (písali sme tu...)  

Eva Polerecká   20-08-06   1,619  
0
V stredu 5. augusta rokovalo novozámocké zastupiteľstvo "len" 9 hodín, keďže 12 poslancov primátorskej väčšiny svojimi nejapnými osobnými útokmi a invektívami prakticky zablokovali zastupiteľstvo. Primátorská družina sa zasekla na predajoch, lebo sa jej nepodarilo predať bez súťaže ani budovu Agrisu, ani parcelu pod ubytovňou pre bezdomovcov, ani rozbehnúť "Cintorín biznis". Noblesný spevák a jeho 12 vzácnych mužov ducha následne dali pocítiť biednym opozičníkom svoj hnev. Miesto diskusie o mestskej zeleni či fonde mobility sme mohli počúvať kšeftárske tirády o tom, ako by bolo treba predať zbytok mestského majetku, aby sa mohli realizovať smelé vízie p. poslanca Borbélya, ako je priamy predaj vybranému záujemcovi zárukou najlepšieho biznisu v podaní p. Štefánika, alebo originálnu úvahu posl. Danisa o tom, ako zlé čary opozície zmarili snahu radnice o realizáciu parkovacej politiky, ktorá sa na radnici niekde stratila.  
Oto Psenak   20-08-01   1,486  
0
začína svoje vyznanie staršia pani z Nových Zámkov a pokračuje: najviac som sa bála keď trojročná vnučka zakričí "cikať!" lebo či sme boli na námestí, či na hrádzi, či na Sihoti - nie je kam sa ísť vycikať. Potom mi škaredo spadla z kolobežky na nejakom hrbole na "cyklotrase" na hrádzi. Bože ako je to mesto zanedbané, samá špina, burina a neporiadok! 6-ročný chlapec sa chcel ísť pozrieť na vláčiky a po celý čas tŕpla kvôli asociálom a bezdomovcom na stanici a v jej okolí. Skrátka hanbila som sa za to, ako tu žijeme...  
Oto Psenak   20-09-26   347  
0
"Som Jessica z Microsoftu a volám Vám kvôli problému s Vašim počítačom" začínajú telefonáty, v ktorých Vám dobrí ľudia z tejto nadnárodnej spoločnosti chcú pomôcť s útokmi hackerov, ktorých obeťou ste sa mali stať. V skutočnosti sú hackermi oni sami a snažia sa vás primäť nainštalovať špiónsky software na váš počítač, vylákať e-mailové adresy, sériiové čísla produktov, čísla účtov, skrátka hocičo čo sa dá na trhu predať. Predtým než hovor zavesíte, si nezabudnite opísať volajúce číslo, ktoré môžete nahlásiť na webovej stránke Microsoftu tu...  
Eva Polerecká   20-09-22   815  
0
Hľa aká je naša samospráva pružná! Najmä ak sa to týka biznisu pre spriaznené firmy... Ostatne horúčkovitému tempu sa ani nemožno čudovať, hrá sa o čas - musí to byť hotové skôr než dobehne protestná petícia občanov či nastúpi ÚVO preskúmať čudo-obstarávanie za 1 Euro s DPH. Nakupujeme výhodne a predávame ešte výhodnejšie. A budujeme rýchlo. Pravda nie vždy - šiesty rok sa napríklad čaká na investíciu v hodnote 20 Eur do osvetlenia vitríny so smútočnými oznámeniami na Korze, rovnako dlho na odstránenie hororovej búdy býv. novinového stánku oproti maďarskej ZŠ. Ono celkovo starostlivosť o verejné priestranstvá či zametanie chodníkov nie sú silnou stránkou tejto garnitúry.  
Oto Psenak   20-09-16   870  
0
S udeľovaním mestských cien zaslúženým občanom mali Nové Zámky problémy i v minulosti, ale do frašky to nedochádzalo. Medzi zaslúžilých sa občas priplietli aj poslanci-kšeftári, ich rodinní príslušníci, kamoši-podnikatelia a pod. i tak však celková prestíž mestských cien, najmä Pro Urbe udeľovanej 13 hlasmi v zastupiteľstve, zostávali vysoké. To až tento rok prerazíme dno, keď si Pro Urbe sám sebe odhlasoval poslanec Tomáš Straňovský.  
Oto Psenak   20-09-12   147  
0
Az ELTE frissen végzett bölcsész hallgatói, fiatal tanárai 1981-ben megalapították az 1956 utáni Magyarország első cenzúrázatlan, de legális társadalomelméleti folyóiratát, a Medvetáncot. A negyedévi folyóirat 1989-ig jelent meg. Mellékleteként könyvek is készültek - az utlsó Medventác-kötet egyben az első Atlantisz—kötet Szabó Miklós történész könyve: Politikai kultúra Magyarországon 1896—1986.  
Oto Psenak   20-09-07   184  
0
Obe brožúry boli vytlačené v júli 1945 po vydaní Benešovho dekrétu č.12/1945 a mali doniesť do širokých más radostnú novinu o možnosti žiadať skonfiškovanú pôdu. Československo si od začiatku svojej existencie kupovalo vybrané skupiny obyvateľstva majetkom ulúpeným iným skupinám a v júli 1945 - v polčase medzi arizáciami a znárodnením - dozrel čas na 2. pozemkovú reformu. O kradnuté imanie bol i tentokrát veľký záujem a čsl. republika si mohla pripísať ďalšie veľké víťazstvo na svojej heroickej ceste vedúcej odnikiaľ nikam...  
Oto Psenak   20-09-01   138  
0
Úsilím Masarykovho ústavu vyšla edícia venujúca sa vzťahom ČSR a Vatikánu v prvom desaťročí existencie štátu. Vzťahy boli napäté a spočiatku sa zdalo, že prezident Masaryk bude môcť vo svojom ťažení proti Rímu pokračovať bez prekážok. Tento proces vyvrcholil v r. 1925 Husovými oslavami a nahradením sviatku sv. Jána Nepomuckého Cyrilom a Metodom, na čo Vatikán reagoval odvolaním veľvyslanca (nuncia) z Prahy. Postupná zmena politickej klímy, silnejúce slovenské autonomistické hnutie i fakt, že ČSR ostala jediným štátom v Európe bez zmluvy s Vatikánom, spôsobili, že aj Československo bolo nútené sa posúvať od konfrontácie ku kooperácii. Míľnikom v tomto procese bola zmluva Modus Vivendi z januára 1928.  
Oto Psenak   20-08-31   1,234  
0
Hoci je to v návrhu dobre poskrývané a domotané, i tak verejná súťaž na výstavbu urnového hája za 1 Euro s následným odovzdaním "práva podnikať s ním" neznamená iné, ako jeho de facto privatizáciu. Zmluvná pokuta 30 tisíc v návrhu zmluvy dáva tušiť, že radnica sa i tentoraz poistila, aby sa do verejnej súťaže nepriplietol nesprávny uchádzač. Uznesením, ktoré poslanci 5. augusta schválili, dali zelenú primátorovmu "Cintorín-biznisu" a už nič nebráni, aby vybraný podnikateľ postavil urnový háj a trošičku ošklbal trúchliacich pozostalých...  
Oto Psenak   20-08-29   393  
0
Náboženské spoločenstvo špecializujúce sa na predpovede skorého konca sveta sa adaptuje na zmenené podmienky v čase pandémie. Z jednej strany je obmedzený osobný kontakt medzi ľuďmi, ktorý bol až doteraz hlavnou formou získavania nových priaznivcov, z druhej strany množstvo osamelých ľudí prežíva panické stavy z neistej budúcnosti a po ničom netúži viac, než po vľúdnom slove. Vľúdne slovo a dobré správy im majú sprostredkovať  listy a letáčiky, ktoré sa v tomto čase objavujú  v schránkach novozámockých domácností.  
Oto Psenak   20-08-27   416  
0
Už Karol Marx kedysi postrehol, že ak sa dejiny opakujú, potom jedine vo forme frašky. A práve na predstaveniach tohoto druhu sa opakovane ocitáme vďaka neprestávajúcemu performance-u OZ Za tromi mostami. Naposledy sa stalo, že v jednej miestnej záhradke našli cínového turula pôvodne strážiaceho dórsky stĺp postavený na počesť Novozámčanov padlých počas uhorskej revolúcie 1848/49. Objav okamžite rozpálil predstavivosť nestabilných pánov a dám, ktorí razom našli pre turula miesto. Bájny vták sa znesie trocha nižšie k zemi a bude sa pozerať priamo do očí mjr. Jelínkovi. Aký mocný symbol to tolerancie dnešných Novozámčanov! Aká silná myšlienka - umiestniť Kossuthových honvédov z r. 1848/49 v rámci pamätníka obetí 1. svetovej vojny!  
Oto Psenak   20-08-22   393  
0
Symbolom nenásilných protestov v Bielorusku po sfaľšovaných voľbách sa stala bielo-červeno-biela vlajka, ktorá sa líši od oficiálnej červeno-zelenej vlajky krajiny. Tieto rozdielne bieloruské znaky zmiatli aj nitrianskeho poslanca Oremusa, syna blahej pamäti krajského predsedu Smeru, jedného z najhlasnejších kritikov nitrianského primátora Hattasa. Keď Hattas vyvesil na radnici bielo--červenú vlajku na znak solidarity s nenásilným protestom Bielorusov proti Lukašenkovej diktatúre P. Oremus okamžite protestoval.  
Oto Psenak   20-08-18   1,215  
0
Na minulotýždňovom zastupiteľstve sa v súvislosti s navrhovaným zvýšením poplatkov za smeti nemohla neobjaviť aj téma zmluvy s Brantnerom uzatvorenej 14. 12. 2007 na 15 rokov. Spájaniu týchto tém sa síce radnica všemožne bráni, ale opoziční poslanci vec prepašovali do faktických pripomienok. Primátor bol tak nútený sa k veci vyjadriť a z povedaného je zrejmé, že lúpežníci už pracujú nad predĺžením lúpežnej zmluvy i keď  ešte to zatiaľ nemajú dobre vyargumentované. O. Klein sa nemýli keď  hovorí o fatálnom pochybení predchádzajúceho vedenia.  
Oto Psenak   20-08-14   280  
0

5 dní nenásilných protestov stačilo na rozkývanie zdanlivo všemocnej diktatúry v Bielorusku. Tento príbeh má ešte ďaleko od šťatného konca a aj keby sa naplnil najlepší scenár, Bielorusov čakajú ťažké časy plné ekonomických otrasov a politických turbulencií. Ale dnes je spoločnosť sužovaná 26 rokov trvajúcou diktatúrou jednotná ako nikdy a zdá sa, že včera v noci dosiahla obrat v smerovaní krajiny. Úrady sa ospravedlnili za brutalitu pri policajných zásahoch proti demonštrantom a začali prepúšťať tisíce väzňov zadržaných v uplynulých dňoch. Mnohí z nich sú dobití a doráňaní a smerujú rovno do nemocníc.  

Oto Psenak   20-08-07   629  
0

Ani nás veľmi neprekvapuje že novozámockí poslanci NSK (pp. Klein, Bohátová, Katona, Marenčák, Matuška) ani tentokrát neinformovali o dianí v krajskej samospráve. Veď ide len o pomoc pre mesto a región... Do konca septembra je možné podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2021. Sú zamerané na podporu ubytovacích zariadení, na rozvoj cestovného ruchu, na obnovu kultúrnych pamiatok, na podporu kultúry a športu, na podporu zdravotnej starostlivosti (v tomto prípade je uzávierka podávania žiadostí 30.08.2020). Nižšie zverejňujeme jednotlivé výzvy.  

Oto Psenak   20-08-03   1,205  
0
Pred mesiacom skupina poslancov odovzdala na podateľňu mestského úradu podnet na začatie konania voči poslancovi Borbélyovi kvôli konfliktu záujmov. P. poslanec totiž okrem svojej verejnej funkcie vystupuje v reklamných šotoch, čo zákon nepripúšťa. Zatiaľ by bolo predčasné odhadovať ďalší priebeh konania - na zajtrajšom zastupiteľstve by malo byť k veci prijaté uznesenie - faktom však je, že z 1. volebného obvodu je čakateľom na prípadne uvoľnené poslanecké miesto MUDr. Starzyk.  
Oto Psenak   20-07-28   841  
0
V čase keď je veľká núdza o dobré správy si facebookové stránky kontrolované mestským úradom "zgustli" na rozsudku krajského súdu, ktorý potvrdil okresný verdikt z 10. júla 2019. V ponímaní pisateľov víťazných hlásení to znamená, že Mesto ušetrilo pre svojich obyvateľov 64 tisíc Eur, ktoré môže teraz použiť pre občanov - napríklad na opravu chodníkov. Víťazné hlásenie sa vôbec nezmieňuje o tom, že pôvodný verdikt v skutočnosti zaviazal mesto zaplatiť dodávateľovi polovicu spornej sumy - 64 tisíc Eur, okrem toho 8% penále z omeškania (podľa našich výpočtov cca 12 tisíc Eur - pôvodná faktúra bola z 16. 04. 2018) plus Mesto zaplatí aj svoju časť súdnych trov. Na chodníky to teda stačiť nebude, maximálne na novú primátorskú limuzínu...  
 
Infoservis 
 
1380.10.?? október Durazzói (Kis) Károly hg seregének magyar csapatait Genova segítségére küldi Bernabos Visconti milánói hg ellen.
1390.10.?? október—november Zsigmond király hadjáratot vezet Szerbiába a törökök és szerb vazallusaik ellen. (November 3-án Osztrovica váránál táborozik; a hadjárat eredménye nem ismert.)
1470.10.?? október Török sereg pusztít Horvátországban és Szlavóniában.
1490.10.?? október eleje I. Mátyás idegen zsoldosserege (a Sziléziában állomásozott „fekete sereg”, amelyet Filipec János váradi püspök már korábban megnyert Ulászló számára) Pozsonyban felesküszik a királyra.
1510.10.01 október 1. II. Ulászló és I. Miksa császár megbízottai szerződést kötnek Konstanzban (miután Ulászló követei nem kapták meg időben a király letiltó pótutasítását), hogy 1511. április 1-én a császár, a francia és a magyar király együttesen megtámadja Velencét. (A megállapodást nem hajtják végre.) → október 31. 1511. augusztus 1-ig meghosszabbítják a törökkel júliusban kötött fegyverszünetet.
1530.10.?? Koncom mesiaca Ferdinandov veliteľ Viliam Roggendorf neúspešne obliehal Budín, ktorý bránila posádka kráľa Jána I.
1540.10.?? október közepe I. Ferdinánd Nádasdy Tamás tárnokmester vezetésével biztosokat küld Erdélybe a váradi béke rendelkezésének végrehajtására.
1540.10.?? október eleje Az I. Ferdinánd követeként Isztambulba érkező Hieronym Laski beárulja a Portának a váradi békét, és I. Jánosnak a török ellen elkövetett árulására hivatkozva, egész Magyarországot kéri. I. Szulejmán a követet tisztes őrizet alatt visszatartja.
1600.10.?? október vége A ^örökök Kanizsa központtal megszervezik a negyedik magyarországi vilájetet.
1620.10.?? október eleje Bethlen hadai eredménytelenül ostromolják a Dévénnyel szemben fekvő osztrák határvárat, Hamburgot.
1630.10.?? október közepe Rákóczi György a hajdúkkal Erdély határáig, a Meszesig nyomul.
1640.10.01 Osmanské vojská prepadli mesto Pukanec. 1. Slovensko v rokoch 1526 - 1711
1690.10.01 október 1. Köprülü Musztafa nagyvezér 40 ezer gyalogossal és 20 ezer lovassal körülzárja Belgrádot.
1790.10.?? Koncom mesiaca uhorský snem pokračoval v rokovaniach v Bratislave.
1850.10.?? október Bérmozgalmak az óbudai hajógyárban.
1850.10.01 Panovník zrušil colnú hranicu medzi rakúskymi krajinami a Uhorskom. Jednotné colné územie a celoríšsky trh začali prakticky fungovať od 1. januára 1851. Pre hospodársky vývoj na území Slovenska malo napojenie na celoríšsky trh ďalekosiahle následky. Domáci podnikatelia a remeselníci museli odolávať zvýšenému konkurenčnému tlaku predlitavského priemyslu a kapitálu.
1850.10.01 október 1. Az Ausztria és Magyarország közti közbülső vámvonalakat részlegesen felszámolják.
1850.10.01 — Az augusztus 2-i császári nyílt parancs értelmében bevezetik a bélyegilletéket Magyarországon.
1860.10.?? Článok Rovnoprávnosť na Slovensku od neznámeho autora
1860.10.01 Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 1 октября 1860 г. — 30,75—78.
1860.10.01 Engels to Marx. 1 October
1880.10.01 október 1. Megindul az Ellenzék című politikai napilap Kolozsvárott, Bartha Miklós szerkesztésében.
1880.10.01 List 82. S. H. Vajanský J. Vlčkovi
1880.10.01 Женни Лонге — Шарлю Лонге в Париж. [Лондон], 1 октября 1880 г. — 34, 396—398.
1880.10.01 Jenny Longuet to Charles Longuet. 1 October 1880
1900.10.?? Od októbra 1900 začína vychádzať seriál anonymných článkov v Našej Dobe "O věcech slovenských" z pera Karla Kálala inšpirovaný Masarykom.
1900.10.?? október Az osztrák—magyar vaskartell osztrák tagjai felmondják a közös kartellegyezményt.
1900.10.?? List 148. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
1900.10.?? List 149. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
1900.10.01 V Budapešti vyšlo prvé číslo Slovenského denníka, ktorý redigoval Milan Hodža. Zanikol už v januári 1901.
1900.10.01 október 1. Megindul Budapesten a Slovensky Dennik (később Slovensky Tyzdennik) című szlovák napilap Milán Hodza szerkesztésében.
1920.10.?? 1920 október végétöl 1921. március 4-ig Károlyi Mihály feleségével és gyermekeivel Firenzében él.
1920.10.?? Ausztria új alkotmánya.
1920.10.?? Сталин И.В., Предисловие к сборнику статей по национальному вопросу, изданному в 1920 году
1920.10.01 Образование Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП) отколовшейся от Пролеткульта группой "Кузница"
1920.10.01 Октябрь, 1. Ленин пишет письмо Л. Д. Троцкому, в котором выражает недовольство отсрочкой наступления на Крым.
1920.10.01 Октябрь, 1. Ленин направляет отношение заместителю народного комиссара путей сообщения В. М. Свердлову с просьбой предоставить 3-месячный отпуск с сохранением содержания и пайка начальнику административной службы Самаро-Златоустовской железной дороги А. А. Преображенскому, проработавшему на транспорте свыше 20 лет, ввиду его крайнего переутомления и болезни.
1920.10.01 Октябрь, 1. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК партии, на котором обсуждается вопрос о переговорах с Финляндией. Ленин беседует с В. А. Деготь, ездившим за границу по поручению Исполкома Коминтерна, об итальянском и французском рабочем движении и его руководителях. Ленин председательствует на заседании Совета Труда и Обороны; выступает в качестве докладчика по вопросу о снабжении топливом и продовольствием восстанавливаемых заводов Иваново-Вознесенской губернии, причисленных к ударной группе текстильных предприятий. На заседании обсуждаются также вопросы о снабжении шахтеров Донбасса одеждой, о перевозке хлопка из Туркестана, об ответственности за недогрузку на железных дорогах и водных путях, о вывозе угля из Донбасса и нефти из Грозного, о вывозе продовольствия из Сибири и Украины, о снабжении продовольствием Петрограда и др.
1920.10.01 Октябрь, 1 или 2. Ленин принимает делегацию III съезда РКСМ, приглашающую его выступить на съезде; заслушивает информацию представителя ЦК РКСМ Л. Шацкина о положении в Союзе молодежи и дает согласие выступить с речью на съезде.
1920.10.01 Из доклада политотдела 13-й кавалерийской дивизии начальнику политотдела 5-й армии
1920.10.01 Доклад командира 31-й отдельной стрелковой бригады начальнику войск обороны железных дорог 5-й армии
1920.10.01 Доклад командира 383-го стрелкового батальона И.Г. Макаренко командиру 64-й стрелковой бригады войск ВОХР
1920.10.01 Из двухнедельной сводки Томской губчека за вторую половину сентября 1920 года
1920.10.01 Доклад начальника штаба Восточно-Сибирского сектора войск ВНУС Я.А. Грицмана командующему войсками внутренней службы Сибири
1930.10.?? Троцкий Л.Д.: О созыве конференции европейских секций.
1930.10.?? Články F. Peroutky „Něco se děje" ve 47., 48. a 50. čísle „Přítomnosti" z roku 1930.
1930.10.?? Október. Slovenský aeroklub, sídliaci na letisku vo Vajnoroch pri Bratislave, odovzdal diplomy prvým absolventom školenia športových letcov. Stali sa nimi sochár Vojtech Ihriský a Ľudmila Šapošnikovová. Aeroklub vyškolil celkom desať športových letcov.
1930.10.?? október A kelet-európai országok mezőgazdasági konferenciája Bukarestben. (A mezőgazdasági export megszervezéséről.)
1930.10.01 Спецсообщение Информационного отдела Полномочного представительства ОГПУ по Средней Азии в Информационный отдел ОГПУ СССР о волнениях в Бухарском округе из-за нехватки хлеба
1940.10.?? Október. Najrozsiahlejší robotnícky štrajk počas trvania slovenského štátu sa odohral v Handlovej. Na potlačenie štrajku slovenských a nemeckých baníkov vláda použila okrem bezpečnostných síl aj ozbrojené vojenské zložky. Na štrajku, ktorý sa odohral v dňoch 30. októbra - 4. novembra 1940, sa zúčastnilo 3 000 robotníkov tamojších uhoľných baní. Nedostatok životných potrieb a nízke mzdy vyvolali od jari 1940 hnutie za zvýšenie miezd. Úsilie slovenských robotníkov podporili nemeckí baníci organizovaní v ich odboroch. Dožadovali sa tiež zvýšenia mzdy na úroveň nemeckých baníkov v Sudetoch. Baníci odmietli vládny návrh na zvýšenie mzdy o 7 % a 30. októbra 1940 vstúpili do štrajku. Počas štrajku došlo k niekoľkým stretnutiam s ozbrojenou mocou sústredenou v Handlovej. Na potlačenie štrajku privolali 215 žandárov, 22 agentov Ústredne štátnej bezpečnosti, 390 vojakov, 4 tanky, 4 obrnené vozidlá, úderky Freiwillige Schutzstaffel, Hlinkovej gardy za osobnej účasti ministra vnútra Alexandra Macha a štátneho tajomníka Franza Karmasina. Stupňovaný teror, zatýkanie štrajkujúcich, domové prehliadky, postoje funkcionárov nemeckých odborov, čiastočne splnenie robotníckych požiadaviek viedli k likvidácii handlovského štrajku. I. november. Noviny Gardista začali vychádzať ako denník.
1940.10.01 Do platnosti vstúpila nová organizácia slovenskej armády. Najvýznamnejšie zmeny spočívali vo vytvorení Veliteľstva pozemného vojska (VPV) a Veliteľstva vzdušných zbraní (WZ), v znížení počtu divízií z 3 na 2, v znížení počtu peších plukov z 9 na 6, vo vytvorení leteckého pluku, v oddelení pracovnej služby od vojskových útvarov a jej zriadení ako samostatnej zložky v rámci ministerstva národnej obrany (Pracovný zbor MNO).
1940.10.01 Letecká škola sa z Piešťan presťahovala do Trenčianskych Biskupíc.
1950.10.01 оглашение приговора по "Ленинградскому делу". Расстрел Кузнецова, Вознесенского и еще четверых осужденных
1950.10.01 október 1. Felavatják a polgári (HajdúBihar m.) Tisza-hidat.
1980.10.?? Október. V Poľsku úrady zaregistrovali nezávislú odborovú organizáciu Solidarita (vznikla 17. októbra) ako výsledok dohôd z augusta 1980 v Gdansku. V roku 1981 bola zakázaná počas výnimočného stavu, roku 1989 legalizovaná. Jej vodca Lech Walesa bol v devätdesiatych rokoch poľským prezidentom.
1980.10.?? Študenti Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave vyhlásili dvojtýždňovú hladovku za jednotu cirkvi, na protest proti činnosti združenia Pacem in terris. Na akcii sa zúčastnili viac než dve tretiny študentov fakulty. Nasledovala razia Štátnej bezpečnosti v priestoroch seminára, násilne predĺžené vianočné prázdniny, vylúčenie 11 študentov zo školy a disciplinárne postihy voči ďalším.
1980.10.01 1. októbra odovzdali do užívania Materskú školu a detské jasle na Komárňanskej ulici. Zariadenie dostalo názov MŠ a DJ '30. výročia založenia n. p. Elektrosvit'.
1980.10.01 október 1. Japán-magyar kereskedelmi keretmegállapodás 5 évre.
1990.10.01 Visszakapja korábbi szlovák megnevezését több olyan magyarlakta település, köztük Tornalja és Nagymegyer, amelyek magyar eredetű vagy magyar hangzású szlovák nevét 1948-ban cserélték fel mesterséges szlovák névvel.
1990.10.01 Új Szó: Rendhagyó tanévnyitó Budapesten Duray Miklós és Popély Gyula részvételével.
1990.10.01 Slovenská národná rada schválila zákon o meste Košiciach.
1990.10.01 október 1. Megszűnik a vízumkényszer Nagy-Britanniával.
2000.10.?? Teleki podala podnet na preskúmanie postupu Ingrid Slabej, ktorý prokuratúra postúpila vyriešiť Ingrid Slabej, neskôr sa podnet stratil The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x