Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)22/10/20198. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   19-10-20   166  
0
V máji t.r. bol v Komárome odhalený pamätník na uctenie obetí pokusu o reintegráciu Komárna rozdeleného československými okupačnými jednotkami na začiatku r. 1919. Niekoľkosto robotníkov z prihraničných baní a priemyselných oblastí postrieľaných 1. mája 1919 československými legionármi bude mať odteraz dôstojný pamätník na brehu Dunaja. Je viac ako symbolické, že je umiestnený v tesnej blízkosti výstavby nového diaľničného mosta - podvodný československý experiment stroskotal a nepodarilo sa mu separovať ani vraziť klin do tisícročného spolužitia etník v podunajskej oblasti. Región sa postupne reintegruje i keď dedičstvo ČSR i oboch totalít, ktorým otvorilo dvere do strednej Európy, je mimoriadne ťaživé. V Nových Zámkoch sa zatiaľ žiaľ žiadne mosty ani diaľnice nestavajú, ale azda sa i my raz odrazíme od ekonomického a mravného dna.  
Oto Psenak   19-10-18   152  
0
Dnes sa v Jazdiarni uskutočnila milá i keď nie opríliš masovo navštívená slávnosť pri príležitosti inaugurácie jubilejnej poštovej známky Ernest Zmeták (1919 – 2004). V stánku Slovenskej pošty zriadenom vo foajé Jazdiarne si záujemcovia mohli kúpiť známku orazitkovanú príležitostnou poštovou pečiatkou.  
Oto Psenak   19-10-16   881  
0
V reakcii na vyjadrenia viceprimátora nechtiac zaznamenané v online vysielaní zo septembrového zastupiteľstva (písali sme tu...) členovia OZ Za tromi mostami na svojom poslednom zasadnutí jednohlasne rozhodli o vylúčení Norberta Kádeka zo svojich radov. Zavážili vulgárne vyjadrenia na adresu spolučlenky OZ ktoré by si gentlman, tobôž voči dáme, nikdy nemal dovoliť. Až potiaľto by sa mohlo zdať, že civili z občianskeho združenia suplujú radnicu v uplatňovaní dobrých mravov v miestnej politike. Problém je však v tom, že uplatňovanie dobrých mravov z ich strany v tomto bode aj končí, keďže minimálne v rovnakej miere k vylúčeniu člena prispelo aj jeho nesúhlasné stanovisko k postaveniu ďalšej legionárskej atrapy na novozámockom cintoríne.  
Száraz Dénes   19-10-14   262  
0
A Magyar7 hetilap Augusztus 28-iki számában jelent meg Száraz Dénes beszélgetése Priskin Zoltánnal, az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola új igazgatójával.  
Zilizi Kristóf   19-10-10   177  
0
Egy régebbi tartozásunkat törlesztjük az alábbiakban, amikor Zilizi Kristóf júniusban kelt cikkét adjuk közre - a szerk.
Az előre meghirdetett program szerint szombaton, június 15-én délután négytől került volna sor immár 5. alkalommal a koszorúzásra a 90 magyar levente emlékműve előtt a pozsonyligetfalui BS6-os Fűzfa bunkernél az autópálya mellett.  
Oto Psenak   19-10-08   1,013  
0
8. októbra bola v Obchodnom vestníku zverejnená informácia o začatí konkurzného konania voči novozámockému hokejovému klubu. Konanie prebieha na Okresnom súde Bratislava I (sídlo HC Nové Zámky bolo v roku 2012 presunuté do Bratislavy) na základe návrhu bývalých hráčov Miroslava Zaťka, Henricha Ručkayho, Richarda Nejezchleba, Filipa Dundáčka  a Janisa Andersonsa.  
Oto Psenak   19-10-06   454  
0
Mesto Nové Zámky organizuje jesenné upratovanie v dňoch 4 - 18. novembra. V období jesenného upratovania budú traktory s prívesom odvážať objemný a biologicky rozložiteľný odpad spred rodinných domov, ktorý treba vyložiť do 8,00 h. podľa ulíc nasledovne:  
Oto Psenak   19-09-29   1,016  
0
Človek nemusí mať orlý zrak, aby si pri prechádzke centrom mesta všimol množstvo zavretých prevádzok a opustených obchodov. Supermarkety a obchodné centrá vytláčajú obchodný ruch z centra mesta a na dnešnom príklade si ukážeme, že zákazníci majú dobré dôvody, aby v centre nenakupovali...  
Oto Psenak   19-09-26   378  
0
Húsz éve történt régiónk egik legmegrázóbb bűnténye - szőgyéni otthona előtt ismeretlenek benzinnel leöntötték majd felgyújtották Sárai Zoltánt, a barti termelőszövekezet elnökét, ismert helyi képviselőt. Az áldozat sérüléseibe másnap belehalt. A tettes/tettesek kiléte a mai napig feltáratlan. Hogy az eset ne merüljön feledésbe, abban nagy szerepet játszik régiónk kiváló újságírója aki maga is szőgyéni lakos. Ma két, a témáról írott  cikkét adjuk közzé.  
Hinzellér László   19-09-25   136  
0
Életünk során hányszor, de hányszor adódnak olyan találkozások,-emberekkel, tájakkal, ahol gyermekkorunk emlékei jönnek elő. Régi utak,emberek,ott köszönnek vissza örök hűséggel,szeretettel… Amikor kedves Zsolt atya még tavasszal kihirdette és hívta híveit a Tanösvény tisztítási munkáihoz, nem gondoltam,hogy vannak még olyanok közöttünk, akik szívében ott lobog a láng... És az emberek, úgy érzem, hittel jöttek segíteni. Mert ahogy az egyik „szépkorú” barátom, csillogó szemekkel megjegyezte:-...”tudod Lacikám,ez nekünk szent kötelességünk”…  
Oto Psenak   19-09-19   1,002  
0
Nedávno sme písali o aktivitách posl. Uhrina, ktorý si od mesta v septembri 2018 prenajal 20 árov metskej zelene pozdĺž ulíc G. Czuczora, Gúgska, Čižmárska, Nám. hrdinov za účelom vybudovania parkoviska a prístupových komunikácií k polyfunkčnému objektu, ktorý plánoval postaviť na svojom pozemku oproti maďarskej ZŠ. Projekt sa našťastie nesukutočnil a pán poslanec zapožičané parcely vrátil bez toho, aby začal s výrubom stromov či betónovacími prácami. Keďže z nájomnej zmluvy zverejnenej na stránke mesta chýbali prílohy a v materiáloch zastupiteľstva sme zmienku o zápôžičke nenašli vôbec, požiadali sme Mesto o doplnenie informácií.  
Oto Psenak   19-09-14   224  
0
Ruský komediálny seriál "Domáce väzenie" je projektom Semjona Slepakova z ruskej TV stanice "Comedy Club" (predstavili sme ho v článku tu...)  V určitej miere vykazuje spoločné črty s ukrajinským prezidentským sitcomom Služobník národa (písali sme tu...), i keď jeho celkové vyznenie je trochu iné - titulný song Slepakova má refrén "Koľko peňazí ťa urobí štastným?" V ruskom variante hlavným hrdinom nie je inteligent - učiteľ dejepisu ale čistá ruská duša - proletár a opilec Ivan Samsonov...  
Martin Výžinkár   19-09-10   1,288  
0
Zastupiteľstvo začalo o 09:00 ráno. Diskusia v bode programu č. 36 Rôzne začala o 21:50, teda po 12 hodinách a 50 minutách. Všetky tieto námety som mal v pláne prebrať počas bodu „Rôzne“, avšak dávno bola vyčerpaná zásoba pozornosti, sústredenia sa aj trpezlivosti voči rečníkom. Preto svoje podnety a otázky zverejňujem touto formou.  Mohol by som použiť aj portál Odkaz pre starostu, aj tam by to malo väčší zmysel ako na konci 14 hodinového zasadnutia. Nezdá sa, že bod „Rôzne“ na konci zastupiteľstiev je miestom, kde by sa malo diskutovať o stave nášho mesta či o možnostiach zmeny k lepšiemu...  
Oto Psenak   19-09-07   4,208  
0
Záznam ktorý unikol na verejnosť nepochádza z dešifrovaného telefónu, ale z on-line prenosu zo stredajšieho zastupiteľstva, ktoré jeden z poslancov naživo streemoval na Facebook. Počas prestávky sa dvaja páni porozprávali o aktuálnom dianí, vďaka čomu sme sa  čo-to dozvedeli o pozadí hĺbkovej kontroly v Hoteli Korzo - prvej podobnej kontroly v mestskej firme v histórii novozámockej samosprávy. Prišla so zisteniami o rozkrádaní mestského majetku. Práve z nahrávky sa dozvedáme, kto sa o túto kontrolu a jej zverejnenie zaslúžil a kto, naopak, mu dobre radil, aby si veľmi  rozmyslel čo povie...  
Oto Psenak   19-09-04   270  
0
Vzniku knihy historika z HÚ SAV Miloslava Szaba predchádzali novinové články v denníku N, v ktorých si autor kládol otázku čo je klérofašizmus a kto sú klérofašisti. Žiaľ ani kniha s rovnakým názvom nevniesla svetlo do tohoto terminologického rébusu: Najďalej kam sme sa dostali je poznanie, že klérofašisti sú tí, ktorí neodolali pokušeniu klérofašizmu. Čtateľa zneistí ešte viac, že prvá kapitola knihy sa venuje národovcovi a katolíckemu farárovi Andrejovi Rojkovi (1824-1907), kým posledná nášmu súčasníkovi a zakladateľovi domova pre bezdomovcov v Žakovciach farárovi Mariánovi Kuffovi. Jedna z podkapitol je dokonca venovaná katolíckemu intelektuálovi Ladislavovi Hanusovi, známemu odporcovi klerikalizmu. Vraj sa bol vyslovil uznanlivo "o novom svetovom poriadku" nastolenom Hitlerovským Nemeckom po r. 1939...  
Oto Psenak   19-10-19   39  
0
Demszky Gábor könyvét visszavonulása után a német WIKO ösztöndíjasa-ként írta Berlinben egy hosszú és izgalmas politikai pálya lezárásaként. A rendszerváltó demokratikus ellenzék legsikeresebb politikusa, a budapesti föpolgármesteri szék ötszörös birtokosa, részletesen ismerteti ellenzékei évei történéseit, késöbbi  politikai szerepválalását majd a 2010-el záródó "megsemmisülése" történetét. A kötet a magánéleti szférába is betekintést enged, az öt házasság egynéhány részletét ismerheti meg az olvasó.  
Soóky Zoltán   19-10-16   164  
0
Az Oktatásügyi Minisztérium védnöksége alatt a SAAIC (az Erasmus+ program pozsonyi nemzeti irodájának) szervezésében, 2019. október 1-én került sor immáron a 17. Európska značka pre jazyky 2019 (Nyelvek Európai Védjegye 2019) díjak ünnepélyes átadására a pozsonyi Loft hotelben.  
Oto Psenak   19-10-15   78  
0
Csoóri Sándor 1991-ben megjelent kötete 1982-1991 között keletkezett politikai írásait tartalmazta, többek között a  Duray-könyvhöz 1982-ben írt elöszót is. Rossz hírét azonban nem ennek köszönhette, hanem a címet adó esszé-nek, amely eredetileg a Hitel periodikában jelent meg folytatásokban 1990. szeptemberében és már akkor nagy botrányt kavart. A szerzö magyar-zsidó vonatkozásban fordított asszimilációs folyamatról vizionált és a nemzetet próbálta óvni a szabadelvü-, és kozmopolita befolyástól. Ugyanez a ideológiai tétel késöbb megjelent a többi Kelet-Európai társadalomban is, azonban Magyarországon volt legerösebb a viszhangja. Ugyanakkor Csoóri érzékeny kronikása a rendszerváltozás utáni elbizonytalanodott értelmiségi létnek.  
Oto Psenak   19-10-13   80  
0
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKiK) 1998-ban alakult Törzsök Erika, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke igazgatása alatt. Az alapítvány kuratóriuma: Csepeli György (elnök), Beke Kata, Bodor Pál, Izsák Lajos, Kiss Gy. Csaba, Komlós Attila, Kukorelli István, Orosz István, Pomogáts Béla, Romsics Ignác, Tolnay László.  
Oto Psenak   19-10-09   1,313  
0
Situácia je značne neprehľadná a zatiaľ sa zdá, že Mesto nedoplatilo fy Prospect isté peniaze, v odpovedi na čo zhotoviteľ odďaľoval kolaudáciu stavby vedomý si blížiaceho sa termínu zúčtovania ŠFRB. Primátor zobral veci do vlastných rúk, a prostredníctvom mestskej polície nechal večer 7. októbra odstrániť oplotenie a zmocnil sa stavby takpovediac silou. Voči verejnosti komunkoval správu, že práve tým započala kolaudácia stavby...  
Peter Cvik   19-10-06   327  
0
Je to veľmi jednoduché. Pas nepotrebujete, stačí občiansky preukaz s biometrickými údajmi. Vo Viedni, alebo v Budapešti nasadnete do lietadla nízkonákladovky WIZZAIR a ak si kúpite letenku včas dopredu, spiatočná cesta vás vyjde na cca 100 €. 3 hodiny letu a vystúpite v Kutaisi. Je to druhé najväčšie mesto Gruzínska, hneď po Tbilisi.  
Oto Psenak   19-10-01   980  
0
Podľa našich informácií Ministerstvo životného prostredia definitívne zamietlo odvolanie investora - bratislavskej firmy Wastech s.r.o. čím dalo bodku za plánom postavenia pyrolýzy v areáli novozámockej nemocnice. Kauze sme sa venovali na týchto stránkach opakovane a zdalo sa nám, že radnica zámerne rozpaľuje hnev neinformovanej verejnosti proti pripravovanej investícii. Neskôr sa je postup objavil aj v inej perspektíve, keď vysvitlo, že primátor má plány s mestskou parcelou za plotom nemocnice a podobná prevádzka v jej tesnej blízkosti by nádejnému developerovi nevoňala.  
Oto Psenak   19-09-27   145  
0
Kniha sa k nám dostala z kruhov blízkych autorovi, kde si všimli našu recenziu na predchádzajúce dielo a ponúkli nám novú publikáciu. A knižka je to vskutku pozoruhodná a odporúčame ju každému, kto chce pochopiť afgánsky problém v celej jeho zložitosti. Ako sa chudobní kočovníci a pastieri oviec dokázali vzoprieť najmocnejšej armáde sveta a prinútiť ju k odchodu z krajiny.  
Zilizi Kristóf   19-09-25   207  
0
Az elmúlt időszakban több alkalommal indultak zarándoklatra felvidékiek, elsősorban a nyugati országrészből, Galánta, Vágsellye, Érsekújvár, Párkány, Léva és Ipolyság környékéről a Bosznia-Hercegovina hercegovinai részében található híres zarándokhelyre, Medjugorjéba. Tavaly november derekán bekövetkezett haláláig a lévai származású Vargáné, szül. Récsei Matild (*1948 - +2018.11.22.) szervezett utakat a kilencvenes évek elejétől évente több alkalommal – összesen százszor - és vezetett zarándokcsoportokat Medjugorjéba.  
Eva Polerecká   19-09-24   2,040  
0
Keď sme naposledy písali o superdrahých prenosoch zo zasadnutí zastupiteľstva to sme ani netušili, že zmluvu na vysielanie podpísal primátor Klein vo februári  minulého roka. Až teraz nám pristála v schránke v odpovedi na infožiadosť. Z nej sa dozvedáme, že primátor - zrejme bez verejného obstarávania a prerokovania v zastupiteľstve - uzavrel zmluvu na štyri roky v celkovej hodnote 640 tisíc EUR a k tomu ako bonus nehoráznych 10 EUR na každú minútu prenosu zo zasadnutia MsZ, čo predstavuje za 4 roky zhruba ďalších 150 tisíc EUR.  
Eva Polerecká   19-09-18   1,149  
0
Zdanlivo neškodné hranie počítačových hier, ktoré sa dokonca tvári ako šport, je zdá sa fenoménom doby. My čo si pamätáme tak maximálne Tetris na stolnom PC či prvé Nintendo asi budeme poriadne šokovaní, ak sa pozrieme, čo hranie počítačových hier predstavuje  dnes. Možno to uniklo aj organizátorovi turnaja, ktorý má dokonca prebehnúť v čase riadneho vyučovania.  
Oto Psenak   19-09-14   1,438  
0
Odkedy sme sa dozvedeli o podivnom dare poslanca Uhrina, ktorý venoval mestu starostlivosť o ním vysadené stromky, začíname si všímať, či nie je takýchto darov viac... Ak sa nechcel starať o svoje stromčeky s odôvodnením, že nie je záhradník, možno rovnako postupuje i s odvozom smetí zo svojej súkromnej ulice, lebo veď nie je smetiar... Všimli sme si totiž, že každý piatok okolo 6-tej hodiny ráno sa mohutná kovová brána na súkromnej ulici oproti maďarskej ZŠ naširoko roztvorí a popri domoch sa utešene zoradia smetiaky, ktoré čakajú kým nákladiak spol. Brantner zaboči do ich uličky a odvezie smeti. Ide však o súkromnú ulicu, kde nie je žiadny dôvod poskytovať verejné služby...  
Eva Polerecká   19-09-09   1,900  
0
Nerozumieme celkom stratégii, ktorú si zvolila radnica ohľadom problematiky vyhradených parkovísk, ani nevieme čo si sľubuje od hry na slepú babu s obyvateľmi. Faktom je, že v čase konania posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva už poznala stanovisko okresnej prokuratúry k tejto veci, ale pred poslancami ostalo skryté. Rovnako ako sa v r. 2016 neozvali, že dostali upozornenie o nesúlade systému vyhradeného parkovania v NZ s platnou legislatívou - písali sme tu...  
Eva Polerecká   19-09-05   2,028  
0
Vraj kto si čo navaril, nech si aj zje. K mestským firmám sa štatutár mesta dlhodobo správa ako ku svojmu súkromnému majetku a v prípade Hotela Korzo sa teraz verejnosť dozvedela pravdu o skutočnom hospodárení tejto mestskej akciovky....  
Oto Psenak   19-09-02   1,609  
0
... a inak to ani nemohlo byť, ak v orgánoch spoločnosti tradične sedia poslanci, ktorí síce k hoteliérstvu nikdy ani len nepričuchli, zato za pár stovák mesačne navyše odhlasujú čokoľvek... Na stredajšie zastupiteľstvo sa vôbec poprvýkrát za posledné desaťročia dostáva materiál hlavného kontrolóra o hĺbkovej kontrole v mestskom podniku. Nikdy predtým sa ešte žiadna podobná kontrola v žiadnom mestskom podniku neuskutočnila, čo Ing. Rovňaníka zrovna nectí. Pravda krivdili by sme mu, keby sme tvrdili, že svoju prácu tentokrát odflákol. Naopak, zistenia sú podrobné a vidno za nimi kus poctivej roboty.  
 
Infoservis 
 
1869.10.22 Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 22 октября 1869 г. — 32,302.
1869.10.22 Engels to Marx. 22 October
1889.10.22 Энгельс — Максу Хильдебранду в Берлин. Лондон, 22 октября 1889 г. — 37, 244—246.
1889.10.22 Engels to Max Hildebrand 22 October
1889.10.22 Энгельс — О. А. Элиссену в Эйнбек (Ганновер). Лондон, 22 октября 1889 г. — 37, 246—247.
1889.10.22 Engels to 0. A. Ellissen 22 October
1909.10.22 Posledné prešporské súdy
1909.10.22 Socializmus bez boha a kresťanstva
1919.10.22 Октябрь, 22. Ленин в ответ на предложение Л. Д. Троцкого ввести советские войска на территорию Эстонии пишет ему записку, в которой возражает против осуществления этого плана. Ленин в записке Л. Д. Троцкому указывает на важность разгрома Юденича, считает целесообразным мобилизовать дополнительно 20 тысяч питерских рабочих для этой цели, отмечает, что опасно отвлекать войска с Южного фронта. Ленин, ознакомившись с докладом главкома С. С. Каменева, ходатайствовавшего о представлении ему на предварительное заключение проектов оперативных директив правительства, пишет резолюцию о своем согласии.
1919.10.22 Из тезисов Донкома РКП(б) для докладов на партийных собраниях и агитационных выступлениях
1929.10.22 Čierny štvrtok. Krachom na new-yorskej burze začína svetová hospodárska kríza, ktorá postupne zasiahla všetky štáty sveta a všetky odvetvia hospodárstva.
1929.10.22 A New York-i tőzsdekrach, a nagy válság kezdete.
1929.10.22 Информационная записка Полномочного представительства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю в Информационный отдел ОГПУ СССР о перегибах и искривлениях в ходе хлебозаготовок
1939.10.22 Троцкий Л.Д.: Письмо к Шерману Стэнли («В защиту марксизма»)
1939.10.22 Nemecká ríša a Slovenská republika uzavreli dohodu o inkorporácii slovenského územia zabratého Poľskom ešte po roku 1918.
1939.10.22 Директива по прямому проводу П.К. Сопруненко начальникам лагерей и приемных пунктов для военнопленных о передаче беженцев — уроженцев центральной Польши германским властям, отправке на родину уроженцев Западной Белоруссии и Западной Украины и направлении в лагеря офицеров, разведчиков, полицейских, членов политических партий
1959.10.22 október 22. A Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának kibővített ülése. (Határozatot hoz a téesz-mozgalom feladatairól, a munkahelyi és lakóterületi pártszervezetek hatáskörének kiterjesztéséről, és foglalkozik az államhatalmi és közigazgatási szervek tevékenységével.)
1979.10.22 Soudní líčení s členy VONS se před Městským soudem v Praze uskutečnilo ve dnech 22. a 23. října 1979. Petr Uhl byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody, Václav Havel ke čtyřem a půl letům, Václav Benda ke čtyřem letům, Otta Bednářová ke třem letům, Jiří Dienstbier ke třem letům odnětí svobody a Dana Němcová ke dvěma letům odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let. Odvolací řízení se uskutečnilo 20. prosince 1979 před Nejvyšším soudem ČSR, který odmítl všechna odvolání jako nedůvodná a potvrdil rozsudek soudu první instance.
1989.10.22 október 22. Debrecenben megalakul a Vállalkozók Pártja.
2009.10.22 22. - 23. október. V Bratislave sa uskutočnil neformálny samit NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy). Medzi jeho prioritné témy patrili napr. operácia ISAF (International Security Assistance Force) v Afganistane či projekt protiraketovej obrany.
2009.10.22 Debrecen főterén este a Jobbik és a feloszlatott Magyar Gárda tagjainak október 23-i megemlékezése után rendőrök igazoltatták a gárda egyenruhás tagjait.The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x