Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)30/11/20238. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká   23-11-29   610  
0
Mesto zverejnilo návrhy VZN k miestnym daniam a poplatkom za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V čase, keď žijú ľudia v neistote ohľadne cien energií  a zvýšených nákladov na živobytie je zvyšovanie daní to, čo si nikto nepraje. Čo však urobiť, keď samospráve chýbajú zhruba 2 milióny EUR k vyrovnanému rozpočtu??? A ako si to teda predstavuje radnica? Schodok by mali vykryť zvýšené dane a poplatky. Najviac si trúfame vybrať od podnikateľov. Nárast je pri nebytových priestoroch a objektoch na podnikanie až 265 %. Kým domy stúpnu o 28% a byty o 77%. Poplatok za komunálny odpad by stúpol z 27,99 EUR ročne na osobu na rovných 40 EUR na osobu a rok.  
Oto Psenak   23-11-28   261  
0
Nová vlna Covidu prišla bez veľkého HALÓ. Zvýśenú frekvenciu ochorení registrujeme z mnohých smerov - počnúc podnikmi a končiac školskými jedálňami. Z nejakého dôvodu to však tentokrát nie je téma. Sledovanie koronavírusových štatistík skončilo ešte niekedy minulý rok a ani bezplatné testovanie pri tejto vláde určite nehrozí. Naopak, čo je pre jedných hrozba je pre iných príležitosť. Ten istý čínsky antigénový test, ktorý sme v jednej lekárni kúpili za 2.79, sme v inej naśli za 4.99 Eur. Novozámocká nemocnica minulý týždeň zakázala návštevy - kvôli "zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii". O Covide ani zmienky. Našťastie sa zdá, že priebeh aktuálnej mutácie vírusu je mierny a spravidla si nevyžaduje viac ako týždennú PN.  
Oto Psenak   23-11-25   177  
0
Szerkesztőnk Telek Lajos jelezte, hogy hamarosan befejezi riportjai közlését portálunkon. Sokan olvasták érdekes írásait, most azonban úgy döntött elhagyja Szlovákiát és ezentúl más vizeken evez. Döntéséről bővebbet majd Juhos Ferenc műsorában fog mondani az Eventus Podcast Stúdió vendégeként. Gyorsuló világunk egyre több kihívást állít elénk nap mint nap, ezeknek mindenki a saját módján próbál megfeleni. Lajosnak köszönjük eddigi munkáját és sok sikert kívánunk az új feledatokhoz!  
Telek Lajos   23-11-08   277  
0
A Vasárnap családi magazin beszélgetősorozatának első vendége Vitray Tamás, a magyar televíziózás legendája. A rendezvényre 2023. november 12-én 15.00-tól kerül sor Kürtön. Szó lesz televíziózásról, népszerűségről, olimpiai aranyakról, kínos bakikról, a megváltozott futballról, öregségről, életről és halálról.  
Oto Psenak   23-11-01   498  
0
02. októbra skončilo dokazovanie v kauze Mestská skládka. Nie celkom štandardne. Po dokončení výsluchu strán a otázkach a vyjadreniach fy Limestone to nabralo pomerne hektický priebeh. Watson sa začal pýtať, ale ako vysvitlo, pýtal sa zle - na veci nesúvisiace s predmetom konania a pani sudkyňa to napokon musela ukončiť. A keď jeho právny zástupca nedokázal dostatočne obhájiť dôvod navrhovaných dôkazov a svedkov, p. sudkyňa skoncentrujúc konanie ukončila dokazovanie. Zato máme teraz v súdnej zápisnici čierne na bielom aj to že žalovaný je udavač-smoliar. Všetky udania, s ktorými mal začať ešte v januári 2022 - trištvrte roka pred tým, než sa o kauze dozvedel, príslušné orgány odmietli. Kruh sa uzavrel a my sme sa pri prezentovaní kauzy zrejme fatálne zmýlili. Ibaže by sme nechtiac zdokumentovali rozvrat inštitúcií na Slovensku. V reťazci ich zlyhaní by bolo potom rozhodnutie nezávislého súdu iba organickou koncovkou. Ale nepredbiehajme udalosti. Vyhlásenie rozsudku sa udialo až 31. 10. 2023 a budeme ho prezentovať v inom dieli našej ságy...  
Telek Lajos   23-10-26   296  
0
Mikor elindítottam rovatomat arra törekedtem, hogy olvasóinknak izgalmas történeteket hozzak érdekes emberekkel. Egyik ismerősöm azzal biztatott, hogy írásaimmal hamarabb beveszem Amerikát, mint a szlovákiai magyar politikusok a szlovák parlamentet. Irány Amerika meghódítása. A székesfehérvári lány, Fodor Barbara története engem arra inspirált, hogy jobban megismerjem őt és az ő küldetését, miért hagyta el Magyarországot, és mi motiválta őt abban, hogy New York mocskos oldalát is megismerje. Fodor Barbara önkéntes alapon takarítja ki mentális betegséggel küzdők lakásait. Ismerjék meg Barbara történetét, akit New Yorkban értem úttól.  
Oto Psenak   23-10-25   587  
0
Tento rok to nevyšlo. Voľby sa konali predčasne a organizátori sa nedovtípili posunúť spolu s nimi i klobáskový festival, ktorého jediným zmyslom je popularizovať politikov - ako miestnych tak i bratislavských. Tento podivný anachronizmus pischingerovskej éry, na ktorý v posledných rokoch museli nahnať školy a mestské firmy aby bolo dosť účastníkov, vzdialene pripomínal komunistické 1. máje. Ale kým tie boli sviatkom práce, klobáskový festival mohol byť maximálne sviatkom plných žalúdkov v upadajúcom meste... Tento rok sa neprihlásilo ani minimum záujemcov a preto ho na poslednú chvíľu  zrušili. Čo je skvelé, lebo by to mohlo predznamenať jeho zrušenie nadobro.  
Zilizi Kristóf   23-10-16   365  
0
Október 13-án, pénteken kora este öt órától rendezték meg a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán az idei utolsó, estébe nyúló fatimai imadélutánt. Ezek az alkalmak a 2009 júniusában elhunyt, ipolynyéki gyökerekkel rendelkező Korcsogh Imre atya nevéhez fűződnek, aki Dercsikán szolgált plébánosként 4 évtizeden keresztül 2009-ig. Azóta több lelkipásztor, tisztelendő, plébániai kormányzó, esperes-plébános váltakozott a másfél évtized alatt Dercsikán.  
Oto Psenak   23-10-15   436  
0
Už 23 rokov uplynulo od nadobudnutia účinnosti zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý priniesol obrat do informovanosti verejnosti o činnosti orgánov verejnej správy a samosprávy na Slovensku. Pred rokom 2000 bola prax taká, že úrady sprístupňovali iba informácie označené za verejné, a všetky ostatné spadali do kategórie "diskrétne". Ani 23 rokov po prijatí zákona nie je situácia ideálna, úrady sa naďalej snažia informácie skrývať. Najčastejšie sa odvolávajú na ochranu osobných údajov, autorského zákona, obchodného tajomstva, prípadne že informáciu nemajú k dispozícii vo forme ako je požadovaná. Dnes sa budeme venovať prípadu z obce Veličná, kde sa jedna infožiadosť z r. 2018 postupne prebublala až na Najvyšší súd SR.  
Oto Psenak   23-10-14   626  
0
"Dosť domov sa postavilo v NZ bez stavebného povolenia" odznelo na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pre neznalého našich pomerov by to mohlo byť nepochopiteľné, veď prečo by chcel niekto stavať načierno, ak môže legálne? A tu je niekde pes zakopaný. Prácu stavebného úradu a samosprávy pán primátor organizuje spôsobom, aby bolo pre každého výhodnejšie stavať načierno a následne zaplatiť úplatok za legalizáciu stavby, než čakať mnoho rokov na povolenia. Aspoň tak to tvrdil vo svojom trestnom oznámení Patrick Linhart 8.07. 2021. Upozornil dokonca na sadzobník úplatkov za rôzne úkony v stavebných konaniach. Vyšetrovateľku vtedy žiaľ informácia o veľkom počte dodatočne povolených stavieb v NZ nijako nezaujala a uspokojila sa s výsluchom primátorových ľudí, ktorí si nejaké nekalé praktiky nedokázali ani len predstaviť...  
Zilizi Kristóf   23-10-13   247  
0
Halála 10.évfordulója körül látott napvilágot a vereknyei plébánia létrehozójáról, templomának építtetőjéről, Drška Augustín plébánosról az életrajzi könyv Odkaz žije v srdci – azaz Az üzenet a szívben él címmel. Alcíme a publikációnak: emlékmozaikok és tanúságtételek Drška Augustín lelkipásztor halála 10.jubileuma kapcsán.  
Oto Psenak   23-10-04   297  
0
Na Slovensku je príbeh kedysi po Uberi najhodnotnejšieho amerického startupu pomerne neznámy. Raketový vzlet realitky prenajímajúcej kancelárske priestory podporujúc pri tom vzájomnú spoluprácu nájomníkov si u nás málokto všimol. Snaha zakladateľa Adama Neumanna bola v tom, aby jeho podnikanie bolo vnímané nie ako realitný biznis, ale ako budovanie komunity - niečo na spôsob "3D Facebooku". Jeho neobyčajné presviedčacie schopnosti spolu s výstredným správaním získali množstvo súkromných investorov, ktorí financovali rast firmy nehľadiac na prevádzkové straty.  
Oto Psenak   23-10-03   927  
0
Parlamentné voľby uskutočnené 30. septembra 2023 spôsobili vrásky na čele mnohých demokratov na Slovensku. Vo všeobecnej mizérii však my Novozámčania máme jeden špeciálny dôvod pre radosť. Akokoľvek je naše mesto poničené generáciami úplatných funkcionárov, akokoľvek ekonomicky živorí, tentokrát zdvihlo hlavu hore. Smer a extrémisti dosiahli výrazne horšie výsledky než bol celoštátny piemer, naopak demokratické sily tu získali cenné percentá navyše. To všetko pri veľmi nepriaznivej demografickej štruktúre nášho mesta z ktorého za 30 rokov utiekla desatina obyvateľov. O to sú väčšie zásluhy novej generácie komunálnych politikov a cykloaktivistov, ktorí svojou mravenčou prácou postupne pretvárajú verejný diskurz. Možno sa im občas zdá že bojujú s veternými mlynmi, ale tu je neklamný dôkaz, že čo robia je veľmi-veľmi dôležité.  
Oto Psenak   23-09-24   970  
0
Nedávno sme informovali o tom, ako musel poslanec opustiť mestskú radu po tom, čo sa nenechal kúpiť trafikou. Systém však mnohých zomelie. Niektorí opozičníci sa skôr či neskôr unavia a keď vidia, ako kolegovia dobre žijú z primátorovej priazne, i v nich skrsne myšlienka či by nemali začať pracovať "v prospech obyvateľov mesta"... Všimli sme si, že v septembri započal biznis p. primátora s firmou Stomon s.r.o. bývalého poslanca Mgr. Štefana Prešinského, v ktorej je obchodným riaditeľom jeho syn - aktívny poslanec. Zmluva bola zatiaľ podpísaná 7. 9. 2023 na 10 tisíc Eur a už aj boli vystavené prvé objednávky.  
Oto Psenak   23-09-20   780  
0
Koncom roka 1983 zažilo naše mesto radostnú udalosť - odovzdávala sa do užívania nová budova VUNARU, ktorá sa stala jednou z dominánt mesta a súčasne symbolom jeho rozvoja. Hlavným projektantom objektu bol Ing. Ján Sališ z Hutného Projektu Bratislava. VUNAR nebola hocijaká fabrika, vyrábali sa tu prototypy náradia a obrábacích strojov a za múrmi výskumného ústavu bola sústredená nevšedná odborná a intelektuálna kapacita. Žiaľ dlho sa tam neudržala.  Privatizácia fabriku nezachránila a impozantná budova je minimálne dve desaťročia prázdna a chátra. Keďže aktéri oných čias sa akosi nemajú k napísaniu príbehu o vzlete a páde Výskumného ústavu náradia, v miere svojich skromných síl začneme skladať mozaiku sami...  
Oto Psenak   23-11-28   103  
0
A Rubicon történelmi folyóirat 1995. májusi számában közölte Domokos György "Négy várostrom a török korból" c. cikkét. A szerző négy várostrom - Szigetvár (1566), Győr (1594), Esztergom (1595) és Érsekújvár (1685) - történetét írja le. Az alábbiakban az érsekújvári részt ismertetjük a szerkesztőség szíves engedélyével.  
Oto Psenak   23-11-26   172  
0
Skvelá knižka Matta Ridleya "Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět" (The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge) vyšla v českom preklade v roku 2018 a v jednej z kapitôl sa zapodieva nadnes takmer zabudnutou témou - psychózou spred storočia rozosievajúcou paniku medzi ľudmi ohľadom degradácie populácie a preľudnenosti planéty. V chronológii sme zhrnuli niektoré dokumenty a udalosti, ktoré sú určitou paralelou k dnešnému alarmizmu v súvislosti s globálnym otepľovaním. Tak ako dnes sledujeme štatistiky o zvyšovaní priemernej teploty, sme pred niekoľkými desaťročiami sledovali štatistiky o náraste populácie. Bolo celkom zrejmé že nekontrolovaný rast privedie ku katastrofe, hladomorom a migrácii obyvateľstva a preto bolo potrebné okamžite prijať energické miery. Najenergickejšie sa prijali v Číne, viedli k vynúteným potratom, štátom kontrolovaným manželstvám a masovému zabíjaniu novorodeniat-dievčat. Nadnes vysvitlo, že ku katastrofe neviedol nekontrolovaný rast, ale naopak sociálne inžinierstvo a pokusy o jeho plánovanie a kontrolu. Po zavedení  umelých hnojív produkcia potravín začala rásť rýchlejšie než populácia a dnes - pri výrazne vyššej svetovej populácii - je stále prebytok potravín. Vďaka zvyšovaniu životnej útrovne sa svetová populácia postupne stabilizuje a do 50 tich rokov začne klesať... Bez akéhokoľvek násilia a celkom zadarmo.  
Zilizi Kristóf   23-11-08   203  
0
November elsején, az idén szerdai napra esett Mindenszentek ünnepén a mátyusföldi Pered nagyközségben több helyszínen is gyertyát gyújtottak, illetve főhajtással tisztelegtek a temetőlátogatók. Az elhunyt közeli családtagok, szülők, nagyszülők, hozzátartozók, rokonok, barátok, kollégák, ismerősök mellett a mementóként szolgáló egyes helyszíneken, pontjain a településnek.  Ha Zsigárd felől érkezünk Peredre, akkor először utunkba illik ejteni a centenáriumi évforduló után emelt trianoni emlékművet. Utána a közelében található emlékkövet, ami az első világháborúban, szám szerint több mint százharminc elesett katona, harcos, hős, fogoly, rab emléke előtt tiszteleg.  
Oto Psenak   23-11-05   470  
0
V júli t. r. podpísal primátor mesta dohodu s Limestonereal s.r.o. za účelom ukončenia stavby „Rekultivácia skládky KO“ započatej na základe územného rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia zo dňa 27.9.1995.  Limestonereal s.r.o. má do roka od podpisu dohody zapezpečiť dokumentáciu a následne zrealizovať projekt "Skládka odpadov Nové Zámky – úprava zrekultivovanej skládky“. V dohode sa uvádza zoznam parciel pod smetiskom, ktorých sa pôvodné rozhodnutie týkalo a za ktoré má Limestonereal prevziať od mesta povinnosť  uhradiť nájomné majiteľom parciel počas platnosti dohody.  
Oto Psenak   23-10-30   197  
0
Harminc év után júniustól újra megjelenik a Ludas Matyi. Visszatérő és új írók, humoristák, karikaturisták műveivel jelenik meg a szatirikus vicclap. Mivel felnőt időközben, Ludas Mátyás néven, havilapként próbálja visszaszerezni volt népszerűségét. Az 1945 és 1992 között megjelenő egykoron kulltikus újság történetéről itt olvashat többet a kedves olvasó.  
Oto Psenak   23-10-26   310  
0
Rodina Varchalovcov mrzne pred banskobystrickým kostolom čakajúc na krst malej Hanky. Jej otec Peter však z nejakého dôvodu mešká a krst sa nakoniec nekoná. Príčinou zdržania sa Petra je spis jeho otca (Ady Hajdu) - agenta ŠTB. Spis mu doniesol dobrý známy - páter z tajnej cirkvy. Peter sa začíta do hlásení písaných otcom a je otrasený. Nakoniec príde domov k slávnostne prestretému stolu a chce si veci s otcom vyjasniť. Ale už po úvodných vetách otec dostane infarkt a sanitka ho odváža do nemocnice. Peter povie ostatným čo sa stalo a členovia rodiny si čítajú zažltnuté stránky spisu a spomínajú na milé veci, o ktorých sa v hláseniach píše. O tom ako rastú deti, o peripetiách s nákupom detského kočíka a aj o nemožnosti podávať hlásenia o stretnutiach tajnej cirkvy z dôvodu prerušeného kontaktu so synom.  
Oto Psenak   23-10-24   663  
0
Vo veku 75 rokov nás opustil prvý ponovembrový primátor mesta Ing. Ondrej Csanda (1948-2023). Do funkcie bol zvolený v roku 1990 vo veku 42 rokov, keď predtým od roku 1968 pôsobil na ONV v NZ. Naše mesto viedol so cťou 3 volebné obdobia, keď sa mu stala osudnou kauza "šiator" - stavba drevenej pivárne na námestí - centrálna téma predvolebnej kampane jeho oponentov v r. 2002. O. Csanda pôsobil na čele mesta v najťažšom období transformačného procesu, zatvárania fabrík a hromadného prepúšťania. S jeho menom sa spája výstavba ŠH Millénium, založenie Novocentra na mieste býv. kasární, vybudovanie domu smútku na miestnom cintoríne, ale žiadne kupčenie s hlasmi poslancov ani korupčné kauzy také charakteristické pre jeho nasledovníkov. V ťažkých časoch zveľaďoval mestský majetok, financoval napr. výstavbu inžinierskych sietí v snahe prilákať mladé rodiny stavať a bývať v Nových Zámkoch. Radnica vydávala noviny, ktoré si záujemcovia kupovali v stánkoch a neznáme boli aj iné formy volebnej korupcie - rôzne festivaly a estrády za peniaze daňových poplatníkov. Ondrej Csanda - Česť vašej pamiatke, odpočívajte v pokoji p. Primátor!  
Telek Lajos   23-10-16   949  
0
Porold le a lemezeid, kazettáid, CD-ket és pörögj rá a 80´, 90´és 2000-es évek legnagyobb magyar slágereire az eredeti előadókkal! Csapj le a kedvezményes jegyekre időben mert ezt kár lenne kihagyni... Kapunyitás: 17:00 Mi ott leszünk! Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!  
Oto Psenak   23-10-14   1,011  
0
Na zastupiteľstve 27. septembra boli v dvoch balíkoch predkladané zmeny územného plánu mesta. Ide o dokument ktorý sa tradične obstarával v tichosti a schvaľoval an-block jediným hlasovaním. Až  po turbulenciách v minulom volebnom období v súvislosti s pozemkom "Pri Gymnáziu", keď boli akékoľvek zmeny na niekoľko rokov zablokované kvôli neochote opozičných poslancov odsúhlasiť primátorove toxické návrhy zamiešané medzi ostatné žiadosti, sa postup zmenil a tentokrát sa hlasovalo o každom návrhu zvlášť. Pravda v dvoch balíkoch medzi ktorými bola 15 minútová prestávka, počas ktorej sa p. viceprimátor snažil "hľadať kompromis". Našťastie sa mu ho nájsť nepodarilo a neprešli dva toxické návrhy radnice.  
Zilizi Kristóf   23-10-14   259  
0
Október második csütörtökén, 11-én végső búcsút vettek Chrenka Antalné, szül. Gottgeisel Edittől. Délután kettőkor kísérték el szerettei, rokonai, családtagjai utolsó útjára a Pozsony-lamacsi keramtóriumban. Özvegye, a zsigárdi gyökerekkel rendelkező, immár 91.életévét betöltött Chrenka Antal, sokak számára Tóni  bácsi, továbbá az oldalági rokonok, hozzátartozók kísérték utolsó útjára.  
Oto Psenak   23-10-12   296  
0
Chrenka Edit városunkban született 1936. május 9-én. A gimnáziumban érettségizett 1954-ben, majd  a pozsonyi Comenius Egyetemen magyar–orosz szakos tanári oklevelet szerzett 1959-ben. Tanulmányai után nyugdíjba vonulásáig (1993) a Szlovák Pedagógiai Könyvkiadó szerkesztője volt. Pozsony magyar és szlovák közönsége szótárszerkesztő-ként és műfordítóként ismerhette meg. Több szlovák–magyar szótár szerzője, számos díj és elismerés tulajdonosa, Érsekújvár díszpolgára. Edit néni, nyugodjék békében!  
Telek Lajos   23-10-04   345  
0
Ildy Lee: Requiem for Peace c. felvétele az Ukrajnában családtagjaikat gyászolók iránti empátiának a kifejezése. Az énekes-dalszerző hazájában Budapesten 1956 átélte már a borzadalmakat, így saját tapasztalatból tudja mi az, amikor a geopolitika belegázol az emberek békés életébe. A dal átadja a háború okozta hatalmas veszteségek tragikus érzetét. A dal magyar szövegét Aranyos Ervin írta.  
Oto Psenak   23-09-24   872  
0
V pozvánke na stredajšie zastupiteľstvo sa objavil bod programu "OVS – predaj budovy na M. R. Štefánika 13". P. primátor teda zrejme našiel záujemcu, ktorý ako jediný uchádzač získa v súťaži s lehotou 15 dní "Holotov dom" za minimálnu cenu - 289 tis. Eur (pre porovnanie - v r. 2009 bol znalecký posudok na 533 tis. Eur a dražiteľ za budovu zaplatil 1 mil. Eur). Verejnosť sa o celej veci mala dozvedieť až ex-post (materiály k jedn. bodom programu dostávajú iba poslanci, na stránke mesta sú zverejnené až po konaní zastupiteľstva). Do korupčnej machiny sa ale oprela občianska iniciatíva TO SME MY sa usporiadala flashmob - jej členovia začali čistiť fasádu budovy sťaby kontrast s tým, ako primátor nechal budovu schátrať. Objavili sa aj nápady na využitie budovy, ale nebude ľahké presvedčiť O. Kleina. Veď potom všetka jeho snaha nechať budovu schátrať a lacno predať vyjde navnivoč...  
Oto Psenak   23-09-22   423  
0
A déli régiók gazdaság- és társadalomtörténetével foglalkozó munkák nagyon ritkák. A Sellyei Archívum és a Pázmány Péter Társaság-nak köszönhetően 2021. szeptember 10-én konferenciát rendeztek Sellyén, melynek anyagai írásban is megjelentek. Az elöadások közül Bánszki Hajnalka szövegét választottuk, amely a lakosságcseréről szól. A közzététel a szerző szíves engedélyével történik.
Publikácie o hospodárskych a sociálnych dejinách južných regiónov sú veľmi vzácne.  Zásluhou Šalianskeho archívu a Spoločnosti Pétera Pázmánya sa 10. 09. 2021 v Šali uskutočnila konferencia, ktorej materiály zborník prináša. Z príspevkov sme vybrali text Hajnalky Bánszki o temnej kapitole regionálnych dejín - výmene obyvateľstva. Publikované s láskavým súhlasom autorky.  
Oto Psenak   23-09-17   510  
0
Egy mindeddig csaknem teljesen mellőzött témát szeretnénk ma olvasóink fegyelmébe ajánlani és ez pedig az 1970-es éveiben megindult fóliázás dél Szlovákiában. A két évtizedig tartó intenzív kertészkedés egy rendkívüli fejlődési pályára állította a mindaddig mellőzött régiót, ahol a lakosság jelentős része élt az új lehetőséggel. Néhány év leforgása alatt a kétkezi mezőgazdasági munkástól a papig, mindenki kertjében megjelentek a fóliasátrak. Ennek a jelenségnek a hátterében az a gazdasági struktúra állott, amelyben a szocialista termelés folyt. Lezárt határok mellett a tervgazdaság szülte állandó áruhiány megteremtette azt a piaci rést, amelyben a kisember lehetőséget kapott arra, hogy plussz munkával plussz jövedelemhez jusson az államilag szervezett termelés keretein kïvül. Az efféle vállakozás nem volt teljesen legális, ill. törvényileg szabályzott. A kistermelők adót nem fizettek és a termés egy részét piacon értékesítették. Az állami szervek annak ellenére tűrték ezt, hogy nem tudtak bérkontrollt gyakorolni felette. A déli régióba 20-évre beköszöntött a jólét...  
 
Infoservis 
 
1703.11.30 november 30. Rákóczi Orosz Pált kinevezi az erdélyi csapatok generálisává.
1853.11.30 november 30. Az oroszok Sinopénél győzelmet aratnak a török tengeri flotta felett, az év folyamán Országosan rossz termés. Eszakkelet-Magyarországon ínség. A szükebb Magyarország (Erdély. Horvát-Szlavónország és a Határőrvidék nélkül) müveit földterülete részben becslés. részben felmérés alapján 31.6 millió kát. holdra tehető.
1853.11.30 — Megalapítják a Gschwindt-féle élesztőés szeszgyárat.
1853.11.30 Megnyitja kapuit a pesti kertészképző.
1853.11.30 — Megjelenik Jókai Mór Török világ Magyarországon és Egy magyar náboh című regénye.
1873.11.30 november 30. A király szentesíti a horvát— magyar kiegyezési törvény némely szakaszait módosító 1873:XXXIV. törvénycikket. (A magyar országgyűlésre küldendő horvát képviselők számát 29- ről 34-re emeli; a határőrvidék egyesítésével bekövetkezett népességszaporodás arányában elrendeli, hogy a közös költségekre továbbra is Horvát-Szlavónország bevételeinek 55%-a fordítandó, ez az arány csak közös megegyezéssel módosítható; a horvát országgyűlés feloszlatása után 3 hónapon belül ismét összehívandó; a horvát miniszter a bán felterjesztéseit változtatás és késedelem nélkül köteles a királyhoz felterjeszteni.)
1873.11.30 К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Лондон. [Харрогет], 30 ноября 1873 г. — 33,82—84.
1873.11.30 Marx to Engels. 30 November
1883.11.30 Энгельс — Иоганну Филиппу Беккеру в Женеву. Лондон, 30 ноября 1883 г. — 36, 65.
1883.11.30 Engels to Johann Philipp Becker. 30 November
1913.11.30 november 30. Nagy ünnepség Budapesten, Kiss József 70. születésnapján.
1923.11.30 Leslie R. Naftzger Károlyi Mihálynéhoz (Párizs, 1923. november 30.)
1943.11.30 K pátému výročí háchovštiny Jan Šverma — „Československé listy z 30. listopadu 1943
1943.11.30 Amerikai magyar szakszervezeti vezetők távirata Károlyi Mihályhoz (New York, 1943. november 30.)
1963.11.30 november 30. Átadják a forgalomnak Budapest első gyalogos aluljáróját, az Astoria-aluljárót.— Felavatják Szolnokon a Tiszamenti Vegyiművek új, évi 120 0001 teljesítőképességű kénsavgyárát és 200 000 t kapacitású szuperfoszfát üzemét.
1983.11.30 november 30. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára Berlinben tárgyal.
1993.11.30 "Egy rádióvita hullámhosszán. Tények vallatása" Kiss József cikke Fónod Zoltán "Vadkerty Katalin, A Reszlovakizáció" recenziójával kapcsolatban.The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x