Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)22/03/20238. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Telek Lajos   23-03-16   135  
0
Az idén tízéves Egy csésze kávé rovatom amely keretén belül arra vállalkoztam, hogy olvasóimat egy képzeletbeli utazásra hívom. Új rovatomban - Magyarnak lenni a nagyvilágban - vajon mit jelent? Olyan sok mindent hallani magyarokról, akik megcsinálták a szerencséjüket.:. Számomra példaértékű a történetük, igy hát felvettem velük a kapcsolatot, hogy elmeséljék történetüket. Azt szokták mondani, aki az állatokat szereti rossz ember nem lehet. De vajon önök közül hányan választanák életcélul azt, hogy állatokat mentsenek egy idegen országban mondjuk egy fekete kontinensen? Flaskay Dánielt Zanzibárban értem el.  
Oto Psenak   23-03-05   560  
0
Aspoň tak sa to javí z fotografie Martina Výžinkára, ktorý zachytil ako kamión prechádza cez Hlavné námestie využívajúc perfektnú novú asfaltovú cestu, ktorá dominuje zrekonštruovanému centru mesta. Raz darmo, kde je vôľa tam je cesta a konkrétne táto cesta je úplný unikát - nespomíname si, že by sme poznali iné podobné mesto kde si pešiu zónu nechali vyasfaltovať a osadiť obrubníkmi na spôsob hradskej. Primátor sa nikoho nepýtal a nechal zrekonštruovať námestie podľa svojho gusta na spôsob "grill".  
Telek Lajos   23-03-04   145  
0
A titkok királynője: Isten óvja a szépségkirálynőt Mills Bernadett A korona és a cím kétségtelenül álomszerű jutalom volt, de amit soha senki nem mondott el neki, annak ára van. Olyan árat, amelyet útja során sokszor átgondolt, hajlandó lenne-e fizetni. A szépség világa nagy üzlet – ezt gyanította. Csak azt akarta tudni: Miért van az, hogy a hírnév és a szerencse dicsőséges világában egyes lányok kiesnek a pályáról?  
Oto Psenak   23-02-28   602  
0
Na stredajšie (1.3.2023) zastupiteľstvo predkladá hlavný kontrolór mesta výsledky kontroly, ktorú vykonal v súvislosti s kauzou navezenia 40 tisíc ton odpadu zo stavby technicko-hygienickej stanici železničnej spoločnosti na uzavretú mestskú skládku. Mal preskúmať postup mesta pri vyvážaní odpadu na uzatvorenú a zrekultivovanú skládku, ale k tomu sa takmer vôbec nedostal, resp. iba celkom stručne v záverečnej kapitole. Kontrola trvala tri mesiace a je toho naozaj dosť čo p. kontrolór za tú dobu neskúmal a nezistil.  
Oto Psenak   23-02-26   413  
0
Ani nie 20 km od Nových Zámkov je mestečko so 7.500 obyvateľmi, kde z nejakého nevysvetliteľného dôvodu dokážu riešiť problémy, ktoré sa u nás riešiť nedajú. Práve uviedli do prevádzky nové kryté klzisko za 460 tis. Eur. Spomínate si, kedy naposledy v Nových Zámkoch otvorili nejaký podobný nový objekt? A povedľa hlavnej cesty vedie z Hurbanova do susednej viesky cyklochodník. Osvetlený. To je zvláštne, lebo my celkom určite vieme, že sa to nedá urobiť. A majú osvetlené prechody pre chodcov. To už je pre nás čistá fikcia. Ako je to len možné, pýtate sa? Nuž asi tak, že im odvoz komunálneho odpadu nezabezpečuje fy Brantner NZ. A verejné obstarávania neorganizujú p. Klein s p. Szekeresovou. Inak si to nevieme vysvetliť.  
Oto Psenak   23-02-23   555  
0
21. februára sa uskutočnil tzv. Mierový pochod aj v Nových Zámkoch. Vzhľadom na veľké množstvo cezpoľných viedol zo stanice na Hlavné námestie a späť. Účastníci vyjadrili svoju túžbu po mieri a podľa vekového priemeru sa dalo usudzovať že mnohí kontinuálne nadviazali na tradície spred roku 1989, keď MIEROVÝ TÁBOR ohrozovali imperialisti raketami Pershing. Korene namotávania užitočných idiotov na heslá o mieri však siahajú až do 20-tych rokov 20. storočia ku Kominterne a Willimu Münzenbergovi.  
Oto Psenak   23-02-18   405  
0
2022. májusában indult útjára a "Napunk", a pozsonyi "denník N" napilap magyarnyelvű webes mutációja (cikkünk itt...) A szerkesztők -  az egykori Sarlósok példáját követve - körbeutazzák Felvidéket, hogy megvizsgálják mi fán terem a magyar kisebbség a végeken. A trupp most Érsekújvárba érkezett, hogy körülnézzenek városunkban, elbeszélgessenek emberekkel, úgymond magukba szívják a helyi rögvalóságot. Ebből a dicséretes kezdeményezésből eddig féltucat cikk született. A nagy kérdés az volt, sikerül-e a zsurnalisztáknak rátapintani Érsekújvár neuralgikus pontjaira és rávilágítani városunk hanyatlásának legfőbb okára - a helyi önkormányzatot átitató korrupcióra. És ezen belül a helyi magyar érdekképviselet ebben évtizedeken át játszott szerepére...  
Oto Psenak   23-02-16   172  
0
Kniha C. Dweckovej, psychologičky zo Stanfordskej univerzity vyšla pôvodne v roku 2006 a stala sa bestsellerom. Jej prednáška na rovnakú tému má viac ako 14 miliónov zhliadnutí. Autorkin recept na úspech je jednoduchý. Prepnúť sa z "fixného nastavenia mysle" (fixed mindset) na "rozvojové nastavenie" (mindset to growth) Prestať sa sústreďovať na konkrétny výsledok v čase a sústrediť sa na proces zlepšovania výsledkov vytrvalou prácou. Pritom ide o rovnaký motív ako v knihe Spencera Johnsona "Kam sa podel môj Syr?" V USA je profesia motivačných trénerov značne rozšírená a preto aj príbehy popisované v knihe treba brať s určitou rezervou. Je však nesporné že dôraz na výsledky získané cieľavedomým úsilím miesto spoľahnutia sa na talent ako boží dar, môže byť v mnohých prípadoch efektívny.  
Oto Psenak   23-02-03   151  
0
Obersovszky Péter kötete magán viseli a szerző életében akkortájt történt kudarcokat. Miután előző írásában beszámolt a kereskedelmi televíziózás kulisszatitkairól és a tévéhíradás mint müfaj elzülléséről, több volt kollégája beperelte rágalmazásért. Csisztu Zsuzsa és Vujity Tvrtko perében is a bíróság Obersovszkyt elmarasztalta és sokmilliós kártérítésre kötelezte. Ekkortájt a szerzö az Echo-tévében tevékenykedett, később a Kulcsár-ügy-ról írt kötetét a Fidesz díjazta és Obersovszky visszatérhetett a királyi médiába ahol egykoron kezdte. A "Csukjátok le tévémacit!" Obersovszky utolsó könyve, 2008-ban jelent meg és a keserűség és csalódottság íratta vele. Obersovszky Péter a magyarországi médiaháború közepette egy egészen egyedi óeletutat járt be. Hosszan tartó betegség után 55-évesen 2015-ben hunyt el.  
Oto Psenak   23-01-28   668  
0
Pod týmto názvom prinieslo posledné vydanie mestských novín Castrum Novum článok o tom, že 21. decembra 2022 zložením sľubu započal svoju prácu novozámocký mládežnícky parlament. 21 mladých ľudí by malo zasadať a radiť Mestu pri jeho ďalšom smerovaní. Táto iniciatíva zrela už dlhšie, jej tvárou je ved. odboru sociálnych vecí MsÚ D. Felixová a spolupracujúcim partnerom OZ Kompas. Občianske združenie, ktoré je súčasne miestnym zborom Apoštolskej cirkvy, sociálnym podnikom, prevádzkovateľom krízového kontaktného centra, kaviarňou, výdajňou potravín  a ktovie čím ešte, sa teraz stalo spoluzriaďovateľom mestského parlamentu mladých.  
Oto Psenak   23-01-22   255  
0
2005-ben mutatták be Obersovszky Péter "Kulcsár és a haverok" c. dokumentumfilmjét a "brókerbotrány" néven ismerté vált korrupciós ügyröl, majd 2006-ban ugyanebben a témában könyvet írt. Maga a téma 2003-ban jelent meg elöször a médiában, amikor is 2003. június 6-án megtámadták és megverték Szász Károlyt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnökét. Szász a támadás lehetséges oka-ként a Pannonplast Rt. -vel kapcsolatos felügyeleti határozatot jelölte meg. A cégben történt tulajdonosváltás vizsgálatával vette kezdetét a brókerbotrány, azaz a "Kulcsár-ügy". Obersovszky a Magyar szocialista párt bekeiben dívó korupciót viszgálva bemutatja a pártfinanszírozás alapjában hibás rendszerét. Egyben érzékelteti azt a súlyos morális-politikai válságot, amelybe a MSZP által befolyásolt bankok, médiák és állami intézmények vitték a magyar társadalmat és végsösoron a mai állapotokhoz vezetett.  
Oto Psenak   23-01-19   888  
0
12. januára vydala vyšetrovateľka nitrianskej NAKA uznesenie, ktorým zastavila konanie vo veci trestných oznámení Patricka Linharta z 8.07. 2021. Poslanec NR SR, ktorého hlavným poľom pôsobnosti je potravinárstvo si v tom čase skúšal ostrohy aj v oblasti protikorupčného aktivizmu a v siedmych bodoch vyslovil podozrenia z korupčného konania primátora mesta. Mal sa pritom opierať aj o anonymné zdroje - súčasných či býv. zamestnancov mestského úradu - ktoré ale nakoniec odmietol odokryť.  
Oto Psenak   23-01-15   274  
0
Nem sokan mondhatják el Szlovákiában, hogy több, mint háromszor annyi évesek, mint maga az ország. Szlovákia 30 éves volt január elsején, ez csecsemőkornak számít a történelemben, Vadkerty Katalin történész 95 lesz áprilisban, igazi szépkor. Mondhatnánk, történelmi fordulatok élő tanújaként egyszerűbb történésznek lenni, hiszen a saját bőrén tapasztalta meg a hol kedvező, hol pedig tragikus történelmi eseményeket... Száraz Dénes írása a Ma7 ezévi 1. számában.  
Telek Lajos   23-01-14   537  
0
Én még ahhoz a korosztályhoz tartozok, amelyik olvasta Verne Gyula, Kittenberger Kálmán   no és persze Rejtő Jenő könyveit. Az idegenlégióról tanultak jártak még akkor is a fejemben, amikor besoroztak katonának a Csehszlovák hadseregbe. Ott aztán szembesülni kényszerültem  azzal a ténnyel, hogy ez bizony nem a légió... Sokunk számára örökre rejtve marad e titokzatos világ, tűző napsütéses homoksivatag, ahol légiós katonák száguldoznak le-alá... Idöröl-idöre azonban akad valaki, aki a titokzatos csendet megtöri...  
Oto Psenak   23-01-10   1,113  
0
Koncom roka k nám vzápätí po Ježiškovi zavítala nečakaná návšteva - Mestká polícia s obsielkou z okresného súdu. V obálke sme našli uznesenie zo súdu a Žalobu fy Limestone za článok Anatómia jedného podvodu 1. Náš portál existuje od r. 2010, uverejnili sme viac ako 4.700 článkov  a toto je prvýkrát ako sa hrozby žalobami a trestnými oznámeniami materializovali do návrhu podaného na súd. Niekto si povedal že stačilo klamstiev, výmyslov, zavádzania a nepodložených tvrdení a obrátil sa na súd. Našou povinnosťou je brániť svoje dobré meno a súčasne právo Novozámčanov na informácie o dianí v ich meste.  
Oto Psenak   23-03-06   650  
0
... i keď urobil čo bolo v jeho silách. Vo svojom asi 2-j minútovom vystúpení uviedol materiál bez toho aby predmet kontroly vôbec pomenoval a zrejme sa spoliehal, že to prejde nepovšimnuté - ale neprešlo. Po vystúpení poslanca I. Katonu zastupiteľstvo kauzu poslalo späť do majetko-právnej komisie a v júni o nej bude znova rokovať.  
Oto Psenak   23-03-04   161  
0
Známy muský hudobný kritik Artemij Troickij v podkaste na Rádiu Sloboda uviedol prehľad protivojnovej produkcie ruskej muzikálnej scény. Interpreti buď emigrovali alebo zverejňujú svoje pesničky anonymne, keďže podobné aktivity sú momentálne v Rusku nebezpečné a za pesničku proti vojne hrozí väzenie.  
Oto Psenak   23-03-02   620  
0
Včera, 1. marca 2023 navštívila naše mesto prezidentka Zuzana Čaputová.V jazdiarni ju hostil O. Klein, kde sa prezidentka stretla so starostami a primátormi regiónu, so zástupcami vzdelávacích, zdravotníckych, sociálnych, kultúrnych, športových a spoločenských organizácií. Navštívila i Gymnázium P. Pázmánya, kde besedovala so študentmi a pedagógmi. Návšteva bola široko prezentovaná v regionálnych médiách. Vzhľadom na to, že sa uskutočnila v čase kulminácie kauzy "mestské smetisko", možno bude inšpirujúce si pripomenúť chronológiu kauzy Pezinská skládka kde Z. Čaputová zastupovala obyvateľov mesta a na čom si neskôr založila svoju politickú kariéru.  
Oto Psenak   23-02-26   640  
0
29.03.2021 sa uskutočnilo zasadanie Pracovnej skupiny, ktorú zriadilo mestské zastupiteľstvo dňa 16. 12. 2020 pre riešenie komunálnych služieb po skončení zmluvy s Brantnerom k 31.12.2022. Na decembrovom zastupiteľstve 14. 12. 2022 sa potom poslanci dozvedeli, že obstarávanie už prebehlo a to práve na základe rokovaní Pracovnej skupiny. Poslanec Balogh sa ďalších 6 týždňov snažil dostať k zápisniciam. V januári ich napokon od p. prednostky dostal vo forme akýchsi zhrnutí. Z rokovaní však existujú zvukové záznamy, prepis prvého dnes začíname zverejňovať. Nezrozumiteľné miesta sú označené xxx, hoci v podstate je nezrozumiteľný celý postup.  
Oto Psenak   23-02-25   90  
0
Árpa Attila 2003-ban megjelent könyvében az RTL-Klub-ban eltöltött 6 évnek történéseit írja le. Szélhámos-hajlamú fiatalemberként valamikor 1997-ben úgy döntött hogy az akkor induló magyarországi kereskedelmi televíziózásban fog nagyot alkotni. Némi furfangal, szerencsével és perfekt német nyelvtudással beköltözött az induló RTL Klub egyik irodájába, ahol előbb tolmácsként tevékenykedett, majd kinevezte sajóat magóat kreatív igazgatónak. Ötletei révén azonban hamarosan az adó egyik meghatározó emberévé nőtte ki magát. Olyan müsorokat jegyzett mint a Legyen Ön is Milliomos, Heti Hetes és a Való Világ. Ezek közül az utóbbi kettő eredeti magyar termék (némi küldföldi ihletéssel).  
Telek Lajos   23-02-22   190  
0
Tisztelt Olvasóim! Fogadják szeretettel az új esztendő új rovatának első vendégét: JUDr. Juhos Ferenc urat, akinek a Eventus podcast stúdió youtube csatornán vagy a www.onkormanyzat.sk honlapon követhetik beszélgetéseit és írásait. Juhos Ferenc nem szereti az úr megszólítást, azt mondja, ha már urazni akarjuk, akkor inkább a doktor úr, amiért megdolgozott. Akkor viszont mondjuk úgy, hogy jelenleg a riporter sem riporter, hanem inkább beszélgetőpartner, aki kérdez, kíváncsiskodik, faggatózik.  
Oto Psenak   23-02-17   551  
0
Prvé kolo vyjadrení v súdnom spore, ktorý vedie konateľ fy Limestone proti našemu portálu kvôli článku tu... skončilo jeho pomerne prekvapivým vyhlásením o tom, čo nikdy netvrdil. Menovite "nikdy netvrdil, že by nemal vedomosť o tom, že na pozemku je skládka. Žalobca však nemal odkiaľ mať vedomosť o tom, že na pozemku sa nachádza komunálny odpad a že ide o mestskú skládku.“  
Zilizi Kristóf   23-02-08   310  
0
Februárról tudva lévő, hogy a bálok és mulatságok, vigadalom hónapja. Február 1-jén ebből kifolyólag, este hat órai kezdettel a Pozsony-óvárosi történelmi reformkori országgyűlések alsóházának egykori épületében, az Erzsébet Tudományegyetem utódjában, az Egyetemi Könyvtárban rendeztek koncertet. A több szép, történelmi épület közül ezúttal a szemináriumi teremben valósult meg a koncert a Klarissza utca 5-ös szám alatt.  
Oto Psenak   23-02-01   600  
0
Objavili sme dva zaujímavé dokumenty, ktoré vznikli vďaka p. Štefanovi Lelovičovi, ktorý ich v roku 1994 natočil a zostrihal a neskôr zdigitalizoval. Približujú slávnostné odovzdanie do užívania Novocentra na ul. G. Bethlena v areáli bývalých kasární. Uplynulo 5 rokov od nežnej revolúcie a obyvatelia sa pomaly spamätávali z otrasov transformačného obdobia. Aj budovateľské úsilie lokálpatriotov v samospráve začalo prinášať prvé plody. Sľubný vývoj pokračoval vybudovaním a odovzdaním Športovej haly Milénium v decembri 1999. Žiaľ tento trend  nepokračoval  a po nástupe primátora Pischingera do úradu v roku 2002 sa kurz zmenil. Započal biznis s poslancami, ktorí sa nemienili mlčky prizerať drancovaniu mesta ... pokiaľ aj im samým z toho niečo nekvapne. Apetít otcov mesta stále rástol a poslancom kvapkalo stále viac. Katastrofálne rozmery to nadobudlo ku koncu druhého volebného obdobia Ing. Pischingera.  
Oto Psenak   23-01-26   1,196  
0
6 viet, ktorými pani prednostska zodpovedala otázky poslanca Mariana Balogha ohľadom obstarávania nových zmlúv s Brantnerom, písala táto špičková úradníčka  s mesačným  platom 5.600 Eur, 6 týždňov. Pravda mala aj veľa inej práce a úplne najviac práce mala s dopisovaním si s neodbytným poslancom a hľadaním dôvodov prečo mu nemôže poskytnúť čo si od nej pýta...  Nakoniec sa ale zápisnice našli a adresát ich preposlal poslaneckým kolegom. Tí si teraz môžu lámať hlavy ako bolo možné bez ich vedomia a na základe takýchto dokumentov vypísať súťaže a obstarať zmluvy za 18 miliónov Eur...  
Telek Lajos   23-01-22   740  
0
A nevek mind ugyanazt a szimpatikus fiatalembert jelentik. Kalandos élettörténet - 19 évet töltött a Francia Idegenlégióban, majd 2 évet börtönben. A Francia Idegenlégió veteránja könyvbe foglalta a légióban eltöltött éveit és börtönéveit. A „Ludo, egy hontalan idegenlégiós” című izgalmas, részletekbe menő olvasmány, amely megrendelhető a www.ludolegio.com weboldalon. Nagyszerű kalandokban, maradandó élményben lehet része mindazoknak, akik elolvassák ezt a Ludóval készült interjút.  
Oto Psenak   23-01-19   637  
0
Obdržali sme dokument, podľa svedectva ktorého 12. marca 2019 požiadala fy Limestone SK Okresný úrad v Nových Zámkoch o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré malo byť umiestnené v areáli na Považskej 40. Následne  03.05. 2019 bol rozhodnutím vedúceho odboru životného prostredia OÚ NZ Ing. Kosztolányiho súhlas udelený. Na pozemku o rozlohe necelé 2 ha sa mala udiať magická recyklácia 40 tisíc ton odpadu, ktorý - ako dnes už vieme - skončil hneď na susednom pozemku na zrekultivovanej mestskej skládke uzatvorenej pred 28-mi rokmi.  
Oto Psenak   23-01-14   592  
0
Pred niekoľkými dňami sme informovali o žalobe, ktorej čelí náš portál kvôli článku Aantómia jedného podvodu 1. Do 15 dní sme sa mali vyjadriť, čím započalo prvé z dvoch kôl vzájomných vyjadrení, po ktorých by malo nasledovať pojednávanie. Celý proces môže trvať pomerne dlhú dobu, len pre porovnanie - podobnú žalobu na býv. poslanca Borbélya kvôli jeho nemiestnym rečiam na zastupiteľstve rieši okresný súd tretí rok a zatiaľ nebolo vytýčené ani prvé pojednávanie...  
Oto Psenak   23-01-14   163  
0
Autorská dvojica Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee sa začala venovať téme sociálnych zmien vyvolaných digitálnou revolúciou v knižke Race Against the Machine ktorá vyšla v roku 2012 s podnadpisom Ako digitálna revolúcia urýchľuje inovácie, zvyšuje produktivitu a nezvratne mení zamestnanosť a ekonomiku. Erik je profesorom na MIT, šéfuje Center for Digital Business, kde pracuje aj Andrew. Druhý věk strojů (vyšiel pôvodne po dnázvom The Second Machine Age v r. 2014)  je rozpracovaním a rozśírením záberu prvotiny.  
Oto Psenak   23-01-04   340  
0
Zajtra 4. januára sa pred grizínskymi veľvyslanectvami po celom svete uskutočnia protestné mítingy na podporu uväzneného ex-prezidenta Michaila Saakašvili. Cieľom protestov je dosiahnuť aby bolo politikovi umožnené liečenie v zahraničí. Saakašvili bol tvárou demokratických zmien v Gruzínsku v rokoch 2004 až 2013. Významnou mierou prispel k likvidácii systémovej korupcie v krajine, čím si získal veľa nepriateľov a napokon neuspel v prezidentských voľbách 2013. Žil v poľskom exile, neskôr na UKrajine, kde ho v roku 2016 prezident Zelenský vymenoval za guvernéra Odesskej oblasti. Má aj ukrajinské občianstvo. V októbri 2021 sa vrátil do vlasti kde ho podľa očakávaní zatkli. V decembri prenikli správy o tom, že bol vo väzení otrávený, napriek tomu pokračujú prípravy na ďalší súdny proces s ním.  
 
Infoservis 
 
1533.03.22 március 22. I. Ferdinánd magyar tanácsosai írásban tiltakoznak az országot felosztó béke ellen.
1853.03.22 К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон, 22—23 марта 1853 г.]. —28, 194—197.
1853.03.22 Marx to Engels. 22-23 March
1873.03.22 Энгельс — Фридриху Адольфу Зорге в Хобокен. Лондон, 22 марта 1873 г. — 33, 482—483.
1873.03.22 Engels to Friedrich Adolph Sorge. 22 March
1873.03.22 Маркс — Николаю Францевичу Даниельсону в Петербург. Лондон, 22 марта 1873 г. — 33, 482.
1873.03.22 Marx to Nikolai Danielson. 22 March
1893.03.22 március 22. Jókai Mórt Budapest díszpolgárává választják.
1903.03.22 március 22. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt felhívására tiltakozó gyűlést rendeznek Budapesten az újonclétszám-emelési javaslat ellen.
1903.03.22 T. G. Masaryk A. Halašovi Praha, 22. března 1903 Dopis
1913.03.22 Март, 9 (22). Статья Ленина "Либеральное подкрашивание крепостничества" публикуется в № 57 газеты "Правда".
1923.03.22 Bratislava, 1923, 22. marca. Anglický preklad otvoreného listu Vojtecha Tuku Setonovi-Watsonovi publikovaný v denníku Slovák, v ktorom Tuka vyhlasuje, že požiadal ústrednú správu Slovenskej ľudovej strany o vyšetrenie záležitosti s listom publikovaným pod jeho menom v Manchester Guardian
1923.03.22 Andrej Hlinka: Scotus Viator zasa prehovoril.
1923.03.22 Приказ НКПС и ТО ГПУ о борьбе с хищениями на железных дорогах
1923.03.22 Письмо И.С. Уншлихту, Т.П. Самсонову и В.Р. Менжинскому о борьбе с меньшевиками
1923.03.22 Доклад И. Решетова о съезде бывших эсеров
1933.03.22 Svetozar Pribićević — R. W. Seton-Watsonu Iznosi mišljenje o Seton-Watsonovu članku u The Timesu; objašnjava zašto opozicija ne može dati izjavu o podršci vanjskoj politici (vidi dok. 229, 230); sastao se s L. Markovićem, koji ga je upoznao s odno­sima opozicije u Srbiji.
1933.03.22 Докладная записка председателя ГПУ УССР В.А. Балицкого заместителю председателя ОГПУ СССР Г.Г. Ягоде о выполнении указаний начальникам областных отделов ГПУ в связи с продовольственными затруднениями
1933.03.22 Постановление Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) и крайисполкома «Об укреплении работы в детдомах Нижне-Волжского края и о мерах борьбы с детской безнадзорностью и ликвидации уличной беспризорности»
1933.03.22 Письмо Л.И. Ароцкера председателю Комитета по заготовкам сельхозпродуктов при СНК СССР М.А. Чернову о тяжелом продовольственном положении колхозников Северо-Кавказского края
1933.03.22 Инструкция продовольственной комиссии при Северо-Кавказском крайисполкоме о порядке оказания продовольственной помощи нуждающимся колхозникам
1933.03.22 Из протокола № 11 заседания Староминского районного комитета по весеннему севу Северо-Кавказского края об использовании сурепы на общественное питание и об обеспечении хлебом инвалидов и красных партизан
1933.03.22 Сообщение председателя ГПУ УССР В.А. Балицкого заместителю председателя ОГПУ СССР Г.Г. Ягоде об указаниях начальникам облотделов ГПУ по вопросу о продовольственных затруднениях
1933.03.22 Simái Béla Károlyi Mihályhoz (Kassa, 1933. március 22.)
1943.03.22 Česká mládež nastoupí v plné síle do boje proti okupantům. Komentář v českém vysílání moskevského rozhlasu 22. března 1943
1943.03.22 Vámbéry Rusztem, Bitó János és Fényes László távirata Károlyi Mihályhoz (New York, 1943. március 22.)
1963.03.22 március 22. Az Elnöki Tanács 1963: 4. számú törvényerejű rendelete általános közkegyelem gyakorlásáról. (Kegyelmet kapnak a személyi kultusz éveiben a hatalommal visszaélő törvénysértők, az ellenforradalmi cselekményekben bűnösök és az elmúlt hat évben államellenes bűncselekményt elkövetők.)
1963.03.22 március 22—26. Magyar—jugoszláv gazdasági tárgyalások Budapesten. (Megállapodás magyar—jugoszláv gazdasági együttműködési bizottság létrehozásáról.)
1963.03.22 — Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának alakuló ülése. (Elnök: Molnár Erik.)
1973.03.22 Federálne zhromaždenia Československej socialistickej republiky opäť zvolilo Ludvíka Svobodu za prezidenta republiky na päťročné funkčné obdobie.
2013.03.22 3 velké kauzy, které ukazují vzestup spravedlnosti (Krausmagazín, 22.3.2013)The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x